Blog prawo rodzinne

Prawa i obowiązki detektywa

Prawa i obowiązki detektywa

Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.…

Prawa i obowiązki detektywa
5 (100%) 102 votes
Alimenty przy adopcji dziecka

Alimenty przy adopcji dziecka

Jeżeli skutki adopcji polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między adoptowanym a adoptującym (adopcja niepełna), obowiązek alimentacyjny względem adoptowanego obciąża adoptującego przed wstępnymi i rodzeństwem adoptowanego,…

Alimenty przy adopcji dziecka
5 (100%) 46 votes
Reprezentacja dziecka przez rodziców

Reprezentacja dziecka przez rodziców

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako…

Reprezentacja dziecka przez rodziców
5 (100%) 94 votes
Piecza i opieka zastępcza nad dzieckiem

Piecza i opieka zastępcza nad dzieckiem

Organizację, funkcjonowanie oraz finansowanie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz zasady określające kryteria wiekowe dzieci umieszczanych…

Piecza i opieka zastępcza nad dzieckiem
5 (100%) 42 votes