Trwałość małżeństwa i jego prawne gwarancje

Trwałość małżeństwa i jego prawne gwarancje

Państwo i społeczeństwo jest zainteresowane w utrzymaniu trwałości związku małżeńskiego, zwłaszcza gdy pochodzą z niego dzieci. W trwałym bowiem i harmonijnym małżeństwie istnieją największe szanse prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży, rozwijania ich uzdolnień, kształtowania charakterów i przygotowania do pracy dla dobra społeczeństwa.

Orzecznictwo sądowe ma możliwość wpływania na funkcjonowanie małżeństwa przy okazji rozpoznawania poszczególnych spraw, jak udzielanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa, rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków, udzielanie zezwoleń na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami , przede wszystkim zaś przy orzekaniu w sprawach o rozwód.

Wytyczne te, prezentując stanowisko Sądu Najwyższego w odniesieniu do roli i miejsca rodziny w społeczeństwie i wyjaśniając wzajemny stosunek zasady trwałości małżeństwa do dopuszczalności rozwodów, dostarczają sądom wskazań dla prawidłowego rozstrzygnięcia konkretnych spraw w sposób zgodny z indywidualnymi interesami stron i uwzględniający dobro dziecka, stanowiące istotną przesłankę orzeczenia o rozwodzie. Obserwując praktykę sądową na tle cytowanych wytycznych, można stwierdzić, że trzy niżej omówione kompleksy norm prawnych wymagają szczególnie bacznej uwagi sądów niższych instancji, gdyż nie zawsze są one należycie rozumiane i stosowane. (Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 1976-06-09, III CZP 46/75)

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz