Obniżenie alimentów ojca na dziecko

Obniżenie alimentów ojca na dziecko

Wytaczając powództwo powód powinien wskazać, czy żąda stwierdzenia ustania obowiązku świadczeń alimentacyjnych (tzw. wygaśnięcia, uchylenia obowiązku alimentacyjnego), czy też zmiany wysokości wcześniej ustalonych świadczeń. Dopuszczalne…