Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Przedmiot postępowania o podział majątku wspólnego obejmuje: 1) ustalenie składu i wartości majątku wspólnego oraz jego podział między małżonków, byłych małżonków lub ich następców prawnych;…