Zniesienie separacji

Zniesienie separacji

Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Żądanie małżonków może przybierać zarówno formę wspólnego wniosku o…