Blog prawo rodzinne

Skutki adopcji dziecka

Skutki adopcji dziecka

Przez adopcje powstaje między adoptującym a adoptowanym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.  Adoptowany nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do…

Skutki adopcji dziecka
5 (100%) 22 votes
Postanowienie sądu o adopcji dziecka

Postanowienie sądu o adopcji dziecka

Adopcja następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie adoptującego. Orzeczenie nie może być wydane po śmierci adoptującego lub osoby, która ma być przysposobiona. Po śmierci…

Postanowienie sądu o adopcji dziecka
5 (100%) 22 votes
Kiedy małżeństwo może adoptować dzieci

Kiedy małżeństwo może adoptować dzieci

Adoptować może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków adopcyjnych oraz posiada…

Kiedy małżeństwo może adoptować dzieci
5 (100%) 25 votes
Adopcja dziecka

Adopcja dziecka

Adopcja można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Nie może ona jednak być ukierunkowana…

Adopcja dziecka
5 (100%) 29 votes
Ustalenie kontaktów dziadków z wnukami

Ustalenie kontaktów dziadków z wnukami

Dziadkowie stanowią trzecią, po rodzicach i rodzeństwie, grupę najbliższych krewnych dziecka i dlatego kontakty z nimi podlegają szczególnie silnej ochronie, nie będąc zależne od przesłanki…

Ustalenie kontaktów dziadków z wnukami
5 (100%) 24 votes