Zakaz bigami w polskim prawie

Zakaz bigami w polskim prawie

Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. W sprawach, w których przedmiotem jest żądanie unieważnienia małżeństwa z powodu bigamii zasady współżycia społecznego…