Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Minimalne alimenty na dziecko w 2024 r.

Wysokość minimalnych alimentów na dziecko w 2024 r. to zagadnienie, o które najczęściej pytają ojcowie i matki. Zanim zobaczymy pewne wskazówki matematyczne, które mogą być przydatne do obliczenia minimalnych alimentów 2024 r., należy przede wszystkim wyjaśnić, że w rzeczywistości nie ma modelu matematycznego na wyliczenie minimalnych alimentów. Nie jest zatem możliwe dokładne przewidzenie, jakie hipotetyczne minimalne alimenty może zasądzić Sąd. Jest oczywiste, że adwokat, radca prawny i prawnik prowadzący sprawy o alimenty czy rozwód jest w stanie przewidzieć wysokość minimalnych alimentów.

Sytuacja, w której jedno z rodziców stara się manipulować wysokością alimentów, by obniżyć lub zawyżyć ich kwotę, stanowi częsty problem w przypadku rozstania czy rozwodu. To przykra praktyka, która może mieć negatywny wpływ na dobro dziecka oraz relacje między rodzicami. Chociaż istnieją przepisy prawne regulujące wysokość alimentów, to jednakże pewna elastyczność pozostaje, dając rodzicom możliwość ustalenia tej kwoty na drodze porozumienia. Niemniej jednak, gdy taka umowa nie jest możliwa, to sąd podejmuje decyzję w oparciu o różnorodne kryteria, takie jak dochody, potrzeby dziecka czy standard życia utrzymywany przed separacją.

Czy jednak po wyjaśnieniu czynników decydujących o obliczeniu minimalnych alimentów na dziecko w 2024 r. możliwe jest określenie kryteriów ilościowych? Jaki procent wynagrodzenia ojca mogą wynosić minimalne alimenty w 2024 r?

Czym są minimalne alimenty na dziecko w 2024 r.

Minimalne alimenty na rzecz dziecka stanowią fundusz przeznaczony na pokrycie jego podstawowych potrzeb, które ojciec zobowiązany jest zaspokajać. Chociaż przepisy nie precyzują konkretnej kwoty minimalnych alimentów, istnieją wytyczne umożliwiające ich oszacowanie. Dodatkowo, rodzice mogą ubiegać się o wsparcie w postaci minimalnych alimentów z Funduszu Alimentacyjnego czy świadczenia 800+, które mają za zadanie wspomagać te potrzeby.

Alimenty przysługują dziecku do osiągnięcia pełnoletności lub do 25. roku życia, jeśli dziecko studiuje. Minimalne świadczenia alimentacyjne mają zabezpieczać podstawowe wydatki związane z wychowaniem małoletniego. Zapewniają one dziecku odpowiednie odżywianie, odzież, właściwy rozwój i ochronę zdrowia. Zaspokajanie innych, dodatkowych potrzeb zależy głównie od sytuacji finansowej rodziców. Istotne jest, aby dziecko miało możliwość życia na poziomie materialnym adekwatnym do swoich rodziców.

Warto zaznaczyć, że alimenty to nie tylko kwestia finansowa. To również wsparcie emocjonalne oraz zaangażowanie rodziców w życie dziecka. Ważne jest, aby rodzice rozumieli, że świadczenia te służą zapewnieniu dziecku dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej oraz stabilności emocjonalnej. Również budowanie relacji opartych na zaufaniu i współpracy między rodzicami może mieć fundamentalne znaczenie dla dobra dziecka, przekraczając ramy wyłącznie płacenia określonej kwoty minimalnych alimentów.

Czas jaki dzieci spędzają z każdym z rodziców

Jest rzeczą oczywistą, że jeśli rodzice spędzają tyle samo czasu ze swoimi dziećmi, to ponoszą pewne wydatki w równym stopniu na przykład posiłki, wyższe opłaty za media itp. Z drugiej strony, gdy dziećmi opiekuje się głównie jeden z rodziców, osoba ta będzie obarczona większymi kosztami. Dlatego też pierwszymi danymi, które należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnych alimentów, jest właśnie czas spędzany przez dzieci z każdym z rodziców. Należy jednak podkreślić, że nawet jeżeli czas spędzony z każdym z rodziców jest równy, nie można wykluczyć świadczenia od jednego z rodziców na drugie z tytułu alimentów. Zarówno dlatego, że należy wziąć pod uwagę możliwości zarobkowe każdego z rodziców, jak inne istotne aspekty.  Zatem przyznanie minimalnych alimentów może mieć miejsce również w przypadku podobnych dochodów i równego czasu spędzanego przez rodziców z dziećmi: nawet jeśli w tym przypadku nie ma potrzeby wyrównywania różnicy ekonomicznej, poniesionych kosztów lub dochodu).

Podsumowując w tej kwestii:

 • przy ustalaniu i obliczaniu minimalnych alimentów na dziecko w 2024 r. należy wziąć pod uwagę czas spędzony z każdym z rodziców;
 • im bardziej odmienny jest ten czas, tym bardziej uzasadnione jest zsadzenie wyższych alimentów w 2024 r.

Zawyżanie i zaniżanie minimalnych alimentów

Wielu ludzi może mieć wrażenie, że w przypadku reprezentowania kobiet w sprawach alimentacyjnych wydatki na dziecko są często nadmierne lub wyższe, niż byłoby to w przypadku reprezentacji mężczyzny. Istnieje pewien nurt myślenia, który sugeruje, że sądy mogą być bardziej skłonne zatwierdzać wyższe kwoty alimentów, gdy matka reprezentuje dziecko. Jednym z powodów może być przekonanie o większym zaangażowaniu kobiet w opiekę nad dziećmi oraz przyznawaniu wyższych kwot na rzecz matki, która często ma na siebie większe koszty związane z opieką nad dzieckiem.

Z drugiej strony, reprezentując mężczyznę, zwłaszcza w kulturze, gdzie dominuje przekonanie o tradycyjnych rolach płciowych, sądy mogą być bardziej skłonne do zaniżania kwot alimentów. To wynikać może z przekonania, że mężczyźni mogą mieć mniejszy wpływ na codzienną opiekę nad dziećmi lub że ich koszty utrzymania dziecka są niższe. Te przekonania mogą wpłynąć na decyzje sądów, które mogą skłaniać się ku zatwierdzeniu niższych kwot alimentacyjnych dla ojca dziecka.

Jednakże, jest to kwestia skomplikowana i każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Decyzje sądów powinny opierać się na analizie konkretnych okoliczności, potrzeb dziecka oraz sytuacji finansowej obu rodziców. Warto podkreślić, że reprezentacja kobiet lub mężczyzn powinna opierać się na równościowych standardach, gdzie decyzje sądów powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby dziecka, a nie stereotypy płciowe.

Od czego zależą minimalne alimenty w 2024 r.

Wysokość minimalnych alimentów na dziecko to wypadkowa uzasadnionych potrzeb dziecka zależnych między innymi od jego wieku, stanu zdrowia itp. oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej do alimentacji. Warto pamiętać, że rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku utrzymanie na takiej stopie życiowej na jakiej sami żyją. W zestawieniu kosztów musimy określić miesięczne koszty utrzymania każdego z dzieci osobno, uwzględniając poszczególne elementy składowe. Poniżej przedstawiamy przykładową listę potrzeb dziecka, ponieważ Sąd może zapytać o każdą z wymienionych pozycji. Lista ta obejmuje różnorodne kategorie wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz rozwojem dziecka. Każdy z tych punktów jest istotny dla zapewnienia odpowiedniej opieki, edukacji, zdrowia i ogólnego dobrostanu dziecka.

 1. Jedzenie:
  • Artykuły spożywcze
  • Produkty higieniczne
  • Mleko i produkty mleczne
  • Warzywa i owoce
 2. Odzież i obuwie:
  • Zmiana ubrań odpowiednia do rozwoju dziecka
  • Obuwie odpowiednie do pory roku
 3. Opieka zdrowotna:
  • Wizyty kontrolne u pediatry
  • Badania laboratoryjne
  • Szczepienia i leki profilaktyczne
 4. Leki i suplementy:
  • Leki na receptę
  • Witaminy i suplementy diety zalecane przez lekarza
 5. Edukacja:
  • Materiały szkolne
  • Opłaty za zajęcia dodatkowe (np. językowe, sportowe)
 6. Opieka dentystyczna:
  • Wizyty u dentysty
  • Leczenie stomatologiczne
 7. Zabawki i artykuły do nauki:
  • Zabawki edukacyjne
  • Książki i materiały edukacyjne
 8. Opłaty za opiekę nad dzieckiem:
  • Opłaty za przedszkole
  • Koszty opieki pozaszkolnej
  • Opiekunka
 9. Koszty transportu:
  • Opłaty za komunikację miejską
  • Koszty paliwa lub transportu publicznego
 10. Higiena osobista:
  • Kosmetyki i produkty higieniczne
  • Artykuły do kąpieli i pielęgnacji
 11. Koszty mieszkaniowe:
  • Czynsz lub raty kredytu mieszkaniowego
  • Opłaty za media (prąd, woda, gaz, internet i inne media)
 12. Ubezpieczenie dziecka:
  • Składki ubezpieczeniowe
 13. Rozrywka i aktywność:
  • Opłaty za zajęcia sportowe lub artystyczne
  • Wyjścia rekreacyjne (np. bilety do kina, parku rozrywki)
 14. Koszty utrzymania domu:
  • Artykuły czystościowe
  • Koszt napraw czy konserwacji w domu
 15. Artykuły pielęgnacyjne dla dziecka:
  • Pieluszki i kosmetyki dla niemowląt
  • Produkty do karmienia (butelki, smoczki)
 16. Koszty odwiedzin rodziny:
  • Koszty podróży, jeśli dziecko ma kontakt z innymi członkami rodziny w innych miejscowościach
 17. Wydatki na zdrowy tryb życia:
  • Wydatki na zdrowe jedzenie i napoje
  • Opłaty za zajęcia sportowe, które promują zdrowie
 18. Technologia i sprzęt:
  • Komputer lub tablet dla nauki zdalnej
  • Telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne
 19. Wydatki związane z hobby dziecka:
  • Instrumenty muzyczne
  • Artykuły do rysowania lub malowania
 20. Koszty związane z podróżami edukacyjnymi:
  • Opłaty za wycieczki szkolne
  • Koszty związane z edukacyjnymi podróżami czy wyjazdami szkolnymi
 21. Pomoc psychologiczna lub terapeutyczna:
  • Wizyty u psychologa lub terapeuty
  • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne
 22. Ubrania na różne okazje:
  • Ubrania na specjalne wydarzenia (np. urodziny, imprezy szkolne)
 23. Koszty opieki nad zwierzęciem domowym:
  • Jedzenie i opieka weterynaryjna dla zwierzęcia domowego dziecka
 24. Wydatki na kursy edukacyjne:
  • Koszty kursów online lub lokalnych kursów edukacyjnych
 25. Koszty podróży do lekarzy specjalistów:
  • Wydatki związane z podróżami do specjalistów medycznych, jeśli nie ma ich lokalnie
 26. Koszty związane z pielęgnacją zwierząt domowych:
  • Koszty opieki nad zwierzętami domowymi (karmienie, pielęgnacja)
 27. Koszty utrzymania ogrodu lub przestrzeni zewnętrznej:
  • Koszty pielęgnacji ogrodu, zakup roślin czy narzędzi ogrodniczych
 28. Koszty związane z kulturą i sztuką:
  • Bilety do muzeów, teatrów, koncertów
 29. Koszty związane z zajęciami kulturalnymi:
  • Opłaty za zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne itp.
 30. Wakacje i ferie zimowe:
  • Koszty związane z wyjazdem na wakacje (np. zakwaterowanie, transport)
  • Wydatki na aktywności w czasie wakacji lub ferii zimowych (np. kolonie, obozy)
  • Koszty rekreacyjne związane z atrakcjami turystycznymi w czasie wakacji lub ferii

Nadzwyczajne wydatki a minimalne alimenty w 2024 r.

Podzielenie wydatków nadzwyczajnych na dziecko w proporcji 50% między rodzicami wydaje się być atrakcyjną alternatywą, ale praktyka taka niesie ze sobą wiele wyzwań. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się to uczciwe i równomierne, realizacja tego podejścia jest pełna trudności. Rozdzielenie ich równo między rodziców wydaje się być rozsądne, ale przecież co jest kategoryzowane jako „zwyczajne”? Może to obejmować codzienne zakupy spożywcze, odzież, opłaty za szkołę czy podstawowe potrzeby dziecka. Tutaj zaczynają się trudności – określenie, co jest zwyczajowe, a co nadzwyczajne, może być kwestią interpretacji i różnych standardów życia.

Gdy dochodzi do wydatków nadzwyczajnych, np. wakacyjnych podróży, dodatkowych zajęć czy specjalistycznej opieki medycznej, sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Jest to obszar, który nie tylko wymaga równego finansowego zaangażowania obu rodziców, ale także prowokuje pytania o to, co jest uznawane za „nadzwyczajne”. Rodzic, który musi wydać pieniądze na taki cel, może mieć inne spojrzenie na to, co jest konieczne, w porównaniu do drugiego rodzica.

Dodatkowo, istnieje ryzyko zakwestionowania decyzji jednego rodzica przez drugiego, co może prowadzić do konfliktów. Może to spowodować trudności w podejmowaniu decyzji dotyczących potrzeb dziecka, zwłaszcza gdy jedno z rodziców uważa, że pewne wydatki nie są konieczne lub są zbyt kosztowne.

Warto również zauważyć, że minimalne alimenty w 2024 r., choć mogą być określone, nie pokrywają wszystkich potrzeb dziecka. Stąd też konieczność podziału nadzwyczajnych wydatków, które często są kluczowe dla rozwoju i dobrobytu dziecka. W sumie, choć proporcjonalne podzielenie wydatków może wydawać się atrakcyjne, to w praktyce stwarza wiele trudności, zwłaszcza w określeniu, co należy do kategorii nadzwyczajnych wydatków. Jest to kwestia, która wymaga szczerej rozmowy, kompromisu i wzajemnego zrozumienia, by zadbać o najlepsze interesy dziecka.

Zarobki rodziców a minimalne alimenty w 2024 r.

Obliczanie minimalnych alimentów w 2024 r. to proces uwzględniający nie tylko potrzeby dziecka, ale także możliwości finansowe obu rodziców. Właśnie dlatego sytuacja ekonomiczna obu stron jest kluczowym czynnikiem w ustaleniu wysokości świadczeń alimentacyjnych. Analiza dochodów obojga rodziców jest nieodłączną częścią tego procesu, a jej celem jest zapewnienie dziecku stabilnych warunków życia, adekwatnych do możliwości finansowych rodziców.

Gdy dochodzi do znaczących dysproporcji w zarobkach między rodzicami, istnieje potrzeba wyrównania tych różnic poprzez ustalenie odpowiednio większych świadczeń alimentacyjnych. Jest to szczególnie istotne w kontekście zapewnienia dziecku podobnych warunków życia, jakie miało przed rozstaniem rodziców. Na przykład, jeśli jeden z rodziców posiada znacznie wyższe dochody niż drugi, oczekuje się, że będzie on bardziej zaangażowany w zapewnienie stabilności finansowej dla dziecka poprzez płacenie wyższych alimentów. Ta praktyka ma na celu zminimalizowanie wpływu rozstania na standard życia dziecka oraz zapewnienie mu równych szans i możliwości rozwojowych niezależnie od zmiany sytuacji rodziców.

Nawet osoby, które formalnie nie uzyskują dochodu lub świadomie go zaniżają – nie obronią się przed ich płaceniem. Sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, a nie faktyczne zarobki. Weźmie pod uwagę wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, stan zdrowia, stan majątkowy, stopę życiową. Nie będzie się kierował wyłącznie zaświadczeniem z pracy lub informacją, że dana osoba jest bezrobotna. Oczywiście inna będzie sytuacja osoby z orzeczeniem o niezdolności do pracy, inna zaś osoby uchylającej się od jej świadczenia.

Jednakże, obliczanie alimentów to proces złożony, w którym bierze się pod uwagę wiele czynników, nie tylko wysokość zarobków. Ważne jest także uwzględnienie potrzeb dziecka oraz wszelkich innych zobowiązań finansowych, jakie mogą wynikać z opieki nad nim. Ostateczna kwota alimentów może być rezultatem uwzględnienia tych wszystkich elementów, dążąc do znalezienia równowagi między realnymi możliwościami finansowymi rodziców a potrzebami dziecka.

Od czego zależy wysokość minimalnych alimentów w 2024?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje wysokości minimalnych alimentów w 2024 r. Ich kwota zależy od kilku czynników:

 • usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które gwarantują mu normalne warunki życia i rozwoju – alimenty mają za zadanie zapewnić nie tylko podstawowe potrzeby, takie jak żywność, mieszkanie czy odzież, ale także dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i rozwoju osobistego.
 • możliwości zarobkowych i majątkowymi rodzica płacącego alimenty – jeśli rodzic ma wyższe dochody lub posiada większy majątek, to oczekuje się, że będzie on bardziej zaangażowany w zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla dziecka.;
 • zaangażowania rodzica w jego utrzymanie i wychowanie – brak kontaktu lub zainteresowania ze strony jednego z rodziców może prowadzić do zwiększenia kwoty alimentów, ponieważ ich celem jest nie tylko pokrycie potrzeb finansowych, ale także zapewnienie wsparcia emocjonalnego i zaangażowania rodziców w życie dziecka.

Ile Sąd daje minimalnych alimentów w 2024 r.

W wielu przypadkach sądy stosują zasadę, według której minimalne alimenty na dziecko nie powinny być niższe niż 1000 – 1500 złotych miesięcznie. Zatem, podobnie jak w przypadku różnic w kosztach życia czy zarobkach w różnych częściach kraju, minimalne alimenty również mogą się różnić. Decyzje sądów odnośnie minimalnych kwot alimentacyjnych mogą być oparte na analizie lokalnych realiów i potrzeb, co sprawia, że mogą się one nieznacznie różnić w zależności od miejsca.

