Adopcja niepełna dziecka

Adopcja niepełna dziecka

Na żądanie adoptującego i za zgodą osób, których zgoda jest do adopcji potrzebna, sąd opiekuńczy orzeka, że skutki adopcji polegać będą wyłącznie na powstaniu stosunku między adoptującym a adoptowanym. Jednakże i w tym wypadku skutki adopcji rozciągają się na zstępnych adoptowanego. Nie jest dopuszczalne ograniczenie skutków adopcji w wypadku, gdy rodzice adoptowanego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby adoptującej. Na żądanie adoptującego i za zgodą osób, których zgoda jest do adopcji potrzebna, sąd opiekuńczy może w okresie małoletności adoptowanego zmienić adopcje na pełną.

Skutki przysposobienia niepełnego dotyczą wyłącznie przysposabiającego i przysposabianego, gdyż nie jest w pełni włączony do rodziny przysposabiającego, ale skutki takiego przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Jednak pomiędzy przysposobionym i jego zstępnymi a krewnymi przysposabiającego nie powstają wzajemne prawa i obowiązki. Przysposobiony nie staje się bratem lub siostrą dziecka (dzieci) przysposabiającego, jak również wnukiem jego wstępnego. Odnosi się to również do dalszych krewnych przysposabiającego. Wyjątek stanowią dzieci przysposobionego (zstępni), gdyż przysposabiający będzie ich dziadkiem. Nie powstaje jednak stosunek pokrewieństwa między tymi zstępnymi, a innymi krewnymi przysposabiającego. Poza tym przysposobiony jest nadal członkiem swojej rodziny naturalnej i zachowuje łączące go z nią więzy pokrewieństwa. Z tym jednak, że przysposobiony, jak i pozostałe dzieci przysposabiającego są osobami bliskimi i wchodzą w skład rodziny.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (124 votes)

Dodaj komentarz