Pozew o alimenty Poznań

Pozew o alimenty Poznań

Przesłankami powstania obowiązku alimentacyjnego są: 1) istnienie pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym – aktualnie lub w przeszłości – więzi rodzinnoprawnej lub innej relacji, z którą przepisy…