Zakazanie, pozbawienie i ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Zakazanie, pozbawienie i ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem może zostać orzeczony bez pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej. Dobru dziecka nie służy zerwanie osobistej styczności rodziców z dzieckiem, nawet gdy nie wykonują oni władzy rodzicielskiej lub zachodzą podstawy do pozbawienia ich wykonywania tej władzy. Ze względu na charakter prawa do osobistej styczności z dzieckiem odebranie rodzicom tego prawa może nastąpić wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem;

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Nie budzi wątpliwości, że sposoby ograniczenia kontaktów mogą być co do zasady zarówno kumulowane, jak i stopniowane.

Jeżeli rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem lub realizujący z nim kontakty nie respektuje w odpowiednim stopniu stanowiska dziecka, to sąd opiekuńczy powinien zbadać, czy jest to prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej lub prawa i obowiązku do kontaktów.

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania o podobnej tematyce poniżej:

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zakazanie, pozbawienie i ograniczenie kontaktów z dzieckiem
5 (100%) 23 votes

Dodaj komentarz