Zniesienie i rozwiązanie separacji

Zniesienie i rozwiązanie separacji

Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Żądanie małżonków może przybierać zarówno formę wspólnego wniosku o zniesienie separacji, jak również wniosek taki może być złożony przez jednego z małżonków, przy czym na rozprawie sąd odbierze zgodę od drugiego z małżonków. W sprawach o zniesienie separacji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe.

Miejscowo właściwym sądem jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy - sąd miejsca ich wspólnego pobytu. W sytuacji gdy małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wówczas wniosek należy zgłosić w sądzie właściwym dla jednego z małżonków. Postanowienie o zniesieniu separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy, która odbywa się przy drzwiach zamkniętych.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz