Adopcja niepełna dziecka

Adopcja niepełna dziecka

Na żądanie adoptującego i za zgodą osób, których zgoda jest do adopcji potrzebna, sąd opiekuńczy orzeka, że skutki adopcji polegać będą wyłącznie na powstaniu stosunku…