Skutki adopcji dziecka

Skutki adopcji dziecka

Przez adopcje powstaje między adoptującym a adoptowanym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.  Adoptowany nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do…