Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

Jakie są najczęstsze argumenty do rozwodu bez orzekania o winie? Oczywiście jest to dość subiektywne pytanie, ponieważ argumenty, dla których ludzie się rozwodzą, są tak różne, jak przede wszystkim powody, dla których się zakochali. Jednak pewne problemy i argumenty do rozwodu często pojawiają się wśród par – w tym konflikt, niewierność, słaba komunikacja, niedopasowanie oraz brak romantycznej intymności lub seksu.

Zmiany kulturowe w postawie i zachowaniu, jakie zaszły w ciągu ostatnich 95 lat, pomogły na nowo zdefiniować zarówno to, dlaczego, jak i to, kogo decydujemy się poślubić. Z kolei te zmieniające się przekonania znormalizowały i w dużej mierze wyeliminowały piętno, które kiedyś owinęło się wokół rozwodów.

Pojęcie małżeństwa jako zobowiązania na całe życie – często którego głównym celem jest posiadanie i wychowywanie dzieci – uległo znaczącym zmianom, stopniowo przekształcając się w nacisk na indywidualne spełnienie i satysfakcję męża czy żony.

Z biegiem czasu Polska przekształciły się z kraju, w którym o rozwodach praktycznie nie słyszano, a budowanie udanego małżeństwa uznawano za najwyższy priorytet, do kraju o jednym z najwyższych wskaźników rozwodów w Europie. Pomimo zwiększonego dostępu do edukacji małżeńskiej, poradnictwa małżeńskiego i terapii rodzinnej, rozwód jest stale występującą rzeczywistością w naszym społeczeństwie. Mimo że ogólny wskaźnik rozwodów wśród dorosłych w wieku od 16 do 65 lat spada, w Polsce około 45% małżeństw nadal kończy się rozwodem . Dlatego ludzie szukają odpowiedzi jakie są argumenty do rozwodu bez orzekania o winie.

Spis treści

Jakie argumenty do rozwodu Sąd bada w rozwodzie bez orzekania o winie

W prawie polskim, nie ma miejsca na absolutne przyczyny rozwodów. Istotą wniosku o rozwód jest stałe i całkowite załamanie relacji, a nie konkretny argument do rozwodu. Niemniej jednak, nie można bagatelizować tego, co skłoniło jednego z małżonków do wystąpienia z pozwem o rozwód. Paradoksalnie, te argumenty do rozwodu bez orzekania o winie stanowią główny element dowodowy w procesie. Pozwalają na ustalenie kilku kwestii kluczowych:

– Czy rzeczywiście doszło do rozpadu relacji, ponieważ trudno założyć, że taki skutek nie jest powiązany z jakimś konkretnym argumentem.

– Czy to rozpad ma charakter trwały i całkowity, gdyż rodzaj argumentu pozwala przypuszczać, czy istnieją szanse na powrót do wspólnego życia.

– Całkowitość i trwałość rozpadu relacji nawet w sytuacji, gdy obie strony zgłaszają rozwód bez wskazywania winy, ponieważ sąd musi ustalić, czy relacja faktycznie całkowicie i trwale się załamała.

– Która ze stron jest odpowiedzialna za taką sytuację, że dalsze trwanie w związku nie służy celom, dla których został on zawiązany. To z kolei stanowi podstawę do określenia zakresu obowiązku alimentacyjnego między rozwodzącymi się małżonkami.

– Czy żądanie rozwodu lub odmowa zgody na rozwód w danych okolicznościach nie kolidują z zasadami współżycia społecznego.

– Kto powinien ponieść końcowe koszty procesu.

Doświadczenie wskazuje, że rozpad relacji małżeńskiej to proces narastający, uwarunkowany przez szereg różnorodnych przyczyn, każda z nich mająca swój stopień istotności. Te argumenty do rozwodu bez orzekania o winie można podzielić na dwie główne kategorie: zawinione i niezawinione. Wspólną cechą obu jest naruszenie określonych obowiązków małżeńskich. W pierwszej kategorii, naruszenie tych obowiązków może być celowe lub przypadkowe. Przypadkowość oznacza zaniedbanie lub nierozważność. W przypadku przyczyn niezawinionych, chociaż dochodzi do naruszenia obowiązków małżeńskich, dzieje się to zwykle z powodu okoliczności niezależnych od woli lub zachowania któregoś z małżonków. Zarówno w przypadku celowego, jak i przypadkowego działania chodzi o zaniedbanie obowiązków:

– Wspólnego życia,

– Wspierania się nawzajem,

– Wierności,

– Współpracy dla dobra rodziny, którą małżonkowie stworzyli przez swój związek.

Jakie są najczęstsze argumenty do rozwodu bez orzekania o winie?

Według różnych badań 4 najczęstsze argumenty do rozwodu bez orzekania o winie to brak zaangażowania, niewierność lub romanse pozamałżeńskie, zbyt wiele konfliktów i kłótni oraz brak fizycznej intymności. Najrzadziej spotykanym argumentem do rozwodu bez orzekania o winie są brak wspólnych interesów i niedopasowanie partnerów.

20 argumentów do rozwodu bez orzekania o winie

Poniżej przedstawiamy 20 argumentów do rozwodu bez orzekania o winie, które może odnajdziesz w swoim małżonku:

 1. Za dużo konfliktów, nieustanne kłótnie
 2. Brak zaangażowania
 3. Zdrada / Sprawy pozamałżeńskie
 4. Brak bliskości emocjonalnej i/lub fizycznej
 5. Problemy komunikacyjne pomiędzy partnerami
 6. Przemoc domowa: przemoc ze strony partnera lub rodzica
 7. Przeciwstawne wartości i moralność
 8. Uzależnienie: alkoholizm, narkotyki, hazard lub seks
 9. Brak romantycznej intymności i miłości
 10. Jeden z małżonków nie dźwiga ciężaru w małżeństwie
 11. Problemy finansowe i długi męża czy żony
 12. Zbyt młody związek małżeński
 13. Brak wspólnych interesów/niezgodność pomiędzy partnerami
 14. Groźby męża albo żony
 15. Porzucenie męża, żony i rodziny
 16. Uzależnienie od internetu, komputera, konsoli do gier i telefonu
 17. Złe relacje z rodziną małżonka
 18. Brak pracy męża czy żony
 19. Bezpłodność męża czy żony
 20. Różnica wieku między mężem a żoną

Jak widać powyżej jest mnóstwo argumentów do rozwodu bez orzekania o winie. Zapoznaj się z nimi poniżej, a dojdziesz do wniosku, czy występuje w Twoim małżeństwie.

1. Za dużo konfliktów, nieustanne kłótnie i awantury męża czy żony

Sposób, w jaki radzisz sobie z konfliktem, jest najważniejszym czynnikiem pozwalającym przewidzieć, czy Twoje małżeństwo przetrwa. Ciągłe konflikty, zawzięte bitwy i kładzenie się spać co wieczór w gniewie nie są niczyim pomysłem na zdrowe małżeństwo. Jak długo jesteś w stanie wytrzymać, gdy Twój dom – który ma być Twoim miejscem wyciszenia i odskoczni od codzienności – jest bardziej stresujący niż najgorszy dzień w pracy? W dobrym małżeństwie twój małżonek jest twoim partnerem, schronieniem przed burzą i twoim przyjacielem numer jeden, gdy jesteś przygnębiony.

W małżeństwie pełnym konfliktów twój współmałżonek jest równie niebezpieczny emocjonalnie jak okropny szef. Jeśli to nie zostanie przerwane, ta negatywna spirala będzie się toczyć dalej, aż pozostanie tylko rozwód. Tak, konflikty, kłótnie i awantury to argument do rozwodu bez orzekania o winie.

2. Brak zaangażowania męża czy żony w małżeństwo

Szczęśliwe i zdrowe małżeństwo wymaga zaangażowania obojga małżonków. Niestety, aby małżeństwo przepadło, wystarczy tylko jeden z małżonków, który nie jest zaangażowany w związek. Jeśli jeden z partnerów nie jest w pełni oddany drugiemu, małżeństwo w końcu ucierpi. Czasami małżonek, który nadal jest zaangażowany w związek, wierzy, że w pojedynkę może uratować swoje małżeństwo, jeśli będzie nad tym pracował ciężej. W końcu jeśli oni wrzucą 200%, podczas gdy ich małżonek da 0%, to będzie równe 100% – prawda? Kiedy ich małżeństwo nieuchronnie się kończy, gdy minie szok i niedowierzanie, ich wściekłość z powodu wykorzystywania i traktowania ich jako coś oczywistego w trakcie związku może doprowadzić do bardzo trudnego rozwodu. Nie utrudniaj tego, niż to konieczne.

 

Argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

3. Zdrada męża czy żony jako argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

Trzecim argumentem do rozwodu jest zdrada. Rozpad życia małżeńskiego z powodu zdrady jako argument do rozwodu bez orzekania o winie może być podstawą do udzielenia rozwodu, niezależnie od momentu popełnienia tego czynu, jeśli był on powodem lub przynajmniej jednym z powodów załamania relacji między stronami. Nawet pojedynczy akt niewierności może być przyczyną załamania życia małżeńskiego.

Jednakże, brak podstaw do obciążenia małżonka współwiną za załamanie relacji, jeśli popełnił on akt niewierności kilkanaście lat temu, a drugi małżonek przez ten czas kontynuował życie małżeńskie, mając świadomość o tym wydarzeniu. W takiej sytuacji nie ma jasnego związku przyczynowego między działaniem, które można przypisać pozwanemu za naruszenie obowiązków małżeńskich, a rozpadem małżeństwa, zwłaszcza jeśli małżonek, choć wiedział o tej sytuacji, kontynuował życie z pozwanym przez wiele lat. Jeśli nawet próbować doszukiwać się istotnego powodu załamania w tak odległym czasie, nie można by go uznać za ważny.

Wierność małżeńska, która obejmuje zachowanie intymności wyłącznie między małżonkami, a nie z osobami trzecimi, jest istotną częścią małżeństwa. Małżonek postępujący wbrew tej zasadzie, np. zakochujący się w kimś innym, łamie fundamentalne reguły małżeństwa i może być uznany za winnego rozpadu relacji małżeńskich, jeśli jego zachowanie przyczyniło się do tej sytuacji. Jeśli małżonek zerwie więzy małżeństwa, by być z osobą trzecią z powodu uczucia, jego decyzja ta może zostać uznana za zdradę.

Małżonkowie mają obowiązek utrzymywania wspólnego życia, wierności, pomocy wzajemnej oraz współpracy na rzecz dobra rodziny. Z tego wynika, że życie małżeńskie nie ogranicza się jedynie do przyjaznych stosunków między nimi, a nie można traktować ogólnego pojęcia „przyjaznych stosunków” jako synonimu życia małżeńskiego. Rozpad życia małżeńskiego nie musi wiązać się z wrogością między małżonkami, podobnie jak przyjazne stosunki między nimi nie wykluczają załamania relacji. W obecnych czasach nie jest akceptowalne, aby istniało życie małżeńskie z jednym z małżonków mające cechy rozpadu, przy jednoczesnym życiu drugiego małżonka z inną osobą.

Jeśli jedno z małżonków, choć zezwolone przez drugie na akt niewierności, dopuszcza się go, to taka niewierność stanowi ważny powód rozpadu małżeństwa, za co winny jest małżonek, który się jej dopuścił. Obowiązek wierności nie jest podległy dyspozycji małżonków i powinni oni go przestrzegać bez względu na zdanie drugiego małżonka, ponieważ wierność jest istotną częścią małżeństwa.

Naruszenie wierności małżeńskiej nie ogranicza się wyłącznie do zdrady, ale również obejmuje zachowanie małżonka z osobą innego płci, które może wyglądać na cudzołóstwo lub inne działania wykraczające poza standardy akceptowalnego zachowania. Ważne jest uwzględnienie reakcji emocjonalnych drugiego małżonka na takie zachowanie.  Jeśli małżonek angażuje się emocjonalnie w inny związek, w którym może nie być aktów niewierności, ale towarzyszą mu wyznania miłości i pocałunki, może być to odczytane przez drugiego małżonka jako destabilizacja, a nawet zerwanie więzi emocjonalnej i moralnej między małżonkami, co może być uznaną za ważną przyczynę rozpadu małżeństwa, w zależności od okoliczności.

Dlatego bycie zdradzonym przez osobę, która przysięgła pozostać Ci wierna na zawsze, jest gorzką pigułką do przełknięcia i większość ludzi uważa to za niewybaczalne wykroczenie. Niewierność nie zawsze prowadzi do rozwodu, ale niszczy sposób, w jaki postrzegasz swój związek. Odkrycie, że Twój małżonek wdał się w romans pozamałżeński, powoduje, że zadajesz trzy pytania:

 1. Czy moje małżeństwo może przetrwać tę zdradę?
 2. Czy mogę jeszcze kiedykolwiek zaufać mojemu współmałżonkowi?
 3. Czy jestem gotowa pracować nad swoim małżeństwem, czy też niewierność mojego partnera to ostatnia kropla?

Odpowiedź na te pytania zależy od tego, czy oboje chcecie i jesteście w stanie naprawić swój związek. Aby uratować swój związek, będziesz musiał/a wybaczyć swojemu partnerowi, a on będzie musiał szczerze przeprosić i zobowiązać się do podjęcia działań, aby na dobre położyć kres jego oszukiwaniu. Jeśli oddalaliście się od siebie, skupcie się na ponownym nawiązaniu kontaktu, zamiast na wytykaniu palcami i graniu w obwinianie.

4. Brak bliskości emocjonalnej i fizycznej

W kontekście prawa małżeńskiego, istotą małżeństwa są między innymi relacje seksualne między małżonkami. Harmonijne życie intymne stanowi ważny element trwałości, zadowolenia oraz poczucia bliskości w związku. Nieporozumienia w sferze seksualnej między małżonkami mogą prowadzić do załamania relacji. Te kwestie mogą wynikać z różnic temperamentów, monotonii w życiu intymnym, braku zróżnicowania, czy braku satysfakcji z doświadczanych doznań. Wszystkie te czynniki w krótkim lub dłuższym okresie czasu mogą wpływać na załamanie relacji małżeńskich, co może objawiać się także zdrady małżeńską.

Intymność emocjonalna i fizyczna smarują koła dobrze funkcjonującego związku. Kiedy jednak ich już nie ma, ich miejsce często zajmują poważne problemy w związku. Załamanie komunikacji, złość, uraza, smutek, samotność, niewierność i znacznie obniżona samoocena to jedne z najpoważniejszych problemów – a nieleczone mogą nieodwracalnie zniszczyć związek i utorować drogę do rozwodu.

Kiedy intymność emocjonalna jest niska lub nie istnieje, prawdopodobnie ucierpi także Twoje życie seksualne. Kiedy czujesz się emocjonalnie zdystansowany lub odłączony od współmałżonka, twoje małżeństwo może stać się małżeństwem bezpłciowym. Aby na nowo rozpalić iskrę, spróbuj przypomnieć sobie, dlaczego zakochałeś się w swoim współmałżonku i świadomie spróbuj spojrzeć na niego przez te soczewki.

Pomyśl też o tym, co uwielbiałeś robić razem i znajdź czas, aby znów robić to razem. Spędzanie czasu na robieniu czegoś, co sprawia przyjemność obojgu, może pomóc w odbudowaniu intymności emocjonalnej, która może prowadzić do intymności fizycznej. Intymność emocjonalna i fizyczna jest jak super klej wzmacniający więzi miłosne i małżeńskie.

W orzecznictwie sądowym uwzględnia się różnorodne zachowania, które mogą być uznane za obelżywe i być podstawą do rozwodu z winy jednego z małżonków. Na przykład odwrócenie się od żony podczas intymnych momentów, wypowiedzi o pragnieniu jedynie pieniędzy czy brutalne naruszanie godności i nietykalności osobistej współmałżonka.

Odmowa współżycia przez małżonkę, nad którą mąż się znęcał, nie jest uznawana jako przesłanka zawinienia jej w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Podobnie, żądanie powrotu do życia małżeńskiego przez małżonka może być sprzeczne z zasadami współżycia, jeśli małżonek żyje w związku z inną osobą.

5. Problemy komunikacyjne pomiędzy małżonkami jako argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

Załamanie linii komunikacyjnej jest jednym z największych czynników prognostycznych rozwodu. Małżonkowie, którzy nie komunikują się dobrze, nie mogą wspólnie rozwiązywać problemów i częściej doświadczają nieporozumień i zranionych uczuć niż te, które nauczyły się rozwiązywać konflikty z szacunkiem.

Dobra komunikacja ma charakter zarówno fizyczny, jak i werbalny i jest wymagana w prawie wszystkim w dobrym związku, w tym w seksie, finansach pary, decyzji o posiadaniu dzieci, obszarach sporów i innych delikatnych tematach, które małżonkowie uważają za zbyt niebezpieczne, aby je omawiać .

Niezdolność do komunikacji zamienia sesje rozwiązywania problemów w kłótnie, które ostatecznie zabiją miłość, intymność i szacunek w twoim związku. Aby przetrwać nieuniknione trudne czasy, musisz chcieć i móc rozmawiać o tym, co jest nie tak lub nie działa, a także wspólnie decydować, jak rozwiązać te problemy.

Umiejętność dobrej komunikacji wymaga zarówno dobrych umiejętności przekazywania informacji (artykulacja), jak i dobrych umiejętności odbioru (słuchanie). Bez obu komunikacja będzie w najlepszym razie utrudniona. Tak, problemy w komunikacji między małżonkami to pewny argument do rozwodu bez orzekania o winie.

6. Przemoc domowa: przemoc ze strony męża, żony lub rodzica jako argument do rozwodu

Agresja wobec małżonka i rodziny często jest główną przyczyną załamania relacji małżeńskich. Może przybierać formę werbalną i fizyczną, wynikając z emocjonalnego wzburzenia, co prowadzi do impulsywnego, brutalnego i niekontrolowanego reagowania. Przemoc domowa może obejmować każdy akt wymiernej przemocy lub groźby przemocy – w tym przemoc werbalną, fizyczną, seksualną, emocjonalną i/lub ekonomiczną. W takim związku jedna osoba zyskuje lub utrzymuje władzę nad partnerem poprzez schemat agresywnego zachowania.

Postawy impulsywne, egocentryczne oraz brak umiejętności rozwiązywania konfliktów mogą występować u obu małżonków, co może prowadzić do obwiniania o rozpad związku obojga. Długotrwały konflikt między małżonkami może negatywnie wpływać na ich dzieci, naruszając ich poczucie stabilności, co wyklucza odmowę rozwodu z uwagi na dobro dzieci.

Nawet w sytuacji zdrady jednego z małżonków, ciągłe zniewagi ze strony drugiego mogą uczynić go winnym rozpadu związku.

W kontekście reakcji na niestosowne zachowanie jednego z małżonków, sąd uwzględnia granice dopuszczalnego postępowania określone przez zasady współżycia społecznego.

Prawo do bezpieczeństwa w swoim domu i opieki nad małoletnimi dziećmi jest fundamentalne. Nie można wymagać od kobiety, której życie jest zagrożone przez agresję fizyczną, aby nie opuściła domu pod groźbą winy za rozpad związku.

Agresywne zachowanie ze strony małżonka, włączając w to agresję słowną i fizyczną oraz deprecjonowanie partnera, może również stanowić podstawę dla rozpadu małżeństwa.

7. Argument do rozwodu bez orzekania o winie – przeciwstawne wartości i moralność

Od zawsze toczyły się zawsze dosłowne wojny z powodu różnic rasowych, religii, narodowości i kultury – a także prześladowania ze względu na nie wszystkie, a także płeć, seksualność, a nawet to, jaką partię polityczną ktoś popiera.

Kiedy dwoje małżonków ma lub rozwija przeciwstawne wartości i/lub zasady moralne, a żadne z nich nie ma zdolności ani chęci spojrzenia na sprawy z punktu widzenia współmałżonka, małżeństwo prawdopodobnie zakończy się rozwodem.

Ona wierzy w prawo kobiety do wyboru, a on wierzy, że życie zaczyna się od poczęcia; jego najlepszy przyjaciel jest gejem, a jego żona homofobką; zakochali się w sobie pomimo różnic religijnych, ale teraz, gdy mają dzieci, te różnice ich rozdzielają.

Różnice w charakterze i usposobieniu małżonków, choć często normalne w małżeństwie, nie są samo w sobie podstawą do rozwodu. Jednakże, jeśli te różnice prowadzą do agresywnego, lekceważącego lub poniżającego zachowania jednego z małżonków wobec drugiego, mogą stać się istotnymi przyczynami trwałego rozkładu związku.

Wartościowe jest podkreślenie, że samo niedopasowanie charakterów czy osobowości nie musi być winą w rozkładzie małżeństwa, chyba że te cechy przekładają się na zachowania, które wpływają negatywnie na związek.

Nawet jeśli niezgodności w charakterach prowadzą do niedopasowania małżeńskiego, to samo w sobie nie stanowi podstawy do rozwodu, chyba że te cechy charakteru są uznane za źródło problemów i przyczynę trwałego rozkładu małżeństwa.

Kiedy jesteś zakochany, masz tendencję do przeoczenia lub racjonalizacji sygnałów ostrzegawczych wskazujących, że Twoje podstawowe wartości i moralność zbyt się od siebie różnią, aby stworzyć zdrowy związek – ale kiedy zdejmiesz różowe okulary, różnice te utrudniają lub uniemożliwiają utrzymanie szczęśliwego związku małżeństwo.

Argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

8. Uzależnienie: alkoholizm, narkotyki, hazard lub seks

Ósmym argumentem rozwodowym są uzależnienia. Istnieje wiele różnych rodzajów i stopni uzależnienia, a wielu czołowych profesjonalistów – polityków, biznesmenów, lekarzy, prawników, biznesmenów, aktorów i sportowców, żeby wymienić tylko kilku – udało się skutecznie ukryć swoje uzależnienie, gdy wspięli się na szczyt.

Alkoholizm czy narkomania to często wskazywana przyczyna rozkładu małżeństwa. Jego wpływ na życie rodziny i relacje między małżonkami może być druzgocący. Konsekwencje tego problemu mogą się objawiać w różnych aspektach życia codziennego, w tym w zaniedbywaniu obowiązków zawodowych czy rodzinnych. Alkoholizm i narkomania często prowadzi do konfliktów, agresji fizycznej i słownej, a także do pogorszenia jakości relacji między małżonkami.

Literatura wskazuje, że alkoholizm i narkomania może być jednym z głównych destabilizujących czynników w życiu rodzinnym, prowadząc do dezorganizacji codziennego funkcjonowania i wywołując konflikty, które w konsekwencji mogą doprowadzić do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Współmałżonkowie mogą być w błogiej nieświadomości, skłonni odwrócić wzrok w zamian za korzyści związane ze stylem życia/ekonomią, wierząc, że oszalały, podejrzewając uzależnienie współmałżonka. Nieważne, kiedy nadejdzie chwila prawdy, zawsze jest ona wstrząsająca.

To, czy małżeństwo może przetrwać, zależy od kilku czynników – w tym chęci i zdolności osoby uzależnionej do wzięcia odpowiedzialności za swoje uzależnienie, autentycznej chęci poszukiwania leczenia oraz zaangażowania na całe życie w powrót do zdrowia.

9. Brak romantycznej intymności i miłości

Ten przypadek jest zdecydowanie zbyt powszechny, biorąc pod uwagę, jak zajęte i stresujące jest nasze życie – szczególnie jeśli do tego dodamy zawożenie dzieci na mecze piłki nożnej/ /baletu/orkiestry/teatru/chóru przed i po szkole.

Zbyt wiele par traktuje wszystko poza swoim związkiem priorytetem, a wtedy jeden z partnerów jest zaskoczony, gdy drugi mówi: „Chcę rozwodu”. Wbrew powszechnemu przekonaniu miłość romantyczna nie jest samowystarczalna: jeśli nie poświęcimy czasu na intymność i zabawę we dwoje – nie tylko w rodzinie – miłość więdnie jak roślina bez wody i słońca.

Stwórz cotygodniową randkę. Na przykład idź spać lub obudź się wcześniej i wykorzystaj ten czas na codzienną intymność fizyczną (przytulanie i/lub seks) i emocjonalną. Przypomnij sobie, co uwielbiałeś robić podczas randki, a potem zacznij robić te rzeczy jeszcze raz, zanim będzie za późno!

10. Jeden z małżonków nie dźwiga ciężaru w małżeństwie

Wszyscy znamy takie małżeństwa: oboje małżonkowie pracują na pełen etat, ale tylko jedno z nich bierze na siebie odpowiedzialność za zakupy spożywcze i gotowanie, prace domowe i wychowywanie dzieci.

Z biegiem czasu w współmałżonku, którego praca nie kończy się po powrocie do domu, może narodzić się w nim potężna niechęć do drugiej osoby, a jeśli sytuacja nie zostanie rozwiązana i naprawiona, małżeństwo może przerodzić się w rozwód.

Usiądź i wypisz wszystko, co należy zrobić, aby gospodarstwo domowe i małżeństwo funkcjonowało sprawnie. Następnie umieść nazwę obok każdego zadania, pamiętając o sprawiedliwym podziale obowiązków. Nie zapomnij dodać imion swoich dzieci do zadań, które są na tyle dorosłe, że mogą się nimi zająć lub w których mogą pomóc – od nakrycia stołu, przez zmywanie naczyń, koszenie trawnika i odkurzanie dywanów.

Nie noszenie ciężaru rozciąga się na romans i intymność; jeśli tylko jeden z partnerów wykonuje romantyczne gesty, organizuje randki lub inicjuje seks, będzie to również miało wpływ na małżeństwo.

11. Argument do rozwodu bez orzekania o winie – problemy finansowe i długi męża czy żony

W ciągu ostatnich kilku lat dla wielu małżonków zabrakło pieniędzy. Kłótnie na temat pieniędzy mogą stać się nieprzyjemne i mściwe – a jeśli parze brakuje umiejętności komunikacyjnych, aby spokojnie i racjonalnie omawiać swoje problemy finansowe, może to być argumentem do rozwodu bez orzekania o winie.

Problemy finansowe stanowią częsty powód konfliktów w małżeństwie, co może prowadzić do rozpadu związku. Napięcia związane z brakiem stabilności finansowej, kłopotami z płynnością pieniędzy oraz różnice w podejściu do zarządzania finansami mogą tworzyć ogromne napięcia między małżonkami. Stres wynikający z trudności w utrzymaniu wydatków, spłacie zadłużeń czy realizacji planów życiowych wpływa na ich relacje, prowadząc do wzajemnych pretensji i konfliktów.

Brak komunikacji w kwestiach finansowych, ukrywanie wydatków oraz brak wspólnego planowania budżetu domowego często prowadzą do pogorszenia się zaufania między małżonkami. Gdy jeden z małżonków kryje swoje wydatki lub istnieje tajemnica dotycząca długów, zaufanie między nimi maleje, co może zniszczyć fundamenty małżeństwa.

Różnice w wartościach i priorytetach finansowych mogą także generować napięcia. Jeśli jedna osoba jest skłonna oszczędzać, a druga wydawać, albo gdy priorytety co do wydatków są zupełnie inne, może to powodować konflikty i trudności w wspólnym planowaniu przyszłości.

Długi, które narastają w związku, często generują ogromny stres i presję zewnętrzną. Presja ze strony wierzycieli, problematyka egzekucji, a nawet groźba utraty domu czy standardu życia mogą dodatkowo obciążać emocjonalnie i doprowadzić do kryzysu w małżeństwie.

W małżeństwie problemy finansowe nie ograniczają się do posiadania ogromnego długu i/lub niemożności pokrycia potrzeb. Kiedy sposób, w jaki małżonkowie myślą o pieniądzach i długach – niezależnie od tego, ile ich w rzeczywistości posiadają – jest zasadniczo niezgodny, może to również spowodować rozkład małżeństwa.

Trudności finansowe wpływają na wiele aspektów codziennego życia. Ograniczenia w realizacji planów, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb czy brak możliwości wsparcia dla dzieci mogą być źródłem napięcia między małżonkami. To wszystko potęguje presję na związek, co może prowadzić do pogorszenia się relacji i w skrajnych przypadkach doprowadzić do rozwodu.

12. Argumenty do rozwodu – zbyt młody wiek na małżeństwo

Zbyt młody wiek podczas zawierania małżeństwa może być poważnym czynnikiem prowadzącym do rozwodu. Brak dojrzałości emocjonalnej i życiowej często towarzyszy młodemu wiekowi, co sprawia, że małżonkowie mogą mieć trudności w radzeniu sobie z problemami, jakie niesie małżeństwo. Brak doświadczenia życiowego oraz ograniczony zakres doświadczeń mogą utrudniać podejmowanie mądrych decyzji i radzenie sobie z trudnościami, które wynikają z życia we wspólnym związku.

Młodzi ludzie, którzy wchodzą w małżeństwo w bardzo młodym wieku, często nie mają jeszcze ukształtowanej stabilnej tożsamości ani nie wypracowali osobistych celów życiowych. To może prowadzić do sytuacji, w których każde z partnerów zmienia się, rozwija i ewoluuje w różnych kierunkach. Brak wspólnych celów czy wartości życiowych może prowadzić do zderzenia oczekiwań oraz wzajemnego oddalania się.

Z braku doświadczenia często wynika także niewiedza dotycząca tego, jak skutecznie radzić sobie z problemami, jakie niesie małżeństwo. W trudnych sytuacjach często brakuje umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów czy radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami życiowymi.

Młody wiek często idzie w parze z trudnościami finansowymi i zawodowymi. Brak stabilnej sytuacji materialnej oraz poczucia stabilności zawodowej może dodatkowo obciążać małżeństwo, szczególnie gdy partnerzy starają się znaleźć swoje miejsce w życiu i karierze.

Wreszcie, presja otoczenia i społeczeństwa, aby małżeństwo przetrwało i byli wierni sobie nawzajem, może wywierać niezwykłą presję na tak młodych ludzi. To również może prowadzić do sytuacji, w której partnerzy pozostają w związku, choć nie są do niego gotowi, co w efekcie prowadzi do pogorszenia się relacji, a nawet rozwodu.

Idealny wiek na zawarcie związku małżeńskiego to wiek od 28 do 32 lat . Dzieje się tak dlatego, że ci, którzy zawierają związek małżeński w młodym wieku, najprawdopodobniej nie w pełni rozumieją małżeństwo. Może to być powód, dla którego wiele młodych małżeństw się rozwodzi.

Około 46% par, które zawierają związek małżeński w młodym wieku, rozwodzi się. Ponadto 48% par , które zawierają związek małżeński przed ukończeniem 18. roku życia, najprawdopodobniej rozwodzi się w ciągu 10 lat, w porównaniu z 25% par, które zawierają związek małżeński po 25. roku życia. Tak, zbyt młody wiek, to argument do rozwodu bez orzekania o winie.

13. Brak wspólnych interesów/niezgodność pomiędzy małżonkami

Przeciwieństwa mogą się przyciągać, ale podobieństwa łączą. Bez wspólnych zainteresowań albo zaczniesz spędzać coraz mniej czasu ze współmałżonkiem, realizując swoje hobby i pasje, albo zrezygnujesz z nich na rzecz zainteresowań współmałżonka.

Brak wspólnych zainteresowań oraz niezgodność pomiędzy partnerami stanowią poważne zagrożenie dla trwałości małżeństwa. Kiedy partnerzy nie znajdują wspólnego gruntu czy wspólnego języka w wielu kwestiach, relacje mogą się osłabiać. To, co początkowo wydawało się nieistotne, może z czasem stać się powodem gniewu, frustracji i coraz większych spięć, a to argumentem do rozwodu bez orzekania o winie.

Niezgodność w zainteresowaniach może prowadzić do poczucia izolacji w związku. Kiedy partnerzy nie czerpią radości ze wspólnie spędzanego czasu czy nie mają pasji czy hobby, które mogłyby ich łączyć, relacja staje się pusta. Brak wspólnych działań i wspólnego spędzania czasu może prowadzić do oddalania się od siebie emocjonalnie.

Niezgodność w wartościach i przekonaniach także wpływa na relacje małżeńskie. Gdy partnerzy mają zupełnie inne poglądy na życie, politykę, wiarę czy rodzaj wychowania dzieci, mogą nie tylko często się nie zgadzać, ale też wchodzić w konflikty. To może prowadzić do narastających spięć, braku zrozumienia oraz wzajemnej nieakceptacji.

Brak wspólnych celów czy planów na przyszłość także obciąża relacje. Kiedy partnerzy mają zupełnie inne aspiracje życiowe, plany zawodowe czy priorytety, trudno im znaleźć wspólny kierunek. To może prowadzić do braku zaangażowania w związek, poczucia stagnacji czy braku satysfakcji z życia w małżeństwie.

W konsekwencji, niezgodność interesów prowadzi często do uczucia osamotnienia i niezrozumienia, a także do powstawania ciągłych konfliktów. Gdy brakuje wspólnego celu czy pasji, trudno utrzymać motywację do pracy nad związkiem. To może prowadzić do długotrwałych spięć, wzajemnego wycofywania się i, w skrajnych przypadkach, do decyzji o rozwodzie.

Dotyczy to każdego obszaru wspólnego życia: od obowiązków domowych po wybór zajęć pozalekcyjnych, które będą wykonywać ich dzieci. Jeśli nie uda wam się osiągnąć kompromisu, na który oboje możecie się zgodzić, wasza niezgodność może doprowadzić do rozwodu.

14. Groźby męża albo żony jako argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

Groźby w małżeństwie mogą prowadzić do głębokich napięć i stanowić istotny czynnik rozkładu pożycia małżeńskiego. Te mogą mieć charakter fizyczny, jak groźby przemocy, ale także psychiczny, obejmujący zagrożenia związane z karierą zawodową, życiem osobistym czy nawet donosami do różnych instytucji.

Jeśli groźby są częste, mają powtarzający się charakter i są traktowane jako metoda manipulacji bądź nacisku na partnera, stanowią one istotne naruszenie zaufania i spokoju w związku. Mogą prowadzić do silnego stresu, lęku, a nawet izolacji emocjonalnej jednego z partnerów, co negatywnie wpływa na atmosferę w małżeństwie.

W przypadku groźb, Sąd Najwyższy zwraca uwagę na to, jakie skutki te mogą wywołać u partnera, a także jakie są intencje drugiego małżonka. Jeśli groźba ma na celu zastraszenie lub kontrolę nad partnerem, może to prowadzić do narastającego napięcia i przyczynić się do rozwodu.

W orzecznictwie sądowym uwzględnia się zarówno reakcje drugiego małżonka na groźby, jak i kontekst oraz konsekwencje tych groźb dla związku małżeńskiego. Na przykład, jeśli groźby były powodem wyprowadzenia się jednego z małżonków, to decyzja ta może być potraktowana jako konsekwencja groźby, ale sama groźba niekoniecznie musi być uznana za przyczynę rozkładu małżeństwa.

