Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Rozwód z narkomanem uzależnionym od narkotyków

Kancelaria adwokacka, z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa rodzinnego, podejmuje się trudnych i delikatnych spraw związanych z rozwodami, zwłaszcza gdy jedno z małżonków zmaga się z problemem uzależnienia od narkotyków. Nasza reputacja opiera się na profesjonalizmie, którymi cechuje się nasz zespół prawników. W przypadkach, gdzie substancje psychoaktywne są czynnikiem obciążającym dla małżeństwa, oferujemy kompleksową pomoc prawna opartą na empatii, zrozumieniu oraz wnikliwej analizie sytuacji klienta. Działając z pełnym zaangażowaniem, staramy się znaleźć optymalne rozwiązania, które zabezpieczą interesy naszych klientów i umożliwią im nowy, stabilny start po zakończeniu związku małżeńskiego.

Czym jest uzależnienie przy rozwodzie?

Czym jest uzależnienie? Uzależnienie, znane również jako zaburzenie używania substancji, to choroba, która wpływa na nastrój i zachowanie osoby. Uzależnienie prowadzi do utraty kontroli nad spożywaniem alkoholu, narkotyków i leków. Nawet jeśli substancja lub zachowanie są szkodliwe, osoba uzależniona nadal będzie do nich sięgać.

Wielu małżonków i partnerów, którzy cierpią z powodu uzależnienia, zaczyna od eksperymentalnego używania narkotyków lub alkoholu. Nie wszyscy, którzy eksperymentują, stają się uzależnieni, ale ryzyko uzależnienia może być wywołane przez kilka czynników, takich jak genetyka lub rodzaj używanej substancji.

Czym jest uzależnienie małżonka? Uzależnienie to stan długotrwały, charakteryzujący się nieustanną potrzebą i koniecznością zażywania substancji lub wykonywania określonych czynności, mimo negatywnych skutków dla zdrowia lub życia. Uzależnienie może istotnie wpłynąć na zdrowie, relacje oraz ogólną jakość życia.

Niektórzy ludzie wpadają w uzależnienie od narkotyków używanych rekreacyjnie, podczas gdy inni stają się uzależnieni i nadużywają leków przepisanych im legalnie przez lekarza. Ważne jest, aby pamiętać, że osoby uzależnione mogą pochodzić z różnych środowisk i tła społecznego.

Jak uzależnienie męża czy żony wpływa na małżeństwo?

Co się dzieje kiedy mąż lub żona ma problem z uzależnieniem? Jak uzależnienie wpływa na małżeństwo? Życie z mężem lub żoną borykającym się z uzależnieniami to skomplikowana sytuacja, w której trzeba zmierzyć się z różnorodnymi emocjami. Wykrycie objawów uzależnienia może być wyzwaniem, w zależności od tego, czy mówimy o osobie uzależnionej funkcjonalnie czy dysfunkcjonalnie. Osoba uzależniona funkcjonalnie potrafi zwykle dobrze ukrywać swoje uzależnienie, utrzymać zatrudnienie, budować tolerancję i zachowywać pozory normalnego życia. Czasem trudno nam określić, czy mąż lub żona ma poważny problem, ponieważ może dobrze ukrywać swoje uzależnienie. Najczęściej jednak łatwo dostrzec ten problem u swojego współmałżonka.

Uzależnienie męża lub żony może wpłynąć na relację małżeńską na wiele różnych sposobów, prowadząc do zniszczenia więzi i relacji. Po pierwsze, uzależnienie może powodować konflikty i napięcia w związku, gdyż małżonek, który zmaga się z nałogiem, może nie być w stanie zaspokajać potrzeb emocjonalnych lub fizycznych drugiej osoby. To może prowadzić do poczucia zaniedbania, izolacji lub frustracji u drugiego małżonka.

Ponadto, uzależnienie często powoduje nieprzewidywalne zachowania, które mogą być trudne do zniesienia dla drugiej osoby w małżeństwie. Może to obejmować kłamstwa, manipulacje, agresję lub niestabilność emocjonalną, co prowadzi do utraty zaufania i poczucia bezpieczeństwa w związku.

Uzależnienie męża lub żony może również powodować problemy finansowe w małżeństwie, szczególnie jeśli uzależniony małżonek wydaje duże ilości pieniędzy na swoje nałogi, co może prowadzić do długów, braku stabilności finansowej i dodatkowego stresu dla obojga małżonków. Wydatki na nałogi mogą doprowadzić do powstania zadłużenia, które obciąża budżet małżeński i może wymagać konieczności zaciągnięcia kredytów lub pożyczek, co dodatkowo pogłębia problem finansowy pary.

Nieprzewidywalne wydatki uzależnionego małżonka mogą zakłócać planowanie budżetu rodzinnego, uniemożliwiając oszczędzanie na ważne cele, takie jak edukacja dzieci, emerytura czy nagłe wydatki medyczne. Brak kontroli nad finansami może również prowadzić do utraty stabilności finansowej w małżeństwie, co rodzi dodatkowy stres i napięcie między małżonkami. Spory dotyczące pieniędzy mogą być częstym źródłem konfliktów w małżeństwie, co dodatkowo pogłębia istniejące problemy.

Uzależnienie męża lub żony może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne obu małżonków, prowadząc do wzrostu poziomu stresu, depresji, lęków oraz problemów zdrowotnych związanych z nałogiem, co dalej pogłębia trudności w relacji małżeńskiej.

Podsumowując, uzależnienie jednego z małżonków może mieć poważne konsekwencje dla związku, prowadząc do złamania więzi małżeńskich i stwarzając trudności zarówno dla uzależnionej osoby, jak i dla jej współmałżonka, dlatego często osoby w małżeństwie z narkomanem decydują się na rozwód.

Małżeństwo z narkomanem – co zrobić?

Małżeństwo z narkomanem to trudna sytuacja, która stawia przed żoną wiele wyzwań i wymaga przemyślanych decyzji. W takiej relacji bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie obojga małżonków mogą być poważnie zagrożone, dlatego niezmiernie istotne jest podejmowanie świadomych działań. Przede wszystkim, istotne jest zrozumienie, że uzależnienie od narkotyków to choroba, która wymaga profesjonalnej pomocy. Małżonkowie muszą być świadomi skali problemu i być gotowi na wsparcie i współpracę w procesie leczenia i rehabilitacji. Jednakże decyzja o pozostaniu w małżeństwie z osobą uzależnioną powinna być dokładnie przemyślana, biorąc pod uwagę ryzyko i możliwe konsekwencje.

Niezbędne jest również zapewnienie sobie i mężowi bezpiecznego środowiska. To może oznaczać podjęcie kroków, takich jak ograniczenie dostępu do substancji uzależniających, ustanowienie granic i konsekwencji dla zachowań związanych z nałogiem, a w niektórych przypadkach nawet opuszczenie domu na czas leczenia męża narkomana. Ważne jest także szukanie wsparcia i porady od specjalistów, takich jak terapeuci, doradcy czy grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych. To mogą być cenne źródła wsparcia emocjonalnego, edukacji i porad dotyczących radzenia sobie z trudnościami związanymi z uzależnieniem.

Mąż narkoman – jak sobie poradzić?

Jak poradzić sobie w małżeństwie z narkomanem? Dostępnych jest wiele różnych metod terapeutycznych, które mogą skutecznie zmniejszyć lub nawet wyeliminować problemy związane z alkoholem lub innymi substancjami odurzającymi. Niektóre z tych metod obejmują terapię indywidualną, inne natomiast terapię grupową, a jeszcze inne mogą obejmować udział w spotkaniach grup wsparcia, takich jak Anonimowi Alkoholicy lub Anonimowi Narkomani.

Co zrobić, jeśli mąż zmaga się z nadużywaniem narkotyków, ale nie wykazuje chęci poddania się terapii ani poszukiwania pomocy, ponieważ nie uznaje problemu lub nie jest zainteresowany uczestnictwem w terapii? Niestety, to bardzo powszechne zjawisko w przypadku małżeństwa z narkomanem. W takiej sytuacji warto skorzystać z programów terapeutycznych dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. W sytuacji, gdy mąż narkoman nie chce podjąć się leczenia lub jego zachowanie nie pozwala na poprawę sytuacji w małżeństwie warto rozważyć rozwód, aby zadbać o dobro swoje i rodziny.

