Alimenty przy adopcji dziecka

Alimenty przy adopcji dziecka

Jeżeli skutki adopcji polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między adoptowanym a adoptującym (adopcja niepełna), obowiązek alimentacyjny względem adoptowanego obciąża adoptującego przed wstępnymi i rodzeństwem adoptowanego,…

Wniosek o adopcję dziecka do sądu

Wniosek o adopcję dziecka do sądu

Sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie na wniosek przysposabiającego. Wniosek ten należy zgłosić w sądzie opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną. We wniosku…