Unieważnienie małżeństwa, ślubu z powodu ubezwłasnowolnienia

Unieważnienie małżeństwa, ślubu z powodu ubezwłasnowolnienia

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.  Ubezwłasnowolnienie całkowite może nastąpić, gdy dana osoba wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa i narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Nie można bowiem oczekiwać, aby osoba ubezwłasnowolniona całkowicie mogła realizować zadania małżeństwa i rodziny. Zakaz zawierania małżeństw przez osoby ubezwłasnowolnione dotyczy tylko osób, które są ubezwłasnowolnione całkowicie w momencie, gdy wstępują w związek małżeński. Aby małżeństwo nie podlegało unieważnieniu, ubezwłasnowolnienie całkowite powinno zostać uchylone do dnia wydania wyroku w sprawie o unieważnienie.

Zakaz zawierania małżeństw odnosi się tylko do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, tak więc osoby ubezwłasnowolnione częściowo mogą zawrzeć małżeństwo, chyba że są dotknięte chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. W takim przypadku do zawarcia małżeństwa konieczne byłoby zezwolenie sądu.

Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz