Kiedy dziecko może samo wrócić z szkoły do domu?

Kiedy dziecko może samo wrócić z szkoły do domu?

Żadne przepisy prawa nie wskazują, od jakiego wieku dziecko może samodzielnie iść i wracać ze szkoły. Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółów dotyczących powrotu dziecka do domu. Zapewnienie tej opieki leży po stronie rodzica. Natomiast szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniowi podczas zajęć organizowanych przez szkołę. W przypadku każdej rodziny jest inaczej i tyko dobra znajomość własnego dziecka pozwala rodzicom określić, czy ten czas już nadszedł.

Bezpieczeństwo to rozpatruje się głównie w kontekście prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z art 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym  dziecko w wieku do 7 lat może korzystać  z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. Natomiast zgodnie z ust. 2  wspomnianego artykułu dziecko w wieku do  15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Oznacza to, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

Ustawodawca określił zatem, że dziecko, które nie skończyło siódmego roku życia, nie może samodzielnie iść lub wracać ze szkoły. Chyba że szkoła, do której uczęszcza nasza pociecha znajduje się na tym samym osiedlu, na którym dziecko mieszka, a droga, którą ma do pokonania jest ograniczona znakami D-40 i D-41, czyli „strefa zamieszkania” lub C-16 i 16a, czyli „droga wyłącznie dla pieszych”. Warto pamiętać, że granica wieku nie jest wyrażona rocznikiem urodzenia, a datą oznaczoną co do dnia i miesiąca.

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, prawo dopuszcza powrót ze szkoły dziecka do lat 7 pod opieką brata lub siostry, którzy ukończyli 10. rok życia.

Art. 106 Kodeksu wykroczeń wskazuje, że kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Oznacza to, że pozostawienie bez opieki dziecka w wieku do 7 lat grozi rodzicowi konsekwencjami, nawet jak się nic dziecku nie stanie. Dziecko do 7 lat musi stale być pod opieką.

Przykład z sprawy sądowej

Małoletnia A. P. spełniła wymogi art. 43 PrDrog – w chwili zdarzenia miała 8 lat i była pod opieką 12-latki. Ponadto należy mieć na uwadze system prawny i na przykład to, że obowiązek szkolny powstawał w wieku 6 lat a obecnie znowu w wieku 7 lat. Skoro dzieci w takim wieku mogą samodzielnie chodzić do szkoły (np. gdy lekcje rozpoczynają przed południem i rodzice nie są w stanie rano zawieźć ich do szkoły a nie ma przecież obowiązku korzystania w takich sytuacjach ze świetlicy), nie ma podstaw by uznawać sytuację z małoletnią A. P. za niewłaściwą. Nie ma uzasadnienia oczekiwanie obecności osoby dorosłej przy 8 – letniej dziewczynce na ścieżce rowerowo – pieszej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.