W każdym przypadku ważne jest zrozumienie dynamiki między partnerami i jakie efekty te groźby wywołują w związku. Groźby, niezależnie od formy, mogą powodować poważne napięcia emocjonalne, które z biegiem czasu mogą prowadzić do nieodwracalnych skutków w małżeństwie.

15. Porzucenie męża, żony i rodziny

Porzucenie współmałżonka, jeśli jest nieuzasadnione i zawinione, może być istotnym czynnikiem prowadzącym do rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeśli jest wywołane przez drugiego małżonka bez racjonalnych powodów lub jest spowodowane działaniami zagrażającymi bezpieczeństwu, może mieć znaczący wpływ na relację małżeńską.

Sąd Najwyższy wskazał na istnienie sytuacji, w których porzucenie małżonka bez uzasadnionej potrzeby lub z przyczyn niezwiązanych z bezpieczeństwem lub wspólnym dobrem rodziny, stanowi zawinione opuszczenie. Na przykład, wyjazd jednego z małżonków do innego miasta w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej bez uzasadnionych powodów, co powoduje stałą zmianę miejsca zamieszkania, może być uznany za zawinione porzucenie drugiego małżonka.

Jednakże opuszczenie domu przez żonę wraz z dziećmi, jako reakcja na poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa ze strony męża, nie jest moralnie potępiane i nie może być traktowane jako zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeśli opuszczenie to wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, jest ono racjonalne i uzasadnione.

Sąd Najwyższy podkreślił również, że małżonek opuszczający wspólne mieszkanie dla zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju powinien być traktowany jakby nadal pozostawał w tym mieszkaniu. To podejście ma na celu zabezpieczenie interesów bezpieczeństwa jednego z małżonków i utrzymanie równowagi w związku małżeńskim.

Jednakże, gdy opuszczenie jest skutkiem współdziałania przyczyn zarówno ze strony opuszczającego małżonka, jak i drugiego małżonka, któremu można przypisać część winy w wydarzeniach prowadzących do opuszczenia, nie zachodzi sytuacja, w której opuszczenie jest uzasadnione ze słusznej przyczyny.

Argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

16. Uzależnienie od internetu, komputera, konsoli do gier i telefonu

Szesnastym argumentem rozwodowym jest uzależnienie od Internetu, telefonu i gier multimedialnych to coraz częstszy problem w relacjach małżeńskich. Choć dotychczas nie był on szeroko analizowany w publikowanym orzecznictwie, praktyka adwokacka pokazuje, że fascynacja Internetem może być przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego.

Osoby uzależnione od Internetu, telefonu, gier, komputera często stają się zapatrzone w ekran komputera czy urządzenia mobilnego po powrocie z pracy, nie angażując się w relacje rodzinne. Zaniedbywane są inne sfery życia – komunikacja, wspólne spędzanie czasu czy zaangażowanie w życie rodziny. Uzależnienie prowadzi do wyłączenia się z rzeczywistości na rzecz wirtualnego świata, co może zahamować rozwój relacji małżeńskich i rodziny.

W przypadku uzależnienia od Internetu istnieje także ryzyko personalizacji zachowań seksualnych, gdzie partner staje się zbędny w sferze fizycznej. To oddzielenie się od intymności w rzeczywistości na rzecz wirtualnych relacji może poważnie szkodzić więzi małżeńskiej.

Problem uzależnienia od Internetu oraz gier multimedialnych jest istotny ze względu na jego wpływ na codzienne funkcjonowanie, komunikację i zaangażowanie w relacje. Im szerszy zasięg oddziaływania ma Internet, tym większe ryzyko dla stabilności małżeństwa, zwłaszcza gdy jedno z małżonków całkowicie zaniedbuje sfery życia osobistego dla tego uzależnienia.

17. Złe relacje z rodziną małżonka

Przez rodzinę współmałżonka rozumie się nie tylko dzieci z poprzednich związków, ale także rodziców, rodzeństwo oraz osoby bliskie, związane relacjami rodzinnymi lub przyjaźnią. Sąd Najwyższy potwierdza, że niewłaściwe zachowanie wobec osób trzecich może stanowić poważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, szczególnie w przypadku relacji rodzinnych lub szczególnie bliskich.

Jasno zaznaczono, że takie zachowanie nie powinno obejmować osób, z którymi współmałżonek nawiązał intymne relacje, co samo w sobie było przyczyną rozpadu małżeństwa. Niepowodzenie w relacjach z osobami związanymi z partnerem z powodu złego traktowania, znieważenia czy przemocy może stanowić podstawę do uznania współmałżonka za winnego.

W przypadku dzieci jednego z partnerów z poprzednich związków, które wchodzą w nową rodzinę, nowy małżonek ma moralne obowiązki względem tych dzieci przebywających razem z nim. Zaniedbanie tych obowiązków lub wyraźny sprzeciw wobec relacji z członkami rodziny drugiego małżonka może stanowić istotną przyczynę konfliktów w małżeństwie.

Wizyty rodziny jednego małżonka w wspólnym mieszkaniu, naruszanie dóbr osobistych krewnych partnera, czy zakazy kontaktów dzieci z innymi członkami rodziny mogą również wywołać napięcia. Te działania mogą wpłynąć na spójność małżeństwa i stanowić podstawę dla rozkładu pożycia małżeńskiego. Tak, złe relacje z rodziną męża czy żony, to argument do rozwodu bez orzekania o winie.

18. Argument do rozwodu bez orzekania o winie – brak pracy męża czy żony

Nieróbstwo w małżeństwie to sytuacja, gdy jedno z małżonków bez usprawiedliwienia i świadomie unika pracy. Taki stan rzeczy może być podstawą rozkładu pożycia małżeńskiego, ponieważ narusza to obowiązek wzajemnej pomocy i współdziałania na rzecz dobra rodziny, o którym mowa w przepisach prawa. Zgodnie z art. 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, oboje małżonkowie mają obowiązek, zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi i zdolnościami do pracy, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Ta zasada nie dotyczy osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności, choroby lub podeszłego wieku. Sytuacja materialna rodziny czy wysoki dochód drugiego małżonka nie zwalnia zatem od obowiązku pracy.

