Bezpłodność jako przyczyna rozwodu

Bezpłodność jako przyczyna rozwodu

Jedną z funkcji małżeństwa jest prokreacja, czyli możliwość urodzenia dziecka. Na ogół małżonkowie dotkliwie odczuwają brak dzieci. Brak możliwości rodzenia własnego dziecka nie zawsze jest sam w sobie podstawą usprawiedliwiającą żądanie rozwodu, a takie małżeństwo często pozostaje w zgodnym wspólnym pożyciu. Jeżeli przyczyna bezpłodności leży po stronie tylko jednego małżonka, często jest on jednak narażony na rozwód, separację, odejście drugiego małżonka, który będzie szukał osoby z który będzie mógł mieć dzieci.

Trzeba zawsze sprawdzić, czy bezpłodność małżonka doprowadziła w danym przypadku do rozkładu pożycia, bowiem z doświadczenia życiowego wiadomo, iż wiele małżeństw pomimo nieposiadania dzieci cechuje harmonijne pożycie, a bezpłodność nie wywołuje jego rozkładu. Gdy rozkład pożycia wywołała bezpłodność jednego z małżonków, uzasadnione jest udzielenie rozwodu, gdy niemożliwe jest zrealizowanie naturalnego celu małżeństwa - posiadanie dzieci.

Posiadanie dzieci jest jednym z celów związku małżeńskiego i małżonek ma prawo oczekiwać, że drugi małżonek, jeśli po jego stronie zachodzą przeszkody do posiadania potomstwa, podda się leczeniu mającemu na celu usunięcie tych przeszkód. Żądanie w tym przedmiocie małżonka musi się jednak mieścić w granicach rozsądku życiowego i nie może iść tak daleko, aby przekształciło się w wymaganie od współmałżonka poświęcenia własnego zdrowia w imię ewentualnego posiadania dziecka.

Małżonkowie mogą leczyć się z powodu bezpłodności; mogą też podejmować próby nienaturalnego zapłodnienia tzw. in vitro. W takiej sytuacji małżonkowie mogą przysposobić dziecko, adoptować.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (103 votes)

Dodaj komentarz