Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Kontakty i rozmowa ojca z dzieckiem przez telefon albo wideo rozmowa

W Polsce prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów między rodzicami a dziećmi określone zostało m.in. w art. 113 KRO. Paragraf 2 przytoczonego przepisu określa podstawowe zasady sposobu utrzymywania kontaktów. Zawiera przykładowy katalog elementów składających się na kontakty z dzieckiem, które obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Z realizacją prawa do porozumiewania się na odległość wiązać się będzie zobowiązanie tego z rodziców, u którego dziecko na stałe przebywa, do przekazywania dziecku korespondencji, udostępnienia komputera, telefonu, a także podania właściwego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Możliwa jest rozmowa przez skype, whatsapp, facetime, zoom, google teams czy messenger. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, katalog elementów kontaktów z dzieckiem ma charakter otwarty, ale zawiera najważniejsze składniki kontaktów z dzieckiem i powinien ułatwić formułowanie rozstrzygnięcia sądowego, dotyczącego tej materii. W uzupełnieniu można wskazać na prawo osoby uprawnionej do informacji o drugiej osobie. Należy zauważyć, że nowe brzmienie przepisu dostosowane zostało do postanowień konwencji dotyczącej kontaktów z dziećmi z dnia 15 maja 2003 r., posługujących się pojęciem kontaktów w szerokim ujęciu (por. uchwałę SN z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 98/05, OSN 2006, Nr 10, poz. 158).

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może wówczas w szczególności zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość czy też zakazać porozumiewania się na odległość. Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Biorąc pod uwagę powyższe dla dobra dziecka i jego prawidłowego rozwoju, zapewnienia mu poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa wskazane jest, aby rodzice byli zgodni (wtedy małoletni nie będzie wychowywany w poczuci zagrożenia i niepewności). Dla nawiązania właściwych relacji dziecka z ojcem wskazane jest aby ich kontakty odbywały się regularnie i w miarę często.

Przykładowy rozstrzygniecie o kontakty z dzieckiem przez telefon

Ustalić kontakty Ł. S. z małoletnim synem J. P., urodzonym (…) w K. w ten sposób, że:

a) wnioskodawca Ł. S. będzie miał prawo spędzenia z synem bez udziału jego matki W. P. i poza miejscem zamieszkania dziecka jeden weekend miesiąca, od piątku od godz. 14.00 (po zajęciach szkolnych) do poniedziałku do godz. 7.30 (do czasu rozpoczęcia zajęć szkolnych), przy czym wnioskodawca będzie odbierał syna bezpośrednio z placówki przedszkolnej lub szkolnej i odprowadzał po weekendzie do placówki do której dziecko będzie uczęszczać,

b) nadto ustalić, że wnioskodawca Ł. S. będzie miał prawo spędzania z synem J. P. w okresach świątecznych: jednego dnia Świąt Bożego Narodzenia i jednego dnia Świąt Wielkanocnych po wcześniejszym uzgodnieniu z matką małoletniego oraz począwszy od 2018 roku – pierwszego tygodnia w okresie ferii zimowych od soboty od godziny 12.00 do piątku do godziny 18.00 a także w okresie wakacji letnich: pierwszego tygodnia lipca lub pierwszego tygodnia sierpnia od soboty od godziny 12.00 do piątku do godziny 18.00 ostatniego dnia;

c) dodatkowo określić, że wnioskodawca będzie miał prawo do kontaktu z synem za pośrednictwem środków masowego przekazu: kontaktu telefonicznego w każdą środę i piątek w godzinach między: 17.00 a 17.30 oraz za pomocą komunikatora internetowego w każdą niedzielę między godziną 13.00 a 14.00;

d) wnioskodawca Ł. S. jest zobowiązany do powiadamiania W. P. o przyjeździe do Polski co najmniej jeden miesiąc przed planowanym terminem kontaktu z synem oraz potwierdzenia swojego przyjazdu po syna w formie sms-a lub maila najpóźniej na dzień przed terminem kontaktu, a także poinformowania W. P. niezwłocznie po odebraniu dziecka z placówki szkolnej w piątek oraz o odprowadzeniu syna po weekendzie do placówki szkolnej; matka małoletniego ma obowiązek należytego przygotowania J. P. do spotkań z ojcem – także w zakresie zaleceń zdrowotnych i przyjmowanych przez dziecko leków i nie przeszkadzania w tych kontaktach

e) nadto Ł. S. i W. P. będą zobowiązani do przestrzegania ustalonych terminów kontaktów oraz do wzajemnego powiadamiania się z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli z przyczyn obiektywnych kontakty nie będą się mogły odbyć oraz do wyznaczenia w takiej sytuacji zastępczego terminu zrealizowania kontaktów w okresie nie dalszym niż 2 miesiące od daty niezrealizowanego kontaktu;

Przykład sprawy Sądowej

Wydając postanowienie w przedmiocie ustalenia kontaktów należało mieć na względzie trudne relacje pomiędzy rodzicami małoletniego J. P.. Bardzo zauważalne jest rozżalenie W. P. i jej rozchwianie emocjonalne. Pomimo znacznego upływu czasu od rozstania z Ł. S. – W. P. nie potrafi w żaden sposób współpracować w kwestii realizowania kontaktów ojca z ich wspólnym małoletnim dzieckiem. Reaguje przy tym agresywnie, nieadekwatnie do sytuacji nawet w obecności dziecka – co niewątpliwie przekłada się na poczucie bezpieczeństwa u syna i jego normalny rozwój a także budowanie właściwych) spokojnych relacji z ojcem.

Z drugiej strony należało wziąć pod uwagę fakt, że Ł. S. stara się nawiązać z dzieckiem dobry kontakt, nie ma obiektywnych przeszkód aby ojciec realizował i w przyszłości rozszerzał swoje kontakty z synem. Zwrócić w tym miejscu należy uwagę na fakt, że Ł. S. – pomimo znacznej odległości starał się systematyczne przyjeżdżać od Polski i spotykać z synem w ramach realizowania postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów. Na skutek zmiany harmonogramu pracy wnioskodawcy, pomimo poinformowania o tym W. P. i przedstawienia jej nowego grafiku – uczestniczka W. P. uznała, że nie spełnia on jej zdaniem wymogów formalnych, ponieważ nie został formalnie opatrzony pieczęciami i w konsekwencji nie zgodziła się na zmianę terminu kontaktów, w związku z czym do kontaktów Ł. S. z synem nie dochodziło.

W.P. swoją postawą uniemożliwiła biegłym przeprowadzenie mediacji w przedmiocie ustalenia kontaktów, a także określenia właściwych postaw rodzicielskich wobec dziecka. Jak wynika z informacji przestawionych w opinii biegłych z OZSS w trakcie przeprowadzania badania W. P. : „miała duże trudności z panowaniem nad emocjami, zachowywała się impulsywnie, reagowała krzykiem, wychodziła z gabinetu trzaskając drzwiami. Nie potrafiła się opanować nawet w obecności dziecka i innych osób oczekujących w korytarzu budynku OZSS. Zachowanie uczestniczki postępowania było nieadekwatne do sytuacji.

Jednocześnie – mając na względzie relacje stron i ich wcześniejszą postawę – sprecyzowano szczegółowo zasady powiadamiania przez Ł. S. matki małoletniego o przyjeździe do Polski (co najmniej jeden miesiąc przez terminem planowanego kontaktu) oraz potwierdzania swojego przyjazdu po dziecko co najmniej dzień przez terminem kontaktu, a także powiadamiania matki małoletniego o odebraniu dziecka z placówki szkolnej i odprowadzeniu go do tej placówki po zakończonym kontakcie. Zobowiązano również matkę małoletniego do należytego przygotowania dziecka do kontaktu z ojcem- także w zakresie zaleceń lekarskich i przyjmowanych leków i nie przeszkadzania w kontaktach.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu