Blog prawo rodzinne

Kary cielesne i bicie dziecka

Kary cielesne i bicie dziecka

Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Obowiązek wzajemnego szacunku to nakaz wzajemnego przestrzegania dóbr osobistych między rodzicami a dziećmi. Zgodnie…

Kary cielesne i bicie dziecka
5 (100%) 42 votes
Zwrot pieniędzy z funduszu alimentacyjnego

Zwrot pieniędzy z funduszu alimentacyjnego

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Należności z tytułu nienależnie…

Zwrot pieniędzy z funduszu alimentacyjnego
5 (100%) 43 votes
Co zawiera wyrok rozwodowy sądu

Co zawiera wyrok rozwodowy sądu

Wyrok rozwodowy kształtuje nowy stan prawny od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Istotnym dla rozwodzących się małżonków jest kwestia, co powinien zawierać wyrok rozwodowy i co…

Co zawiera wyrok rozwodowy sądu
5 (100%) 33 votes