Orzecznictwo również podkreśla, że brak możliwości uzyskania wysokich zarobków nie zwalnia od obowiązku pracy.  Zaniedbanie pracy zarobkowej, szczególnie jeśli nie zgadza się z oczekiwaniami partnera, może być podstawą do konfliktów w małżeństwie. Sytuacja, w której jedna ze stron małżeńskiej nie pracuje bez usprawiedliwienia, a druga strona domaga się zmiany, może być uznana za istotną przyczynę rozkładu małżeństwa.

Obowiązek finansowego wsparcia rodziny ustaje, gdy małżonkowie żyją osobno, jeśli nie mają dzieci w wspólnym gospodarstwie domowym lub gdy ich dzieci osiągnęły samodzielność i nie mieszkają z nimi.

Argumenty do rozwodu bez orzekania o winie

19. Bezpłodność męża czy żony

Bezpłodność, będąca niezawinioną przyczyną braku potomstwa w małżeństwie, może w istotny sposób wpłynąć na rozkład pożycia między małżonkami. Jednak warto zauważyć, że bezpłodność może mieć różne źródła i przyczyny, co również oddziałuje na reakcje emocjonalne i psychologiczne w związku małżeńskim.

W przypadku, gdy bezpłodność wynika z zabiegu medycznego, a jedno z małżonków podjęło tę decyzję bez zgody partnera, można mówić o zawinionej przyczynie rozkładu małżeństwa. Jeśli jednak obaj małżonkowie zgodzili się na leczenie bezpłodności, nie można mówić o winie żadnej ze stron.

W przeszłości bezpłodność była uznawana za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego przez Sąd Najwyższy. Niemniej jednak, w dzisiejszych czasach możliwości medycyny są znacznie większe, a niektóre przypadki bezpłodności można leczyć. Brak podjęcia prób leczenia bezpłodności przez jednego z małżonków, pomimo dostępności terapii, może być uznany za zawinioną przyczynę rozkładu małżeństwa. Jednakże samo bezskuteczne leczenie bezpłodności nie jest przypisywane jako zawiniona przyczyna rozpadu związku.

Współczesna medycyna oferuje różne metody łagodzenia problemu bezpłodności, takie jak zapłodnienie in vitro. Jednakże decyzja o wyborze tej metody powinna być uzgodniona przez oboje małżonków. Bezpłodność, uniemożliwiająca posiadanie dzieci, jest czynnikiem, który może znacząco wpływać na relacje małżeńskie. Jej brak może budzić uczucia frustracji i smutku. Dlatego istotne jest, aby w procesie rozwodowym ocenić, czy brak potomstwa wynikał z niezawinionych przyczyn czy z decyzji jednego z małżonków o niepodjęciu leczenia.

20. Różnica wieku między mężem a żoną

Duża różnica wieku między małżonkami jest jednym z czynników, który może prowadzić do rozkładu pożycia. Jednakże, czy ta różnica zostanie uznana za powód rozpadu związku, zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności, w jakich doszło do zawarcia małżeństwa, czas trwania związku do momentu rozpadu, a także przebieg tego związku oraz obecność dzieci. Sąd Najwyższy podkreślał, że duża różnica wieku między małżonkami może być istotnym czynnikiem w rozkładzie związku małżeńskiego. W sytuacji, gdy małżonek starszy postępuje w sposób nieodpowiedzialny lub nie okazuje wystarczającej troski wobec partnera młodszego wiekiem, może to prowadzić do rozpadu relacji, nawet jeśli nie można przypisać jednej stronie winy za ten rozkład.

Zawarcie związku małżeńskiego przy wyraźnie dużej różnicy wieku może być uznane za lekkomyślność obojga małżonków. Sąd może nawet uznać to za obopólną winę w rozkładzie pożycia, jeśli tak rażąca różnica wieku była wyrazem lekkomyślności obojga stron.

Jednak należy pamiętać, że normy obyczajowe w społeczeństwie mogą się zmieniać, co może wpłynąć na percepcję znacznej różnicy wieku między małżonkami. W obecnych czasach akceptacja dla takich związków może być inna niż w przeszłości. Ostatecznie, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, biorąc pod uwagę różnorodne czynniki, a duża różnica wieku między małżonkami może być jednym z aspektów branych pod uwagę przy ocenie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego.

Argumenty rozwodowe bez orzekania o winie – podsumowanie

Badania wykazały, że główne argumenty do rozwodu bez orzekania o winie był brak zaangażowania, a zaraz po nim niewierność i konflikt w rodzinie.

 • Brak zaangażowania (75,0%)
 • Zdrada (59,6%)
 • Zbyt dużo konfliktów w rodzinie (57,7%)
 • Młody wiek zawarcia małżeństwa (45,1%)
 • Kwestie finansowe (36,7%)
 • Nadużywanie alkoholu i narkotyków (34,6%)
 • Przemoc domowa (23,5%)
 • Ciężkie choroby lub niesprawność fizyczna (18,2%)

Przyczyny rozwodów w przypadku małżeństw w wieku 50, 60 i 70 lat są wyjątkowe ze względu na główne zmiany życiowe, które dokonują się w tym czasie. Zmiany te obejmują stawianie czoła pustym gniazdom po odejściu dzieci, problemy finansowe, emeryturę i pogarszający się stan zdrowia, co może stanowić poważne wyzwanie dla długowieczności związku i ostatecznie spowodować problemy małżeńskie. Innym dominującym czynnikiem wyjaśniającym rosnącą liczbę rozwodów w późniejszym życiu jest to, że osoby po 50. roku życia często przeżywają drugie lub trzecie małżeństwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu