Blog prawo rodzinne

Wydanie, wypłata, zabranie i rozliczenie pieniędzy przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa – podział majątku

Wydanie, wypłata, zabranie i rozliczenie pieniędzy przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa – podział majątku

Momentem decydującym dla ustalenia składu majątku wspólnego podlegającego podziałowi jest chwila ustania wspólności majątkowej między małżonkami. Przedmiotem podziału mogą być więc jedynie przedmioty majątkowe, które…

Wydanie, wypłata, zabranie i rozliczenie pieniędzy przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa – podział majątku
5 (100%) 103 votes