Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Kontakty, spotkania i widzenia ojca z dzieckiem poza mieszkaniem i domem matki

Kontakty rodziców z dziećmi stanowią nie tylko prawo ale i obowiązek rodziców i należą do „praw rodzicielskich” wskazanych w art. 48 ust. 2 Konstytucji RP. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem ujmuje także prawo i obowiązek dziecka. Odpowiada to uregulowaniu zawartemu w art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka stanowiącym, że dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Podstawą merytoryczną do orzekania o kontaktach stanowią art. 113 – 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Artykuł 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Zatem wzajemne kontakty są prawem zarówno rodziców jak i dzieci. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 1131 § 1 kro). Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń (art. 1134 kro). Z kolei w myśl art. 1135 kro Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Zakaz kontaktów ma charakter wyjątkowy i musi być uzasadniony poważnym zagrożeniem dobra dziecka. Praktyka sądowa wskazuje, że w zdecydowanej większości wypadków wnioski o uregulowanie kontaktów są uwzględniane.

Kontakty, spotkania i widzenia ojca z dzieckiem córką synem poza mieszkaniem i domem matki Poznań

Sąd rozstrzygający o kontaktach rodziców z dziećmi musi jednak brać pod uwagę nie tylko powołany powyżej przepis k.r.o., ale również przepisy obowiązującej w kraju od dnia 7 lipca 1991 r. Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526), a także europejskie standardy prawne wyrażone przede wszystkim w przyjętej przez Radę Europy rekomendacji R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej z dnia 28 lutego 1984 r. W zawartej w niej zasadzie 6 zapewniono temu rodzicowi, który nie wychowuje dziecka, prawo do utrzymywania z nim osobistych kontaktów, za wyjątkiem sytuacji gdy przynoszą one poważną szkodę w interesach dziecka. Konwencja o prawach dziecka, w art. 3 nakazuje we wszystkich działaniach dotyczących dzieci kierować się interesem dziecka jako wartością nadrzędną. Wedle zaś art. 9 ust. 3 Konwencji, dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych kontaktów osobistych i bezpośrednich z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Zatem każde z rodziców, a więc także ojciec z którym dziecko na co dzień nie przybywa, ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a z samego faktu, iż miejsce pobytu dziecka jest ustalone przy matce nie oznacza, że kontakty z ojcem mają być ograniczone.

Sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem nie można rozpatrywać jednak w oderwaniu od ogólnych założeń z zakresu prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej. Przed podjęciem decyzji o zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem Sąd musi wskazać czy prymat mają prawa rodzica czy też dobro dziecka. Nie można przecież realizować swego prawa podmiotowego kosztem praw drugiej osoby. To zagadnienie jest głównym problemem przy podejmowaniu przez Sąd decyzji odnośnie realizacji prawa rodzica do kontaktów z dzieckiem.

Przyznanie prawa i obowiązku do kontaktu z małoletnim nie może zagrażać jego dobru, poczuciu bezpieczeństwa, czy też bezpośrednio ingerować w jego więź z rodzicem. Dlatego też konieczne jest w tego typu sprawach wzięcie pod uwagę takich okoliczności jak stopień uwikłania danej osoby w konflikt z rodzicem dziecka oraz umiejętność zachowania przez nią dystansu do tej sytuacji. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, normalnych warunków do prawidłowego rozwoju.

Kontakty, spotkania i widzenia ojca z dzieckiem córką synem poza mieszkaniem i domem matki Poznań

Aprobując wyrażone w orzecznictwie stanowisko, że „dobro dziecka wymaga zgodnego działania rodziców, także w zakresie widywania się z nim”. Dziecko pozbawione kontaktu osobistego z którymkolwiek z rodziców rozwija się w sposób niepełny, gdyż obca mu jest potrzeba kreowania w sobie wartości istotnych dla tego rodzica. Uniemożliwienie utrzymania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes małoletniego. Dobru dziecka nie służy też zerwanie osobistej styczności rodziców z dzieckiem, nawet gdy nie wykonują oni władzy rodzicielskiej lub zachodzą podstawy do pozbawienia ich wykonywania tej władzy.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W niniejszej sprawie kwestią sporną nie są same kontakty, a nawet ich częstotliwość, ile miejsce ich urzeczywistnienia. Wnioskodawca dąży do tego, aby spotkania odbywały się w innej lokalizacji niż dom teściów oraz bez udziału matki dziecka, na co ta ostatnia nie wyraża zgody. Spór ten wymaga rozstrzygnięcia w kontekście stwierdzenia tego, że rodzice małoletniej pozostają ze sobą w bardzo napiętych stosunkach. Wzgląd na dobro dziecka nie stanowi dla nich wystarczającej motywacji do tego, aby we wzajemnych relacjach tonować emocję. Jednocześnie konflikt ten wpływa negatywnie na przebieg kontaktów, a tym samym odciska swoje piętno na rozwoju psychicznym małoletniej.

Wymaga podkreślenia, że strony nie potrafią zapanować nad swoimi emocjami nawet na sali sądowej. Zdaje sobie z tego sprawę uczestniczka, podnosząc, że przy córce zachowuje ona „totalny spokój”. Tyle że jej twierdzeniom przeczą ustalone okoliczności. Warto w tym miejscu przytoczyć ten fragment stanu faktycznego, w którym mowa o interwencjach policji w czasie odbywania spotkań. Tymczasem kontakty powinny przebiegać w spokojnej atmosferze, gdyż tylko w takich warunkach możliwe jest zbudowanie właściwej więzi emocjonalnej w relacjach pomiędzy dzieckiem a tym z rodziców, który żyje w rozłączeniu.

Sąd stwierdza, że w świetle przeprowadzonego postępowania dowodowego nie ma żadnych racjonalnych podstaw, aby zarzucać wnioskodawcy złą wolę w stosunku do małoletniej, czy też brak kompetencji wychowawczych, wykluczających możliwość ustanowienia kontaktów opartych na obowiązku sprawowania przez niego bezpośredniej pieczy nad dzieckiem, z pominięciem udziału matki. Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że w przeszłości kontakty małoletniej z ojcem odbywały się bez obecności uczestniczki i przynosiły znacznie lepsze efekty. Dziecko akceptowało taki stan rzeczy, wzrastało w nim poczucie bezpieczeństwa, gdyż nie było ono świadkiem zatargów pomiędzy rodzicami.

Kontakty, spotkania i widzenia ojca z dzieckiem córką synem poza mieszkaniem i domem matki Poznań

Wiek osoby małoletniej nie może stanowić przeszkody w uregulowaniu kontaktów polegających na odbieraniu jej od matki, jeśli z zebranego materiału dowodowego wynika, że z uwagi na ostry konflikt pomiędzy rodzicami jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia dobra tej osoby.

Sąd odmówił wiarygodności twierdzeniom uczestniczki co do tego, iż wnioskodawca nie daje właściwej gwarancji w zakresie wychowywania dziecka. Te twierdzenia są sprzeczne ze sprawozdaniem kuratora, a także z innymi wypowiedziami uczestniczki. Wystarczy zauważyć, że dziecko przebywało pod opieką ojca. W tym czasie nie doszło do żadnych sytuacji zagrażających jego dobru, a stan emocjonalny małoletniej ulegał systematycznej poprawie.

Rozstrzygniecie w kwestii kontaktów wnioskodawcy z małoletnią powinno zatem zabezpieczać interes dziecka poprzez eliminowanie wszelkich punktów zapalnych w stosunkach między jego rodzicami. Dlatego nieodzowne jest stworzenie takich warunków styczności, które ograniczają wzajemne, osobiste relacje małżonków do minimum. Postanowienie Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 10 lutego 2016 r. III Nsm 517/15

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu