Skutki adopcji dziecka

Skutki adopcji dziecka

Przez adopcje powstaje między adoptującym a adoptowanym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.  Adoptowany nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do…

Adopcja dziecka

Adopcja dziecka

Adopcja można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Nie może ona jednak być ukierunkowana…