Ta kwota stanowi próg mający pokryć podstawowe potrzeby dziecka i jest uznawana za punkt odniesienia podczas ustalania wysokości alimentów. Warto jednak zaznaczyć, że Sąd nie posiada prawnego obowiązku zasądzenia konkretnych minimalnych alimentów, a kwota ta stanowi jedynie umowny punkt odniesienia w procesie ustalania wysokości alimentów. Sądy analizują całość okoliczności, aby zapewnić właściwe i adekwatne wsparcie finansowe dla dziecka.

W pierwszej kolejności należy stworzyć tabelę kosztową miesięcznych wydatków ponoszonych na dziecko. W przygotowaniu tego wyliczenia najlepiej pomoże profesjonalny pełnomocnik w sprawie rozwodowej lub o podwyższenie lub ustalenie alimentów. W drugiej kolejności należy ustalić proporcje między rodzicami – czy są to proporcje równe, czy z pewnych względów powinny być inaczej obliczone. Wszystko należy również ocenić przez pryzmat możliwości zarobkowych obowiązanego. Jeżeli rodzic od początku prezentuje wrogie podejście, że nie będzie płacił, że zaniży swój dochód – warto skorzystać z pomocy adwokata.

Minimalne alimenty 2024 r. – Wnioski

 1. Brak minimalnych alimentów: Minimalne alimenty są ustalane indywidualnie przez sąd, w oparciu o konkretne okoliczności każdej sprawy. Orientacyjna kwota minimalnych alimentów w Polsce wynosi około 1000-1500 zł, ale może być różna w zależności od przypadku. Wysokość alimentów może być dostosowana, jeśli zmienią się okoliczności, które były podstawą do ich ustalenia.
 1. Uwzględnienie warunków życia: Sąd bierze pod uwagę standard życia rodziny i ogólne warunki, w jakich dziecko się wychowuje. Minimalne alimenty w 2024 r. uwzględniają te warunki, zapewniając niezbędne wsparcie, by dziecko mogło żyć na podobnym poziomie, jak jego rodzice.
 2. Ścisłe powiązanie z dochodami: Wysokość alimentów często jest powiązana z dochodami rodziców. Sąd bada stabilność i wysokość zarobków, co wpływa na ostateczną decyzję w ustalaniu kwoty alimentów.
 3. Możliwość zmiany kwoty alimentów: Zmiana sytuacji finansowej lub życiowej jednego z rodziców może stanowić podstawę do zmiany wysokości alimentów. Sąd może dostosować kwotę do nowych okoliczności, zapewniając sprawiedliwe wsparcie.
 4. Dostosowanie do rzeczywistych potrzeb: Sąd bierze pod uwagę faktyczne potrzeby dziecka. Minimalne alimenty mają zapewnić środki na podstawowe potrzeby, ale mogą być zwiększone w przypadku dodatkowych kosztów związanych z edukacją, hobby czy innymi potrzebami dziecka.
 5. Indywidualne uwzględnienie okoliczności: Sąd analizuje indywidualne okoliczności, w jakich żyje rodzina, co wpływa na elastyczność i dostosowanie kwoty alimentów do danej sytuacji.
 6. Wsparcie dla stabilności: Minimalne alimenty nie tylko zabezpieczają bieżące potrzeby dziecka, ale też pomagają w utrzymaniu stabilności życiowej, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian sytuacji rodziców.
 7. Uzasadnienie wyboru kwoty: Sąd zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję dotyczącą kwoty alimentów, uwzględniając przy tym wszystkie istotne czynniki i przesłanki.
 8. Wpływ na kształtowanie stosunków: Wysokość alimentów może mieć istotny wpływ na relacje między rodzicami dziecka, dlatego sąd stara się dążyć do rozwiązania, które nie pogorszy sytuacji finansowej ojca i matki.
 9. Wsparcie na rzecz rozwoju: Alimenty powinny również uwzględniać potrzeby związane z rozwojem dziecka, stwarzając mu możliwości rozwijania zainteresowań i rozwijania swoich umiejętności.

Bonus – Wysokość minimalnych alimentów w 2024 r. z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie  kwoty 1209 zł netto w 2024 r. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów, albo postępowanie upadłościowe, w toku krórego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

– braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

– braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, natomiast w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne, od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

– zawarła związek małżeński.

Dodatkowo, przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę” . Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę kryterium dochodowego o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przysługiwać w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem powyższego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu