Obywatele Ukrainy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski podjąć pracę lub naukę. W efekcie tego coraz częściej na ślubnym kobiercu można spotkać obywateli Polski i Ukrainy. Częste są związki między obywatelami/obywatelkami Polski a obywatelami/obywatelkami Ukrainy. Nie każde małżeństwo jednak się udaje. Obcokrajowcy mogą uzyskać rozwód w Polsce. Nie ma jednak możliwości, by rozwód w Polsce orzeczono w stosunku do obcokrajowców niemających miejsca zamieszkania bądź zwykłego pobytu w Polsce. Gdzie wtedy małżonkowie powinni starać się o rozwód: w Polsce czy w Ukrainie?