Zakaz stosowania kar cielesnych na dzieciach

Zakaz stosowania kar cielesnych na dzieciach

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. Art. 40 Konstytucji RP w zdaniu pierwszym wyraźnie stanowi, że nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu, natomiast w zdaniu drugim zakazuje jednoznacznie stosowania kar cielesnych. Przez zakaz stosowania kar cielesnych należy rozumieć nie tylko zakaz bicia dziecka, ale także karcenia go przez dawanie tzw. klapsów mających na celu wymuszenie od dziecka posłuszeństwa. Wychowywać to znaczy między innymi zapewnić dziecku opiekę i doprowadzić je do samodzielności, przygotować do pracy w jakiejś dziedzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tłumaczy przemoc w rodzinie przez: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Naruszenie omawianego zakazu może, w zależności od intensywności naruszeń, rozmiaru wywołanych skutków spowodować:

- ingerencję sądu rodzinnego przez ograniczenie władzy rodzicielskiej,

- pozbawienie władzy rodzicielskiej,

- ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dzieckiem.

Poza wymienionymi sankcjami prawnymi możliwymi do zastosowania przez sąd rodzinny, może wchodzić w rachubę odpowiedzialność karna na podstawie art. 207 § 1 kodeksu karnego za znęcanie się fizyczne lub psychiczne między innymi nad małoletnim.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.6/5 - (138 votes)

Dodaj komentarz