Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Kontakty i widzenia ojca z dzieckiem w weekendy oraz w ciągu tygodnia

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Pobyt z dzieckiem obejmuje w szczególności widywanie się z nim, które jest najważniejszym przejawem kontaktów. W zakres widywania wchodzą w szczególności odwiedziny, spotkania i zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Z faktu, że Art. 113 KRO wymienia odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu nie należy wywodzić, że te formy są konieczne w każdym wypadku. Takie mechaniczne rozumienie komentowanego przepisu oznaczałoby, że rodzicom, którzy nie sprawują władzy rodzicielskiej, ale mają prawo i obowiązek utrzymywania z dzieckiem osobistej styczności, musi przysługiwać taka cała paleta form kontaktów. Dobro dziecka oraz interes matki lub ojca sprawującego władzę rodzicielską mogą tymczasem przemawiać za tym, że w danym wypadku kontakty drugiego z rodziców z dzieckiem będą ograniczone do spotkań w miejscu zamieszkania dziecka oraz rozmów telefonicznych i korespondencji drogą poczty elektronicznej, a nie będą obejmować, np. zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Oczywiście formy kontaktów mogą się zmieniać wraz z rozwojem dziecka (np. inaczej muszą być organizowane kontakty z dzieckiem rocznym, a inaczej z nastolatkiem) oraz cechami osobowymi (np. miejscem zamieszkania i pracy drugiego z rodziców, rosnącym lub malejącym niebezpieczeństwem negatywnego wpływu na wychowanie i rozwój dziecka) i relacjami między ojcem, matką, osobą sprawującą pieczę zastępczą i opiekunem (w tym łagodzeniem lub intensyfikacją konfliktów wewnątrz rodziny i innymi przejawami jej dysfunkcyjności).

Kontakty i widzenia ojca z dzieckiem w weekendy oraz w ciągu tygodnia Poznań

Kontakty te powinny stanowić przedmiot nie tylko prawa, ale i obowiązku rodziców, co z kolei jest w pełni zgodne z charakterem władzy rodzicielskiej i powinno ułatwiać stosowanie prawa dotyczącego kontaktów, jako instytucji zbliżonej w miarę możności swoim charakterem do instytucji władzy rodzicielskiej, która także stanowi prawo i obowiązek.

Oddzielenie władzy rodzicielskiej od kontaktów z dzieckiem wynika również z art. 9 ust. 3 konwencji o prawach dziecka, zgodnie z którym: „Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka”. Podobnie zgodnie z art. 8 konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego: „Ojciec lub matka dziecka pozamałżeńskiego, któremu lub której nie przysługuje władza rodzicielska, względnie nie wykonuje tej władzy, może uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem w określonych przypadkach”.

Możliwe jest zarówno całkowite, jak i częściowe ograniczenie kontaktów z dzieckiem rodzicom mającym pełną władzę rodzicielską, bez uprzedniego pozbawienia ich tej władzy, a modyfikacji zakresu kontaktów może dokonać także sąd, orzekając w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej. Zmiana zakresu kontaktów polegać powinna na eliminacji „niektórych ich form i – jeżeli jest to możliwe – tylko na określony czas, a w niektórych wypadkach może jednak okazać się konieczne całkowite ich wyłącznie we wszystkich formach na czas określony lub nawet trwale.

Osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko. Zakaz osobistej styczności z dzieckiem obejmuje wszelkie postacie osobistych kontaktów, w tym prowadzenie korespondencji we wszystkich formach technicznych oraz wszelkie inne sposoby komunikowania się nie związane z osobistą stycznością z dzieckiem.

Prawo do osobistej styczności rodziców z dzieckiem nie jest elementem władzy rodzicielskiej. Wynika ono z więzi rodzinnej łączącej rodziców z dzieckiem i przysługuje rodzicom także w razie pozbawienia ich władzy rodzicielskiej. Dobru dziecka nie służy zerwanie osobistej styczności rodziców z dzieckiem, nawet gdy nie wykonują oni władzy rodzicielskiej lub zachodzą podstawy do pozbawienia ich wykonywania tej władzy.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, iż kontakty T. K. z małoletnią P. K. są zgodne z dobrem dziecka. Z punktu widzenia prawidłowego rozwoju emocjonalnego małoletniej wskazane jest utrzymywanie swobodnych kontaktów i wzmacnianie naturalnych więzi emocjonalnych łączących dziecko z ojcem.

Kontakty i widzenia ojca z dzieckiem w weekendy oraz w ciągu tygodnia Poznań

Istniejący między rodzicami małoletniej konflikt wpływa negatywnie na możliwość prawidłowego i zgodnego z dobrem dziecka uregulowania kontaktów ojca z córką przez samych uczestników.

Spośród okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy decydujący wpływ na zmianę częstotliwości spotkań małoletniej z wnioskodawcą ma wiek dziecka (małoletnia ukończyła już 8 lat), prawidłowy przebieg oraz zaangażowanie wnioskodawcy w realizację dotychczasowych kontaktów. Ponadto dziecko jest związane emocjonalnie z ojcem i chętnie się z nim spotyka.

Zdaniem Sądu określone w nowej formie kontakty wnioskodawcy z dzieckiem są adekwatne do potrzeb emocjonalnych małoletniej związanych z osobą ojca. Sprzyjać również będą pogłębianiu naturalnych więzi z nim. Podkreślić przy tym trzeba, że ścisłe ustalenie terminów spotkań T. K. z małoletnią przyczyni się do wyeliminowania między uczestnikami obszaru konfliktu poprzez dokładne określenie ich praw i obowiązków. Co więcej ustalona częstotliwości spotkań wnioskodawcy z córką nie utrudnia codziennego funkcjonowania uczestniczki. Sąd tak określił ich terminy, by matka również mogła spędzać z dzieckiem weekendy.

Wskazać również trzeba, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie wskazuje na brak predyspozycji i możliwości T. K. do roztoczenia prawidłowej opieki nad córką w jego miejscu zamieszkania. Wnioskodawca dysponuje niezbędnym w tym zakresie doświadczeniem.

Uwzględniając zawarte w opinii biegłych sugestie oraz mając na względzie dobro dziecka, Sąd umożliwił T. K. spotkania z córką w dodatkowy dzień tygodnia. Natomiast żądanie ustalenia dwutygodniowego pobytu dziecka u ojca w okresie wakacji zostało oddalone, bowiem małoletnia P. nie jest gotowa na tak długą rozłąkę z matką.

Na koniec podnieść również należy, że ustalone w nowej formie kontakty ojca z małoletnią umożliwią T. K. wykonywanie przysługującej mu władzy rodzicielskiej wobec córki. Dzięki sprawowaniu pieczy nad dzieckiem będzie mógł on uzyskiwać informacje o aktualnej sytuacji małoletniej oraz aktywnie uczestniczyć w jej procesie wychowawczym.

Sąd postanowił:

– w miejsce dotychczasowych kontaktów T. K. z małoletnią P. K. w każdy drugi i czwarty weekend miesiąca, kontakty będą realizowane w każdy pierwszy, trzeci i piąty weekend miesiąca od piątku, godz. 16.00 do niedzieli do godz. 20.00 w ten sposób, że T. K. będzie odbierał małoletnią P. K. z jej miejsca zamieszkania oraz odwoził do jej miejsca zamieszkania;

– dodatkowo w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 16.00 do 20.00 oraz każdego roku w Dzień Ojca w godzinach od 16.00 do 20.00. Postanowienie Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 18 listopada 2016 r. III Nsm 168/16

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu