Blog prawo rodzinne

Piecza i opieka zastępcza nad dzieckiem

Piecza i opieka zastępcza nad dzieckiem

Organizację, funkcjonowanie oraz finansowanie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz zasady określające kryteria wiekowe dzieci umieszczanych…

Piecza i opieka zastępcza nad dzieckiem
5 (100%) 42 votes
Postępowanie o podział majątku

Postępowanie o podział majątku

Z chwilą wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego nie mogą się toczyć odrębne postępowania w sprawach o prawo żądania podziału majątku wspólnego, o ustalenie nieważności…

Postępowanie o podział majątku
5 (100%) 43 votes