Adopcja dziecka

Adopcja dziecka

Adopcja można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Nie może ona jednak być ukierunkowana…