Alimenty przy adopcji dziecka

Alimenty przy adopcji dziecka

Jeżeli skutki adopcji polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między adoptowanym a adoptującym (adopcja niepełna), obowiązek alimentacyjny względem adoptowanego obciąża adoptującego przed wstępnymi i rodzeństwem adoptowanego,…