Rozwód narkomanem uzależnionym narkotyków Poznań Warszawa

Co mogę zrobić, jeśli mój mąż jest narkomanem?

Życie z mężem narkomanem może być pełne napięć i trudności, które wpływają negatywnie na małżeństwo. Codzienne wyzwania związane z nałogiem mogą prowadzić do poczucia urazy, strachu oraz bezsilności, co do możliwości naprawy małżeństwa. Niemniej jednak, istnieje przekonanie, że nie wszystkie związki dotknięte przez problem uzależnienia są bez nadziei.

W trakcie walki z uzależnieniem współmałżonka, więzi mogą ulec poważnemu osłabieniu, a zaufanie może zostać złamane. Może to prowadzić do głębokich emocjonalnych ran, które trudno jest zagoić. Naprawa małżeństwa dotkniętego uzależnieniem wymaga czasu, cierpliwości oraz zaangażowania obu małżonków. Konieczne jest uczciwe spojrzenie na problemy oraz gotowość do podjęcia trudnych rozmów i podejmowania działań w celu poprawy sytuacji. Wspólne podejmowanie terapii, uczestnictwo w grupach wsparcia oraz budowanie nowych wzorców komunikacji i zachowań może być kluczowe dla odbudowy zaufania i zdrowego funkcjonowania małżeństwa.

Życie z uzależnionym współmałżonkiem może być trudne i pełne wyrzeczeń, istnieje nadzieja na odbudowę związku, jeśli obie strony są zdecydowane podjąć wysiłek i skorzystać z odpowiedniego wsparcia. Kluczowe jest otwarte podejście do problemów oraz gotowość do pracy nad sobą i nad związkiem, co może prowadzić do pozytywnych zmian i odnowienia więzi partnerskich.

Decyzja o rozwodzie z mężem narkomanem jest trudnym momentem, jednak, w wielu sytuacjach, jest to jedyna droga do wyjścia z toksycznego małżeństwa i odbudowy własnego życia. Życie z małżonkiem uzależnionym może prowadzić do nieustannego stresu, niepewności i niebezpieczeństwa. Uzależnienie często powoduje naruszenie zaufania, nadużycia emocjonalne i fizyczne, a także finansowe trudności, które mogą doprowadzić do załamania się całej struktury życia rodzinnego.Ponieważ walka z uzależnieniem może być długotrwała i wyczerpująca, może doprowadzić do osiągnięcia przez drugiego małżonka punktu krytycznego. Jeśli uzależniony współmałżonek stosuje również przemoc, istnieje dodatkowe zagrożenie zemsty lub gwałtownej reakcji na myśl o rozwodzie. W sytuacjach tego typu bezwzględnie konieczne jest, aby bezpieczeństwo było priorytetem podczas procesu rozwodowego. W takich okolicznościach, podejmowanie decyzji o rozwodzie staje się kwestią ostateczną, konieczną w celu ochrony siebie oraz dzieci przed dalszym cierpieniem i zagrożeniem.

Problemy w małżeństwie z narkomanem

Problemy z zaufaniem do męża narkomana. Osoby uzależnione często skłonne są do kłamstw wobec swoich współmałżonków dotyczących powagi swoich uzależnień, ukrywania faktycznej kwoty pieniędzy wydawanych na nałogi oraz niestosowania się do obietnic zmiany swojego zachowania. W miarę upływu czasu ta nieuczciwość powoduje stopniowe niszczenie podstawowych fundamentów zaufania, które są kluczowe dla każdego zdrowego związku.

Kryzys finansowy w małżeństwie z narkomanem to kolejny problem, z którym często możemy się spotkać. Niektóre substancje mogą być drogie, a wielu uzależnionych wyda pieniądze z oszczędności lub może sprzedać kosztowności za gotówkę. Osoby uzależnione mogą przejawiać nadmierną skłonność do wydawania dużych sum pieniędzy, a nawet zadłużać się, aby sfinansować swoje nałogi. U męża narkomana mogą występować problemy w pracy, prowadzące do utraty zatrudnienia czy problemy związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem substancji odurzających. Skutki finansowe związane z uzależnieniem mogą być katastrofalne dla związku małżeńskiego, zwłaszcza gdy małżonkowie wychowują razem dzieci.

Kłótnie z uzależnionym mężem mogą pojawiać, ponieważ u osób uzależnionych często występują zmiany charakteru i postępowania. Kluczowe dla zdrowego małżeństwa jest zaufanie, komunikacja oraz szacunek, jednak, będąc współmałżonkiem osoby uzależnionej, te istotne elementy mogą być zaniedbane. Na przykład małżonkowie uzależnieni od narkotyków często zachowują się tajemniczo, starając się ukryć swoje nałogi. Gdy spędzają czas ze swoimi współmałżonkami lub rodziną, mogą wydawać się odłączeni lub jakby byli wyłączeni z rozmowy.

Brak miłości oraz stres i strach to powody, dla których współmałżonkowie narkomanów często decydują się na rozwód. Małżeństwo bez miłości i poczucia bezpieczeństwa jest pozbawione podstawowych fundamentów. Szczególnie trudnym przypadkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie mają dzieci. Do problemów związanych z relacją między małżonkami dochodzą również problemy rodzinne. Dzieci nie powinny być narażone na zmaganie się z uzależnieniem jednego z rodziców, dlatego w takich sytuacjach należy jak najszybciej podjąć działania, które zapewnią bezpieczeństwo dla rodziny.

Oznaki, że małżonek jest uzależniony

Zazwyczaj małżonkowie, którzy podejrzewają, że ich współmałżonek zmaga się z problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych, już dostrzegły pewne zmiany w jego zachowaniu. Uzależnienie od narkotyków może wywoływać różnorodne zmiany w sposobie zachowania, emocjach i fizycznym wyglądzie. Chociaż początkowo małżonek może próbować ukrywać te zmiany, być może nawet sukcesywnie, jest to tylko chwilowe. W miarę trwania uzależnienia objawy nadużywania narkotyków stają się coraz bardziej zauważalne. Oznaki, że małżonek może być uzależniony, że mąż jest narkomanem:

 1. Pobieranie pieniędzy z kont oszczędnościowych;
 2. Brak dbałości o higienę osobistą;
 3.  Widoczne zmiany w zachowaniu, temperamencie, np. wahania nastroju, dziwne zachowania żywnościowe, zaburzenia snu, nieobecność myślami;
 4. Tajemnicze zachowanie, nieuczciwość, nieszczerość;
 5. Brak bliskości, intymności, oddalenie się od współmałżonka;
 6. Zaniedbywanie obowiązków rodzinny lub zawodowych;
 7. Spadek wydajności w pracy lub problemy w pracy;
 8. Problemy w relacjach międzyludzkich lub zaniedbywanie codziennych obowiązków mogą być efektem skupienia się na uzależnieniu;
 9. Izolacja społeczna, oddalenie się od rodziny i przyjaciół, unikanie towarzystwa lub brak uczestnictwa w dotychczasowych aktywnościach społecznych może świadczyć o próbie ukrycia nałogu.

To tylko niektóre z oznak, które mogą wskazywać, że współmałżonek ma problem z uzależnieniem. Oczywiście są to tylko możliwe wskazania, żadne z powyższych zachowań nie świadczy o uzależnieniu. Warto skontaktować się ze specjalistą, który profesjonalnie pomoże nam oraz małżonkowi z możliwym problemem.

Dowody w sądzie, że maż albo żona jest uzależniony od narkotyków

W sądzie, aby udowodnić, że mąż albo żona jest uzależniony od narkotyków, można przedstawić różnorodne dowody, które potwierdzą ten fakt. Oto 15 potencjalnych dowodów:

 1. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdzające obecność narkotyków we krwi lub moczu męża.
 2. Świadectwa lekarzy lub specjalistów psychiatrów, którzy potwierdzają diagnozę uzależnienia od narkotyków.
 3. Zeznania osób z otoczenia męża, takich jak rodzina, przyjaciele, czy współpracownicy, którzy świadczą o jego nadużywaniu substancji.
 4. Zdjęcia lub nagrania wideo przedstawiające męża pod wpływem narkotyków.
 5. Dowody finansowe, takie jak transakcje bankowe lub faktury za zakup narkotyków.
 6. Zdjęcia lub nagrania z monitoringu, które pokazują, że mąż odwiedza miejsca związane z handlem narkotykami.
 7. Zapisy zapisane w dziennikach lub kalendarzach, które dokumentują częstotliwość spożywania narkotyków przez męża.
 8. Świadectwa terapeutów lub specjalistów od terapii uzależnień, którzy opisują historię i przebieg leczenia męża z powodu uzależnienia.
 9. Recepty lub dowody zakupu leków przeciwdziałających skutkom odstawienia narkotyków, które mąż może stosować.
 10. Wystawione mandaty lub aresztowania związane z posiadaniem narkotyków lub ich spożywaniem.
 11. Świadectwa z programów terapeutycznych lub odwykowych, które mąż uczestniczył.
 12. Zapisy z rozmów telefonicznych lub wiadomości tekstowych, które sugerują zakup lub używanie narkotyków.
 13. Oceny pracy lub raporty służbowe, które mogą wskazywać na problemy związane z uzależnieniem od narkotyków.
 14. Zdjęcia zaniedbania domu, wyglądu osobistego lub stanu zdrowia męża, co może być skutkiem nadużywania narkotyków.
 15. Zeznania ekspertów z zakresu uzależnień lub psychiatrii, którzy potwierdzają, że zachowanie męża jest zgodne z objawami uzależnienia od narkotyków.
Rozwód narkomanem uzależnionym narkotyków Poznań Warszawa

Co zrobić, gdy mąż jest uzależniony?

Co zrobić, gdy mąż jest narkomanem? Obecność uzależnienia od narkotyków w związku małżeńskim może być wyzwaniem trudnym do pokonania, możesz nadal darzyć małżonka tak wielką miłością, że pragniesz mu pomóc i chcesz pozostać u jego boku. O ile Ty ani nikt z Twojej rodziny nie doświadczył przemocy ani nie ma zagrożenia, że kontynuowanie małżeństwa z mężem uzależnionym od narkotyków może mieć niebezpieczne skutki możesz spróbować pomóc mu wyjść z tej trudnej sytuacji. Oczywiście, aby poradzić sobie z uzależnieniem chęci do zmiany muszą być widoczne u męża oraz żony. Co możesz zrobić, gdy mąż jest narkomanem?

Możesz spróbować zrozumieć mechanizmy uzależnienia, aby zdać sobie sprawę, z czym zmaga się mąż. Warto w tym celu skontaktować się z terapeutą lub psychologiem specjalizującym się w uzależnieniach.

Wsparcie dla podjęcia leczenia odwykowego lub terapii uzależnień jest kluczowe, kiedy chcesz kontynuować małżeństwo z uzależnionym mężem. Nie należy samemu stawiać się w roli terapeuty - to zadanie dla specjalisty. Skorzystanie z pomocy dla siebie, aby uniknąć wypalenia to również bardzo ważna kwestia.

Jeśli mąż narkoman nie wyraża chęci wyjścia z nałogu koniecznym może okazać się podjęcie decyzji o rozwodzie. W takiej sytuacji skontaktuj się z prawnikiem, adwokatem lub radcą prawnym, który specjalizuje się w tego typu sprawach. Odpowiednio doświadczona osoba pozwoli na otrzymanie porady, co będzie najlepsze w twoim przypadku.

Kiedy wziąć rozwód z narkomanem?

Gdy rozważasz rozwód z uzależnionym współmałżonkiem, kluczowym krokiem jest znalezienie prawnika rodzinnego lub prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych. To powinno być Twoim pierwszym priorytetem w procesie starania się o rozwód. Szukając porady prawnej, ważne jest, aby upewnić się, że Twój prawnik, adwokat czy radca prawny ma doświadczenie w obszarze spraw rozwodowych związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Prawnik o takim doświadczeniu będzie bardziej zaznajomiony ze szczególnymi aspektami rozwodu w kontekście uzależnienia oraz będzie w stanie zapewnić Ci kompleksową i skuteczną pomoc.

Czy powinno się wziąć rozwód z mężem narkomanem? Nie powinieneś odczuwać winy z powodu zakończenia małżeństwa z współmałżonkiem cierpiącym na uzależnienie od narkotyków. Czasami jesteś zmuszony do podjęcia decyzji dla dobra swojej rodziny, nawet jeśli oznacza to odłożenie na bok swoich uczuć wobec drugiej osoby. Trwanie w małżeństwie, które przestało być zdrowe, nie jest zawsze możliwe.

Wybór prawnika, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych związanych z uzależnieniem, zapewni Ci wsparcie i zrozumienie w tym trudnym czasie. Będzie on w stanie skutecznie reprezentować Twoje interesy, zwracając uwagę na specyficzne kwestie związane z uzależnieniem, takie jak podział majątku, ustalenie alimentów czy opieka nad dziećmi. Współpraca z doświadczonym prawnikiem zapewni Ci pewność, że Twój głos będzie odpowiednio reprezentowany w procesie rozwodowym, co jest kluczowe dla osiągnięcia sprawiedliwego i satysfakcjonującego wyniku.

Uzależnienie jako powód rozwodu

Czy uzależnienie może być powodem rozwodu? Jeśli uzależnienie męża lub żony jest powodem w sprawie rozwodowej, ważne jest zwrócenie się o pomoc do specjalistów, takich jak doradcy, prawnicy i mediatorzy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze praw i problematyki związanej z uzależnieniem. Mając na uwadze wyjątkowe aspekty tego rodzaju sytuacji, zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie finansowe i opiekę nad dzieckiem, profesjonaliści mogą zapewnić niezbędną pomoc i doradztwo. Doradcy specjalizujący się w uzależnieniach mogą pomóc zrozumieć naturę problemu uzależnienia męża lub żony oraz jego wpływ na relacje rodzinne i decyzje dotyczące rozwodu. Mogą także zaproponować odpowiednie kroki terapeutyczne i programy leczenia dla uzależnionego męża lub żony, co może mieć istotne znaczenie dla dalszego przebiegu procesu rozwodowego.

Prawnicy, adwokaci czy radcy prawni specjalizujący się w sprawach rozwodowych związanych z uzależnieniem posiadają wiedzę na temat odpowiednich przepisów prawnych oraz strategii prawnych, które należy podjąć w celu ochrony interesów swojego klienta. Mogą doradzić w kwestiach dotyczących podziału majątku, alimentów oraz opieki nad dziećmi, biorąc pod uwagę specyficzne wyzwania związane z uzależnieniem. Natomiast mediatorzy mogą pomóc małżonkom w negocjacjach dotyczących warunków rozwodu, umożliwiając konstruktywny dialog i znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Ich doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów może być szczególnie przydatne w przypadku rozwodów związanych z uzależnieniem, gdzie emocje mogą być wyjątkowo napięte i trudne do opanowania.

Skorzystanie z pomocy specjalistów w przypadku rozwodu małżeństwa, w którym występuje uzależnienie, może być kluczowym krokiem w zapewnieniu sprawiedliwego i satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron.

Rozwód z narkomanem z orzeczeniem o winie męża narkomana

Czy możliwy jest rozwód z narkomanem z orzeczeniem o winie? Jeśli uzależnienie od narkotyków przyczyniło się do rozpadu małżeństwa, możliwe jest uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie, gdy sąd ustali, że to uzależniony małżonek ponosi odpowiedzialność za ten rozpad życia małżeńskiego. Zachowania związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, takie jak nadużywanie narkotyków, mogą naruszać fundamentalne obowiązki małżeńskie, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego i finansowego oraz odpowiedniej opieki nad dziećmi. W takich sytuacjach, postępowanie uzależnionego małżonka może być uznane przez sąd za winę w rozpadzie małżeństwa. Istotne jest, aby wykazać, że uzależnienie miało bezpośredni wpływ na rozpad związku, i że uzależniony małżonek miał kontrolę nad własnymi działaniami, co doprowadziło do trwałego i całkowitego rozkładu życia małżeńskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu