Blog prawo rodzinne

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków. Klauzula wykonalności na małżonka i rozdzielność małżeńska (intercyza)

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków. Klauzula wykonalności na małżonka i rozdzielność małżeńska (intercyza)

Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez…

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków. Klauzula wykonalności na małżonka i rozdzielność małżeńska (intercyza)
5 (100%) 35 votes
Skarga na czynności komornika do sądu

Skarga na czynności komornika do sądu

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd,…

Skarga na czynności komornika do sądu
5 (100%) 51 votes
Rozwód małżonków, a dobro dzieci

Rozwód małżonków, a dobro dzieci

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów…

Rozwód małżonków, a dobro dzieci
5 (100%) 32 votes