Małżeństwo, ślub z krewnym, rodzeństwem, powinowatym czy przysposobionym

Małżeństwo, ślub z krewnym, rodzeństwem, powinowatym czy przysposobionym

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Powinowactwo jest stosunkiem łączącym małżonka z krewnymi drugiego małżonka. Stosunek ten trwa również po ustaniu małżeństwa, będącego jego źródłem. Zakaz ten dotyczy więc również małżeństw między teściem i synową, teściową i zięciem, ojczymem i pasierbicą oraz macochą i pasierbem. Zakaz ten wprowadzono ze względów obyczajowych, ma on służyć moralnemu zdrowiu i trwałości rodziny oraz chronić powinowatych w linii prostej przed konfliktami rodzinnymi.

Pojęcie ważnych powodów do udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa między powinowatymi w linii prostej są bardzo niejasne. Trudno bowiem ustalić, jak duża różnica wieku między nupturientami, czy też jakie inne przyczyny przemawiać winny za odmową udzielenia zezwolenia.

Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może żądać każdy z małżonków.

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa również przysposabiający i przysposobiony. Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał. Ustanie przysposobienia powinno nastąpić przed wydaniem wyroku. Decydujący jest bowiem stan istniejący w chwili jego wydawania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz