Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Szybki rozwód online. Pozew i wniosek o rozwód online

W dobie nieustannego tempa życia, przyspieszonego rytmu pracy i zmieniających się norm społecznych, instytucje tradycyjnie kojarzone z procesami biurokratycznymi i prawnymi podążają w kierunku cyfryzacji. Wśród nich znalazł się również rozwód online. Szybki rozwód online, wydawałoby się, stanowi odpowiedź na potrzebę szybkiego, łagodnego i mniej uciążliwego zakończenia małżeństwa. Jest to opcja coraz częściej rozważana przez pary, które szukają prostszego sposobu na rozwód online, unikając formalności i kosztów związanych z tradycyjnymi procedurami prawno-sądowymi. W niniejszym artykule skupimy się na analizie zjawiska szybkiego rozwodu online, przyglądając się jego korzyściom, ograniczeniom oraz wpływowi na społeczeństwo i instytucję małżeństwa jako taką. Czy ta nowa forma zakończenia małżeństwa naprawdę przynosi ułatwienie czy może generuje nowe problemy? Odpowiedź na te pytania stanie się obiektem naszego zainteresowania podczas tej refleksji nad rozwodem w erze cyfrowej.

Pozew o rozwód online stał się obecnie jedną z najpopularniejszych i często wybieranych opcji przez pary, które zdecydowały się zakończyć swój związek małżeński. Pozew o rozwód online oferuje parze możliwość szybkiego, dyskretnego i mniej uciążliwego zakończenia małżeństwa za pośrednictwem internetu. To rozwiązanie, które przyciąga uwagę osób poszukujących alternatywnych ścieżek rozstania, eliminując często uciążliwe formalności i skomplikowane procedury sądowe.

Pozew o rozwód online zaczyna się od wypełnienia pozwu o rozwód online zawierających podstawowe informacje o małżonkach, takie jak dane osobowe, informacje dotyczące małżeństwa, podział majątku czy ewentualne kwestie dotyczące opieki nad dziećmi. Ten krok umożliwia zainicjowanie rozwodu online.

Kolejnym etapem pozwu o rozwód online jest przeprowadzenie konsultacji z adwokatem lub radcą prawnym od rozwodów online. Ważnym aspektem pozew o rozwód online jest także zachowanie dyskrecji i poufności. Platformy obsługujące ten proces zazwyczaj gwarantują prywatność informacji przekazywanych przez małżonków, co jest istotne szczególnie w przypadku rozwodu online, które mogą być emocjonalnie trudne i wymagają odpowiedniego szacunku wobec intymności stron.

Jednak, mimo wielu zalet, proces rozwodowy online nie jest pozbawiony pewnych wyzwań i ograniczeń. Problemy techniczne, które mogą prowadzić do opóźnień lub zakłóceń w procesie, stanowią jeden z potencjalnych problemów. Dodatkowo, brak bezpośredniego kontaktu z adwokatem czy radcą prawnym czy sędzią może skutkować mniejszym zrozumieniem procedur prawnych oraz potencjalnym pominięciem istotnych kwestii.

Pozew o rozwód online to z pewnością innowacyjny krok w sferze rozwiązywania małżeństw. Zapewnia on parze alternatywną ścieżkę zakończenia związku, jednakże nie zawsze jest odpowiedni dla wszystkich. Wybór tego sposobu rozstania powinien być poprzedzony dokładną analizą i zrozumieniem zarówno zalet, jak i potencjalnych ograniczeń tego procesu, aby podjąć decyzję najbardziej odpowiadającą potrzebom i sytuacji danej pary.

Rozwód online przez internet z naszą kancelarią

Nasza kancelaria adwokacka to profesjonalny zespół specjalizujący się w obszarze spraw o rozwód online. Zdając sobie sprawę z dzisiejszego tempa życia i potrzeby efektywności, postanowiliśmy dostosować nasze usługi do współczesnych realiów, oferując klientom możliwość załatwiania formalności rozwodowych drogą internetową. Nasi doświadczeni prawnicy z pełnym zaangażowaniem podchodzą do każdej sprawy, zapewniając kompleksową obsługę prawną w procesie rozwodowym. Działamy w oparciu o zrozumienie i empatię, starając się zminimalizować stres związany z tym trudnym etapem życia. Umożliwiamy klientom szybkie i wygodne załatwienie wszelkich formalności związanych z rozwodem. Dzięki temu, nasi klienci mogą skupić się na aspektach emocjonalnych i osobistych, pozostawiając sprawy prawne naszym doświadczonym prawnikom. Zdajemy sobie sprawę z delikatności tego tematu i staramy się zapewnić naszym klientom wsparcie na każdym etapie procesu. Dążymy do tego, aby nasza obsługa była nie tylko fachowa, ale także dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dzięki naszym usługom online, rozwód staje się bardziej dostępny i mniej uciążliwy, jednocześnie gwarantując wysoką jakość świadczonych usług prawnych.

Szybki rozwód online

Rozprawa o rozwód online to rozprawa lub posiedzenie sądu przeprowadzane na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Jeśli Sędzia zarządzi, że rozprawa o rozwód online z Państwa udziałem zostanie przeprowadzona online, to otrzymają Państwo, oprócz zwykłego sądowego wezwania lub zawiadomienia, także wiadomość drogą elektroniczną (e-mail) z linkiem do rozprawy online. E-mail, który Państwo otrzymają, nie wymaga potwierdzenia odbioru ani potwierdzenia obecności na rozprawie o rozwód online. Przeprowadzenie rozprawy szybkiego rozwodu online lub posiedzenia w formie online jest decyzją sędziego. Nie wymaga ona zgody osób uczestniczących w rozprawie ani nie mogą się one temu sprzeciwić.

Złożenie w Sądzie pozwu o szybki rozwód online

Proces rozwodowy rozpoczyna się poprzez złożenie pozwu o rozwód. Czy istnieje możliwość złożenia pozwu rozwodowego przez Internet? Niestety, taki wniosek nie jest możliwy w polskim systemie prawnym. Aby złożyć pozew, konieczne jest osobiste stawienie się w sądzie i własnoręczne podpisanie dokumentów albo wysłanie ich listownie z własnoręcznym podpisem oraz załącznikami w formie papierowej. Jednakże, online można uzyskać niezbędne dokumenty potrzebne do pozwu.  Zasady składania pozwu o rozwód dla Polaków mieszkających za granicą nie różnią się od zasad obowiązujących dla Polaków zamieszkujących w Polsce. Aby złożyć pozew, trzeba go odpowiednio przygotować i uzasadnić, uiścić opłatę sądową w stałej wysokości 600 zł, dołączyć odpowiednie załączniki, podpisać pozew i złożyć go w biurze podawczym właściwego sądu okręgowego albo wysłać pocztą na adres Sądu.

Wymagania techniczne sprzętu na szybki rozwód online

Aby wziąć udział w rozprawie online trzeba mieć dostęp do komputera z kamerą i głośnikiem lub słuchawkami, w tym laptopa, tabletu lub smartfona podłączonego do Internetu. Nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania.

Rozprawa online w Sądzie Okręgowym może zostać przeprowadzona przy pomocy stosowanej do tego celu aplikacji. Nie przesądza to jednak, że tylko jedna z tych dwóch aplikacji może zostać użyta, gdyż przepisy nie zabraniają użycia innej. Informacja o tym, w której aplikacji zostanie przeprowadzona Państwa rozprawa online, będzie zawarta w wiadomości e-mail, którą Państwo otrzymają.

Kontakt z Sądem w sprawie o rozwód online

Sąd poprosi o podanie – odpowiednio wcześniej przed rozprawą o rozwód online – numeru telefonu do kontaktu, jeśli nie ma go jeszcze w aktach (jeśli strona ma pełnomocnika – Sąd może się z nią kontaktować za pośrednictwem pełnomocnika).

Kontakt do Państwa będzie pomocny w razie ewentualnych problemów technicznych z połączeniem w czasie rozprawy o szybki rozwód online, a także do przekazywania ewentualnych pilnych informacji z Sądu (np. o odwołaniu lub zmianie terminu rozprawy).

Informację o numerze telefonu do kontaktu można przekazać wysłać pocztą tradycyjną, telefonicznie na numer telefonu Biura Obsługi Interesantów lub wiadomością elektroniczną na adres Wydziału, w którym odbędzie się Państwa rozprawa online (adres ten jest podany w otrzymanej przez Państwa wiadomości e-mail).

Nieobecność na rozprawie o szybki rozwód online

Nieobecność na rozprawie o szybki rozwód online Sąd może uznać za nieusprawiedliwioną  i wówczas może przeprowadzić rozprawę pod nieobecność strony, może pominąć dowód z zeznań strony lub z zeznań nieobecnego świadka, a może też nałożyć grzywnę na nieobecnego świadka.

Brak reakcji osoby wezwanej do podania Sądowi swojego adresu e-mail – może uniemożliwić Sądowi wysłanie do tej osoby wiadomości e-mail z linkiem do rozprawy. Nieobecność tej osoby na rozprawie online Sąd może uznać, stosownie do okoliczności, za nieusprawiedliwioną.

Świadek na sprawie o rozwód online

Strona, która wnioskowała o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań, by podać Sądowi adres e-mail świadka i zapewnić udział świadka w rozprawie o rozwód online. Jeśli strona ma adwokata czy radcę prawnego, może zwrócić się do niego o pomoc w zorganizowaniu jej uczestnictwa w rozprawie online. Adwokat albo radca prawny, który wskazał świadka, powinien pomóc świadkowi w zorganizowaniu jego uczestnictwa w rozprawie online, jeśli świadek potrzebuje takiej pomocy.

Strona może wziąć udział w rozprawie o rozwód online razem ze swoim pełnomocnikiem, np. w jego kancelarii. Także świadek wskazany przez stronę może wziąć udział w rozprawie online z tą stroną lub jej adwokatem czy radcą prawnym, np. w jego kancelarii – chyba że Sędzia zarządził inaczej.

Brak możliwości technicznych do rozprawy o szybki rozwód online

Jeżeli nie mają Państwo możliwości technicznych, aby wziąć udział w rozprawie online, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Sąd (telefonicznie, elektronicznie, ewentualnie pocztą tradycyjną). Sędzia podejmie wtedy dalsze decyzje, m.in. czy uznać Państwa nieobecność na rozprawie online za nieusprawiedliwioną, czy odstąpić od przeprowadzenia rozprawy o rozwód online.

Na wniosek strony lub osoby wezwanej, zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy online, Sąd zapewni jej możliwość udziału w rozprawie online w budynku Sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w rozprawie rozwód online poza budynkiem Sądu. O podjętych decyzjach zostaną Państwo zawiadomieni.

Sędzia prowadzący rozprawę o rozwód online powiadomi Państwa, czy mają Państwo w czasie rozprawy online siedzieć czy też należy wstawać i kiedy (np. w czasie odbierania przyrzeczenia lub ogłaszania wyroku). Przepisy nie regulują tego szczegółowo i należy podporządkować się poleceniom sędziego. W każdym razie przy wstawaniu należy odsunąć się od kamerki na taką odległość, by w ekranie była widoczna twarz i górna część sylwetki.

Przed rozprawą o rozwód online warto:

  • przygotować sobie dowód osobisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem – mogą być Państwo poproszeni przez sędziego o okazanie tego dokumentu poprzez zbliżenie go do kamery;
  • upewnić się, że sprzęt jest podłączony do prądu – żeby uniknąć ryzyka, że się rozładuje w czasie rozprawy online;
  • kamerę, laptop lub smartfon ustawić tak, by dobrze widoczna była twarz osoby.

Podczas rozprawy o szybki rozwód online obowiązują zwykłe zasady zachowania w sądzie, czyli:

  • każda osoba, która bierze udział w rozprawie online, jest obowiązana do przebywania w miejscu, które gwarantuje przeprowadzenie rozprawy online w sposób odpowiadający powadze sądu,
  • osoby uczestniczące w rozprawie online powinny być ubrane stosownie, w sposób odpowiadający powadze sądu, a adwokatów czy radców prawnych zawodowych obowiązuje strój urzędowy,
  • podczas rozprawy online nie można spożywać posiłków ani pić napojów, chyba, że napoju osoba potrzebuje z powodu dłuższej wypowiedzi.

Sędzia prowadzący rozprawę o rozwód online powiadomi Państwa, czy mają Państwo w czasie rozprawy online siedzieć czy też należy wstawać i kiedy (np. w czasie odbierania przyrzeczenia lub ogłaszania wyroku). Przepisy nie regulują tego szczegółowo i należy podporządkować się poleceniom sędziego. W każdym razie przy wstawaniu należy odsunąć się od kamerki na taką odległość, by w ekranie była widoczna twarz i górna część sylwetki.

Opóźnienie w szybkiej rozprawie online

Opóźnienia w procesie rozwodowym online mogą być spowodowane różnorodnymi czynnikami, od technicznych trudności po kwestie proceduralne. W sytuacji, gdy poprzednia rozprawa wydłuża się, a czas oczekiwania na swoją kolej przed ekranem komputera lub urządzeniem mobilnym staje się nieunikniony, konieczne staje się zachowanie cierpliwości i wytrwałości. W takich momentach istotne jest utrzymanie połączenia z platformą online, zachowując gotowość do rozpoczęcia procesu rozprawy w momencie uprzedniego zakończenia.

Problemy techniczne również mogą stanowić przeszkodę. Niemniej jednak, w obliczu takich sytuacji, istnieje konieczność zrozumienia i elastyczności. Może to wymagać skontaktowania się z administracją lub pomocą techniczną platformy, aby rozwiązać napotkane trudności. Trzeba być przygotowanym na ewentualne kłopoty z połączeniem internetowym, problemy z urządzeniami lub innymi niuansami technicznymi, które mogą mieć wpływ na płynność przebiegu procesu rozwodowego online.

Ważne jest, aby z góry przyjąć do wiadomości, że podobnie jak w przypadku tradycyjnych rozpraw sądowych, również i w tym wirtualnym kontekście mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje, które wymagają cierpliwości i elastyczności ze strony uczestników. Niezależnie od przeszkód czy opóźnień, kluczowe jest pozostanie skoncentrowanym i gotowym do kontynuacji procesu, dbając o zachowanie spokoju oraz stosownej dyscypliny w trakcie oczekiwania na właściwy przebieg szybkiego rozwodu online.

Problemy z połączeniem przy szybkim rozwodzie online

Jeśli to Państwo mają problemy z połączeniem, warto zawiadomić o tym telefonicznie inną osobę, która już jest połączona z sądem (np. swojego adwokata czy radcę prawnego) albo zawiadomić sąd elektronicznie albo telefonicznie: wówczas należy telefonować na numer Wydziału dostępny na stronie internetowej sądu.

Bardzo rzadko zdarza się, że link nie działa. Gdy się to okaże przy próbie rozpoczęcia rozprawy, Sąd wyśle nowy link. Tym bardziej warto podać Sądowi wcześniej numer telefonu do kontaktu, aby być na bieżąco informowanym o sytuacji.

Jeśli w trakcie rozprawy o szybki rozwód online zdarzą się kłopoty z połączeniem – prosimy o rozłączenie się i połączenie się ponownie. Czasem pomaga też podłączenie komputera do Internetu przewodem zamiast WIFI. Sędzia prowadzący rozprawę zaczeka na Państwa.

Przedkładanie i pokazywanie dokumentów podczas szybkiej rozprawy online

Jeżeli w czasie rozprawy zamierzają Państwo okazywać Sądowi jakieś pisma czy inne dokumenty, to mogą to Państwo zrobić także w czasie rozprawy online. Dokumenty można okazywać poprzez ich zbliżenie do kamery. Czasem może się jednak zdarzyć, zwłaszcza przy dużych dokumentach, że takie okazanie będzie mało czytelne. Dlatego warto przed rozprawą przygotować sobie skany lub zdjęcia dokumentów (np. umów), które zamierzają Państwo okazać i przesłać je przed rozprawą albo mieć je gotowe do przesłania w trakcie rozprawy elektronicznie, na adres e-mail Wydziału, w którym toczy się sprawa, przeznaczony do korespondencji dotyczącej rozpraw o rozwód online. Treść dokumentu Sędzia wyświetli wtedy na ekranie, a po rozprawie może jego wydruk dołączyć do akt.

Nagrywanie szybkiej rozprawy online

Rozprawa online w procedurze cywilnej jest nagrywana bezpośrednio w systemie, w którym jest z niej sporządzany protokół elektroniczny – taki sam, jak w przypadku rozpraw stacjonarnych odbywanych w budynku Sądu. Sędzia może też zarządzić sporządzanie protokołu pisemnego. Protokół, elektroniczny lub pisemny, będzie dostępny dla stron na takich samych zasadach, jak w przypadku rozpraw stacjonarnych odbywanych w budynku Sądu. W ramach pomocy dla obywateli została uruchomiona specjalna telefoniczna linia wsparcia (prowadzona jest przez wyznaczony do tych zadań Sąd Apelacyjny we Wrocławiu):

Dobre rady w sprawie o szybki rozwód online

Najlepiej aby małżonkowie rozprawy o rozwód online wyposażeni byli w słuchawki z mikrofonem. W przypadku osób początkujących warto przetestować połącznie w pokoju testowym przy wykorzystaniu „Instrukcji instalacji i testowego połączenia programu. W przypadku rozprawy o rozwód online małżonkowie powinni mieć wyciszone mikrofony żeby nie generować niepotrzebnych szumów powstających np. w czasie pisania na klawiaturze lub przekładania kartek na biurku. Mikrofon wycisza się z poziomu wideokonferencji klikając na ikonę koło nazwy swojego uczestnika. Jak ikona mikrofonu jest przekreślona uczestnik ma wyłączony mikrofon. Powtórne kliknięcie w ikonę uaktywnia mikrofon;  Jeżeli małżonkowie wideokonferencji nie mają potrzeby widzieć się wzajemnie warto wyłączyć przesyłanie obrazu (obciąża łącze). Może wystarczy tylko obraz osoby prezentującej. Sędzia spotkania może wyłączyć mikrofony wszystkim uczestnikom i udzielać głosu tylko wskazanym osobom. Można też udzielić głosu w danym momencie rozprawy o rozwód online np. wtedy kiedy rozpoczyna się panel dyskusyjny. Zaleca się realizację połączeń 10-15 minut przed terminem rozpraw i posiedzeń oraz oczekiwanie w pokoju w przypadku opóźnienia rozprawy.  Zaleca się używanie aktualnej przeglądarki internetowej.

Wzór – Pozew o rozwód online

 

Pozew rozwód online – pobierz wzór

 

 

Wniosek o rozwód online

Wniosek o rozwód online składacie Państwo wtedy jak nie wnioskowaliście o rozprawę online w pozwie o rozwód. Wniosek o rozwód online jest procesem umożliwiającym parze małżeńskiej złożenie dokumentów niezbędnych do inicjacji procesu rozwodowego za pośrednictwem internetu. Jest to krok, który eliminuje konieczność fizycznej obecności w sądzie na wstępnym etapie procedury rozwodowej, co jest szczególnie korzystne dla par, które chcą uniknąć długotrwałych formalności. Jest to zazwyczaj wygodniejsza opcja dla par, które chcą uniknąć stresu związanego z częstymi wizytami w sądzie. Ponadto złożenie wniosku o rozwód online, może to być również bardziej ekonomiczne.

W skład wniosku o rozwód online wchodzą istotne dane, takie jak numery kontaktowe (telefonu i adres e-mail) oraz informacje dotyczące posiadania urządzeń technicznych, które umożliwią udział w rozprawie o rozwód online. Osoba składająca wniosek może posiadać sprzęt (tak jak kamera, mikrofon, głośnik) umożliwiający udział w rozprawie online, co jest jednym z wymogów tego procesu. Jest również możliwość, że osoba składająca wniosek o rozwód online nie posiada odpowiednich urządzeń technicznych. W takim przypadku może zażądać udziału w rozprawie o rozwód online w budynku sądu, co wymaga specjalnych ustaleń ze strony sądu.

Wniosek o rozwód online stanowi wygodną alternatywę dla par małżeńskich, umożliwiając im rozpoczęcie procedury rozwodowej z wykorzystaniem internetu i redukując potrzebę wielokrotnych wizyt w sądzie na etapie początkowym. Wniosek o rozwód online stanowi zatem nowatorską odpowiedź na potrzeby małżonków, oferując im alternatywną drogę do rozwiązania swoich problemów małżeńskich w sposób bardziej zgodny z wymogami współczesnego świata. Jednakże przed podjęciem decyzji o złożeniu takiego wniosku zaleca się poradę prawną u doświadczonego adwokata czy radcy prawnego od rozwodu online.

 

Wniosek rozwód online – pobierz wzór

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu