Zgoda Sądu lub ojca na zapisanie i zmianę szkoły dziecka

Zgoda Sądu lub ojca na zapisanie i zmianę szkoły dziecka

Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest uprawnione i obowiązane do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy zaś ma na względzie iż zgodnie z art. 95 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, normalnych warunków do prawidłowego rozwoju. Dobro dziecka wymaga. aby dziecko rozwijało się i kształciło w sposób odpowiedni do wieku i możliwości dziecka.

Wskazuje się, że w kategorii istotnych spraw dziecka mieszczą się m.in. decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, obywatelstwa6. Wśród tych spraw wyróżniono również wybór sposobu spędzenia wakacji, decyzję, który z rodziców wykorzysta urlop wychowawczy8, określenie kierunku wychowania dziecka.

Szkoła to drugi dom dzieci, tak jak praca dla osób dorosłych – to tam spędzamy 1/3 dnia w dni robocze. Każde dziecko wymaga odpowiedniej uwagi, szansy na rozwój oraz indywidualnego podejścia ze strony nauczycieli. Jak wybrać odpowiednią placówkę, by nasze dziecko było szczęśliwe i żeby chętnie uczęszczało na zajęcia?

Dziś, coraz większa liczba rodziców zapisuje swoje dzieci do prywatnych placówek. Szkoły prywatne – zarówno podstawówki, jak i licea, znacznie różnią się działaniem od szkół publicznych. Podstawową zaletą takiej szkoły jest ogromny wybór zajęć dodatkowych dla dzieci. W prywatnej podstawówce oraz w prywatnym liceum, dzieci mają możliwość stałego kształcenia się i rozwijania swoich pasji czy nowo nabytych umiejętności. Dzieci w szkole prywatnej mogą liczyć na większe zainteresowanie ze strony nauczycieli. Warto dodać, że liczebność klas w szkołach prywatnych jest o wiele mniejsza. Dzięki temu, dzieci mogą na bieżąco rozwiązywać swoje problemy. Nauczyciele mają bowiem większe możliwości na przykład przy wprowadzaniu nowego materiału. Atmosfera w takiej szkole jest bardziej kameralna i dzieci – zwłaszcza te młodsze – mają szansę o wiele szybciej się odnaleźć w zupełnie nowym dla nich środowisku

Jednak standardem powszechnym w naszym kraju jest że dzieci uczą się w szkołach państwowych i jest to zgodne z ich dobrem i dla ich normalnego rozwoju wystarczające. Obecnie szkoły publiczne mają coraz lepsze warunki, wykształconą kadrę i bogatą ofertę zajęć dodatkowych, tak nie odpłatnych jak i odpłatnych. Dzieci od klas pierwszych uczą się już języka angielskiego, są objęte opieką logopedyczną i psychologiczno – pedagogiczną. W ramach zajęć dodatkowych proponowane są różne sporty, gry (piłka nożna, szachy), zajęcia artystyczne. Tak więc rodzic, który chce dziecku uczącemu się w państwowej szkole podstawowej zapewnić zajęcia dodatkowe nie ma z tym żadnych problemów, często nawet jest to bardziej atrakcyjne dla dziecka bowiem na takie zajęcia może chodzić z tymi samymi kolegami z klasy.

Przy wyborze szkoły dla dziecka należy brać także pod uwagę aspekty istotne dla rodziców, czyli :

- czy stać ich na szkołę prywatną,

- lokalizację szkoły i związane z tym dochodzenie lub dowożenie dziecka do szkoły.

Co do kosztów kształcenia decydują o tym oboje rodzice, czy są w stanie je ponosić i na jakich zasadach, jeśli jest brak wspólnej zgody, szkoła prywatna nie powinna być wybrana. Jeden rodzic nie może bowiem wybierać szkoły, za którą musiałby płacić drugi rodzic, zwłaszcza nie mający ku temu środków i nie zgadzający się na to. Podobna sytuacja ma miejsce w tej sprawie, uczestnik zalega z płatnościami alimentów, ale chce aby dziecko chodziło do drogiej szkoły prywatnej, co w tej sytuacji jest nieuzasadnione.

Co do lokalizacji, również istotne jest to dla rodzica jak i dla dziecka. Dziecko od około trzeciej klasy szkoły podstawowej samo zaczyna do niej chodzić i jest to normalne, bowiem usamodzielnia się i wraca ze szkoły z kolegami. Jest to możliwe o ile szkoła ta jest blisko. Jeśli jest za daleko dziecko jest stale zdane na dowożenie przez rodziców i jest to tak dla dziecka jak i dla rodziców sytuacja wymagająca zwiększonych wysiłków, aby jej podołać.

Nadto o wyborze szkoły winien w praktyce decydować ten rodzic, który będzie dziecko do tej szkoły dowoził i odbierał - czyli ten u którego dziecko mieszka, gdyż to jego czeka wielodniowy trud szykowania, dowożenia, odbierania ze szkoły gdzie zwykle przy wykonywaniu własnej pracy zawodowej jest to duże obciążenie. Zdanie rodzica – opiekuna, u którego dziecko nie mieszka, winno mieć tu tylko posiłkowy charakter, bowiem on tylko teoretycznie decyduje o szkole, zaś praktycznie nie musi dźwigać codziennego balastu opieki, dowożenia do szkoły czy zostawania w domu z chorym dzieckiem, nie jest więc zasadne, aby jego oczekiwania miał potem spełniać drugi z rodziców.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.