Home

Kiedy będziesz w potrzebie,

idź do doświadczonego i skutecznego adwokata, radcy prawnego czy prawnika 


Procesy sądowe

Prowadzimy najtrudniejsze procesy przed sądami oraz organami administracyjnymi. Każdy dobry adwokat, radca prawny oraz prawnik w postępowaniu ma obowiązek dochodzenia i obrony praw swych Klientów. Proces, to najtrudniejszy etap sprawy, który wymaga zawsze dobrego fachowca i profesjonalisty. Prawo rodzinne Poznań

Czytaj więcej...

Rozwód i sepracja

Rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Wśród rozwodów możemy wyróżnić dwa typy: rozwód z orzekaniem o winie (kończący małżeństwo z winy któregoś z małżonków) oraz rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron). Separacja to taki rozwód, ale nie do końca, bo różni je wiele rzeczy, choćby to, że można na wniosek powrócić do małżeństwa.

Czytaj więcej...

Alimenty

regularne i konieczne świadczenia, najczęściej pieniężne i rzeczowe, na rzecz dzieci, żony, dziadków, rodziców czy męża, do których zobowiązywane są inne osoby. Najczęściej prowadzimy sprawy o zasądzenie, uregulowanie, podwyższenie czy obniżenie alimentów. Prawo rodzinne Poznaniu

Czytaj więcej...

Podział majątku, intercyza i rodzielnośc majątkowa

w skład majątku wspólnego małżeństwa wchodzą wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku. Podział majątku po rozwodzie nastręcza wielu trudności i jest bardzo skomplikowaną operacją i może nastąpić dobrowolnie poprzez umowę albo dopiero w sądowym procesie. Intercyza może wprowadzić rozdzielność majątkową, rozszerzyć wspólność majątkową lub ograniczyć wspólność majątkową. Prawo rodzinne Poznań sprawy prawnik adwokat radca prawny

Czytaj więcej...

Kontakty i władza rodzicielska

władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Obejmuje w szczególności obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem każdego rodzica niezależnym od władzy rodzicielskiej. Najczęstsze sprawy prowadzone przez na to: pozbawienie, ograniczenie i zmiana władzy rodzicielskiej lub kontaktów rodzica z dzieckiem.

Czytaj więcej...

Inne sprawy rodzinne

mamy duże doświadczenie w prowadzeniu również innych spraw rodzinnych m. in. o opiekę, kuratelę nad dzieckiem, ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowiteustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie miejsca zamieszkania czy adopcję. Pamiętaj, że dobry adwokat, radca prawny czy prawnik potrafi dużo zdziałać nawet w najtrudniejszej sprawie. Prawo rodzinne Poznań Łódź adwokat prawnik radca prawny

Czytaj więcej...

Co wyróżnia naszą kancelarię ponad innymi?

%

Pewności i bezpieczeństwa

Pracujemy na sukces

%

Zadowolonych klientów

Adwokatów, radców prawnych i prawników

Jeżeli chcesz mieć przewagę, to problemy powierzaj najlepszym specjalistom

Prawo rodzinne w połączeniu z regulacjami kodeksu cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego uznać należy za materię bardzo złożoną i skomplikowaną, skutkiem czego nietrudno o popełnienie błędu, którego konsekwencje mogą być bardzo poważne. Zbyt dużo klientów w ostatnich czasach przychodzi do nas zbyt późno…

Kto powiedział, ze prawo i procesy sądowe są problemami? Ten kto jeszcze nie korzystał z usług wykwalifikowanego adwokata. Jesteś wart rzeczy dobrych i sprawiedliwych. Twoje potrzeby też są ważne, pamiętaj. Myślisz, że jesteś w tarapatach z których nie da się wyplątać? Zaoferujemy Ci pomoc, której jesteś wart i zaskoczymy Twoich przeciwników.  O naszych klientów zawsze dba zespół wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych. Prawo rodzinne  Odwiedź Poznań lub Łódź w celu uzyskania porady prawnej.

Nowości z bloga


Wstrzymanie wypłaty z funduszu alimentacyjnego

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1) odmówili udzielenia lub nie udzielili, w
Read more

Prawa i obowiązki detektywa

Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela. Wykonując usługi detektywistyczne detektyw nie
Read more

Alimenty przy adopcji dziecka

Jeżeli skutki adopcji polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między adoptowanym a adoptującym (adopcja niepełna), obowiązek alimentacyjny względem adoptowanego obciąża adoptującego przed wstępnymi i rodzeństwem adoptowanego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych
Read more

Reprezentacja dziecka przez rodziców

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jednakże żadne
Read more

Postępowanie o podział majątku

Z chwilą wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego nie mogą się toczyć odrębne postępowania w sprawach o prawo żądania podziału majątku wspólnego, o ustalenie nieważności majątkowej umowy małżeńskiej, o ustalenie
Read more

Siedziba Poznań

ul. Głogowska 47a lok. 1a,   60-736 Poznań,   tel. kom: +48 576 622 224

Poznań

Siedziba Łódź

al. Mickiewicza 11 lok. 14,   90-443 Łódź,   tel. kom: +48 696 293 998

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Prawo rodzinne Poznań adwokat radca prawny prawnik

Skontaktuj się z nami, czekamy

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

e-mail: ziebaczewski@gmail.com

Porada prawna

13 + 15 =

Prawo rodzinne Poznaniu adwokat prawnik radca prawny

Home
5 (100%) 61 votes