Rozwód bez orzekania o winie małżonków, czyli zgodny bez winy

Rozwód bez orzekania o winie małżonków, czyli zgodny bez winy

Z punktu widzenia interesu społecznego, rozwód jest szczególnie dotkliwy, gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci.  Postępowanie dowodowe powinno wyjaśnić nie tylko okoliczności dotyczące rozkładu pożycia małżeńskiego, ale także dotyczące dzieci stron i ich sytuacji.

Sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron, jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Z powyższego wynika, że gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci, sąd nie może ograniczyć się do przesłuchania samych małżonków. Z reguły zajdzie potrzeba przeprowadzenia innych dowodów przy skorzystaniu z pomocy kuratorów zawodowych lub społecznych organów opiekuńczych, a ewentualnie także biegłych psychologów do ustalenia wszystkich okoliczności dotyczących dzieci, ich aktualnego miejsca pobytu, warunków mieszkaniowych, zdrowotnych, materialnych i wychowawczych, wzajemnego stosunku uczuciowego między dzieckiem a rodzicami.

Konieczną przesłanką orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości sąd powinien sięgnąć do innych dowodów, nie poprzestając na samym przesłuchaniu małżonków. W przeciwieństwie jednak do oceny dobra dzieci, które nigdy nie może być rozważane tylko na podstawie zeznań samych małżonków, przy ocenie stopnia rozkładu pożycia sąd może niekiedy poprzestać na ich zeznaniach, jednakże tylko wtedy, gdy przedstawione fakty nie budzą wątpliwości ani co do swej prawdziwości, ani co do swych skutków w postaci spowodowania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. (Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 1976-06-09, III CZP 46/75)

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rozwód bez orzekania o winie małżonków, czyli zgodny bez winy
5 (100%) 117 vote[s]

Dodaj komentarz