Osobista styczność adoptującego z adoptowanym przed adopcją

Osobista styczność adoptującego z adoptowanym przed adopcją

Przed orzeczeniem przysposobienia sąd opiekuńczy może określić sposób i okres osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym.  W wypadku określenia styczności w formie pieczy nad dzieckiem stosuje się odpowiednio przepisy o rodzinach zastępczych, z tym że całkowite koszty utrzymania przysposabianego obciążają przysposabiającego. Przy wykonywaniu nadzoru nad przebiegiem styczności przysposabiającego z przysposabianym sąd opiekuńczy korzysta z pomocy ośrodka adopcyjnego oraz, w razie potrzeby, organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych.

Jeżeli przysposabiającym jest jeden z małżonków, drugi powinien, oprócz zgody na przysposobienie wyrazić także zgodę na wydanie przez sąd opiekuńczy orzeczenia. Brak takiej zgody powinien prowadzić do oddalenia wniosku.

Sąd opiekuńczy może wydać orzeczenie po ukończeniu przez kandydatów szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Ośrodek adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje kandydatom do przysposobienia dziecka po ukończeniu przez kandydata do przysposobienia dziecka szkolenia i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (120 votes)

Dodaj komentarz