Prawo rodzinne Kostrzyn i Swarzędz

Prawo rodzinne Kostrzyn Swarzędz

Kodeks rodzinny i opiekuńczy obejmuje swym zakresem szeroką problematykę stosunków rodzinnych i opiekuńczych z uwypukleniem małżeństwa, rozwodu, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, ustaleniem ich miejsca zamieszkania, podziału majątku, rozdzielności i tym podobne.  Zważyć należy, że rodzina bywa też źródłem wielu problemów natury emocjonalnej dla osób pełniących różne role społeczne: małżonków, rodziców i opiekunów dorosłych i małoletnich dzieci.

Kancelaria prawa rodzinnego posiada kompleksowe podejście do analizowanych problemów prawnych swoich Klientów. Uznając, że omówienia problemów, powstających na tle analizy poszczególnych przepisów, nie można ograniczyć do cytowania samych przepisów. Dzięki temu Klient otrzymuje kompleksowe narzędzia pomagające mu rozwikłać konkretne zagadnienia powstające na tle jego sprawy i udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez zwaśnione strony w toku rozpraw przed sądami rodzinnymi i cywilnymi.

Nasz Blog prawo rodzinne Kostrzyn i Swarzędz jest wyjątkowo obszernym opracowaniem – zdecydowanie jednym z najobszerniejszych dostępnych w sieci. Kancelaria przedstawia na nim całość problematyki prawnej związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołuje w bardzo bogatym zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny w szczególności poglądy innych komentatorów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Adwokaci, radcowie prawni i prawnicy rozważają różne hipotetyczne przypadki ich zastosowania, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, dzięki czemu zastosowanie znajdzie zawarty tam wywód prawniczy. Cytowani autorzy łączą pracę naukową, pracując w różnych ośrodkach akademickich, z praktyką, będąc sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości czy Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Unikalne połączenie gruntownej wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa, z różnych zresztą perspektyw, wpływa na bardzo wysoką jakość udzielanych porad prawnych i prowadzenia spraw sądowych z zakresu prawa rodzinnego.