Nazwisko męża i żony po ślubie

Nazwisko męża i żony po ślubie

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio…

Zakaz bigami w polskim prawie

Zakaz bigami w polskim prawie

Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. W sprawach, w których przedmiotem jest żądanie unieważnienia małżeństwa z powodu bigamii zasady współżycia społecznego…