Blog prawo rodzinne

Reprezentowanie dzieci przez rodziców

Reprezentowanie dzieci przez rodziców

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako…

Reprezentowanie dzieci przez rodziców
5 (100%) 27 votes
Władza rodzicielska rodziców nad dziećmi

Władza rodzicielska rodziców nad dziećmi

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługiwać może tylko osobom dorosłym, mającym pełną zdolność do czynności prawnych. Władzy tej nie uzyskają…

Władza rodzicielska rodziców nad dziećmi
5 (100%) 23 votes