Blog prawo rodzinne

Pozew o rozwód do Sądu

Pozew o rozwód do Sądu

Jeśli nie udało wam się zgodnie żyć, spróbujcie się choć zgodnie rozwieść. Każdy z małżonków może wystąpić z pozwem o rozwód, jeżeli wystąpią co do…

Pozew o rozwód do Sądu
5 (100%) 431 votes
Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając prawa drugiego z nich do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka

Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając prawa drugiego z nich do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka

Artykuł 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do…

Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając prawa drugiego z nich do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka
5 (99.64%) 112 votes