Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Zdrada psychiczna męża czy żony, a rozwód

Zdrada psychiczna często stanowi wyzwanie trudniejsze do zaakceptowania i wybaczenia przez partnera, a coraz częściej staje się główną przyczyną rozwodów. Różnice między nią a zdradą fizyczną sprawiają, że jest ona bardziej skomplikowana do przetrawienia. W przeciwieństwie do zdrady fizycznej, która często jest jednorazowym wydarzeniem, zdrada psychiczna prowadzi do stopniowego, nieuniknionego rozkładu związku małżeńskiego.

Ten proces rozkładu jest kluczowy dla formalnego orzeczenia rozwodu, co oznacza, że zdrada psychiczna może być istotnym czynnikiem prowadzącym do formalnego zakończenia małżeństwa. Jak więc rozpoznać zdradę psychiczną i jakie kroki podjąć po jej odkryciu? Oto najważniejsze informacje i praktyczne wskazówki!

Zdrada fizyczna a psychiczna

Zdrada w związku przybiera różnorodne formy, obejmując zarówno aspekty psychiczne, jak i fizyczne. Brak lojalności wobec partnera, zarówno w dziedzinie uczuć, jak i ciała, może stanowić akt zdrady. Lojalność jest kluczowym fundamentem udanej relacji, a jej naruszenie może prowadzić do trudnych konsekwencji.

Zdrada psychiczna manifestuje się poprzez ukrywanie intymności emocjonalnej z inną osobą. Choć nie zawsze obejmuje fizyczny kontakt, zawsze łamie zasadę poufności i lojalności. Rozpoznanie zdrady psychicznej bywa wyzwaniem, ponieważ nie zawsze jest oczywiste. Partnerzy muszą być czujni na sygnały takie jak rutyna, nudność w relacji, okazywanie uwagi, czy zachowanie tajemnicy przed drugą osobą.

Zdrada psychiczna odróżnia się od zdrady fizycznej, ponieważ nie obejmuje dobrowolnego aktu płciowego z inną osobą. Skupia się raczej na zaangażowaniu emocjonalnym z drugą osobą, często poprzez porównywanie obecnego partnera z kimś innym i pragnienie dzielenia z tą osobą intymnych myśli.

W epoce nowoczesnych technologii, zdrada psychiczna może przybrać formę wyłącznie wirtualną, prowadząc do bliskiej więzi z osobą spoza związku. Rozpoczyna się często od zwiększającej się częstotliwości kontaktów z przyjacielem przeciwnej płci, co może prowadzić do fantazji erotycznych. Współczesna technologia umożliwia także wymianę myśli i uczuć z kimś spoza związku.

Zdrada psychiczna co to

Zdrada psychiczna, co to? Czym jest zdrada psychiczna, nazywana również zdradą emocjonalną? To relacja intymna o romantycznym charakterze, pozbawiona aktywności seksualnej, ale posiadająca cechy typowe dla związku partnerskiego. Głównie opiera się na rozmowach telefonicznych i online, choć może także manifestować się w rzeczywistym świecie, podczas spotkań, w miejscu pracy, na uczelni lub w innych lokalizacjach.

Wielu ludzi uważa, że zdrada psychiczna jest bardziej dotkliwa niż zdrada fizyczna. Skutki tego rodzaju postępowania obejmują głównie utratę zaufania do partnera, uczucie odrzucenia i niesprawiedliwości, obniżenie poczucia własnej wartości, a czasem nawet zaburzenia zdrowia psychicznego. Konsekwencje tych trudnych sytuacji są naprawdę zróżnicowane.

W praktyce zdrada psychiczna może przybierać różne formy, takie jak:

– posiadanie przyjaciela lub przyjaciółki, który staje się bliższy niż mąż lub żona,

– omawianie szczegółów związku małżeńskiego, w tym również tych intymnych, z przyjacielem lub przyjaciółką,

– wprowadzanie elementów romantycznych do relacji z przyjacielem, współpracownikiem lub inną osobą,

– flirtowanie w Internecie, poprzez SMS-y lub w trakcie rozmów telefonicznych.

Przyczyny zdrady psychicznej mogą wynikać z monotonii, nudzenia się, fantazji o innej osobie lub braku zrozumienia między partnerami. Zamiast dzielić się intymnością w związku, partnerzy mogą szukać ucieczki w relacjach przyjacielskich lub emocjonalnych z innymi osobami. Zdrada psychiczna to proces długotrwały, rozwijający się poprzez zaangażowanie emocjonalne z kimś innym niż partner.

Objawy zdrady psychicznej obejmują bliską więź z osobą spoza związku, poszukiwanie wsparcia emocjonalnego u innej osoby, częste porównywanie partnera do innych, fantazje erotyczne z udziałem kogoś innego oraz wykazywanie zainteresowania i troski wobec innej osoby niż partner.

Skutki zdrady psychicznej są zazwyczaj poważne, prowadząc do konfliktów, nieporozumień i utraty zaufania.

Zdrada psychiczna męża a rozwód

Zdrada psychiczna męża często wynika z pragnienia doświadczenia poczucia uznania, najczęściej związanej z cechami mądrości i siły. Ten rodzaj zdrady zazwyczaj rozwija się w kontekście relacji z kobietą, która odczuwa potrzebę wsparcia i chętnie przyjmuje pomoc ze strony mężczyzny. W wielu przypadkach są to kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji, na przykład w okresie przed rozwodem, poszukujące ramienia, na którym mogą podzielić się swoim smutkiem. Mogą to także być kobiety, które borykają się z trudnościami w uporządkowaniu swojego życia i szukają kogoś, kto przejmie opiekę nad nimi.

Rozumienie przyczyn zdrady psychicznej mężczyzny wymaga spojrzenia na jego potrzeby psychiczne, które mogą wynikać z pragnienia być docenionym, szczególnie w aspektach inteligencji i siły. W relacji z inną kobietą, która wydaje się potrzebować wsparcia, mężczyzna może doświadczyć zaspokojenia tych potrzeb, co niestety prowadzi do naruszenia zaufania w istniejącym związku.

Warto podkreślić, że zrozumienie tych mechanizmów nie usprawiedliwia z góry zdrady psychicznej, ale może mieć znaczenie dla oceny sytuacji przez Sąd w trakcie sprawy rozwodowej.

Zdrada psychiczna żony a rozwód

Zdrada psychiczna żony zazwyczaj związana jest z głęboką potrzebą otrzymywania opieki, zrozumienia oraz poczucia własnej ważności. Kobiety często ulegają zdradzie psychicznej w relacjach z mężczyznami, którzy posiadają wyższy status majątkowy. To właśnie ci mężczyźni oferują pozorne poczucie bezpieczeństwa i sprawiają, że kobiety czują się chwilowo wyjątkowe.

W wielu przypadkach, kiedy żona odczuwa brak uwagi, zrozumienia czy wsparcia w istniejącym związku, może skłaniać się ku zdradzie psychicznej. Mężczyźni z wyższym statusie materialnym często prezentują się jako osoby zdolne zapewnić bezpieczeństwo finansowe oraz emocjonalne. Dla wielu kobiet, które poszukują troski i zrozumienia, to jest kusząca perspektywa.

Niemniej jednak, warto zauważyć, że zrozumienie motywacji zdrady psychicznej nie usprawiedliwia jej co do zasady. Zamiast tego, może być to sygnałem, że w istniejącym związku coś nie grało, a co za tym idzie, będzie istotne dla rozstrzygnięcia Sądu w sprawie rozwodowej.

Zdrada psychiczna na czym polega

Zdrada psychiczna stanowi bardziej subtelne zjawisko niż jej fizyczny odpowiednik, jednak nie mniej bolesne. Gdy zadajemy pytanie zdrada psychiczna na czym polega, należy wskazać, że jest to proces, w którym jedna osoba w związku zaczyna budować głęboką więź emocjonalną z kimś spoza swojego partnera. Niekoniecznie musi to obejmować intymność fizyczną, ale często charakteryzuje się głęboką, osobistą bliskością i tajemniczością.

W przeciwieństwie do zdrady fizycznej, zdrada psychiczna może pozostawać niewidoczna na początku. Zwykle rozpoczyna się od niewinnego stadium przyjaźni, stopniowo rozwijając się w relację o coraz większym znaczeniu. W miarę wzrostu emocji może to prowadzić do odczuwania zaniedbania w ramach pierwotnego związku.

Jednym z kluczowych elementów zdrady psychicznej jest jej wpływ na zaufanie i bliskość w głównym związku. Zdrada psychiczna polega na tym, że osoba, zaangażowana emocjonalnie z kimś innym, często zaczyna oddalać się od swojego partnera, co może rodzić uczucia osamotnienia, zazdrości i niepokoju po drugiej stronie.

Warto podkreślić, że zdrada psychiczna nie zawsze jest wynikiem świadomego wyboru. Czasem ludzie nie zdają sobie sprawy, że ich przyjaźń przekształca się w coś więcej. Niezależnie od intencji, konsekwencje dla związku mogą być poważne.

Rozumienie zdrady psychicznej stanowi pierwszy krok. Oto przykłady, na czym polega zdrada psychiczna:

Przemiana przyjaźni w „coś więcej”:

– rozwijanie głębokiej, emocjonalnej więzi z przyjacielem, która zaczyna przewyższać bliskość w związku,

– współdzielenie intymnych detali życia z przyjacielem, których nie dzielisz z partnerem.

Zakazany romans w miejscu pracy:

– bliska współpraca z kolegą czy koleżanką, stopniowo prowadząca do wymiany osobistych opowieści, wspólnych sekretów czy emocjonalnego wsparcia,

– ustalanie tajnych spotkań lub „biznesowych lunchów” z tą osobą, które są bardziej niż tylko zawodowe.

Wirtualne zaangażowanie emocjonalne:

– rozwijanie bliskiej relacji z kimś online, w tym także z osobą, której nigdy nie spotkałeś w rzeczywistości,

– długie, intymne rozmowy przez media społecznościowe lub aplikacje, które zaczynają zastępować komunikację z partnerem.

Emocjonalne oparcie poza związkiem:

– szukanie pocieszenia, porady czy wsparcia emocjonalnego u kogoś innego, zwłaszcza podczas kryzysów w związku,

– uczucie większego zrozumienia i akceptacji ze strony osoby trzeciej, co prowadzi do oddalenia się od partnera.

Niewinne flirtowanie przekształcające się w „coś więcej”:

– stopniowe przechodzenie od niewinnego flirtowania do głębokich, osobistych rozmów i wymiany uczuć,

– poczucie „iskry” lub emocjonalnej więzi z kimś, kto nie jest Twoim partnerem.

W każdym z tych scenariuszy zdrada psychiczna rozwija się stopniowo, często bez jasnych granic. Ważne jest, czy przyjaźń lub relacja zawodowa przekracza granice emocjonalnej intymności.

Psychiczna zdrada czy jest groźna dla związku

Zdrada psychiczna stanowi zagrożenie dla fundamentów związku, co czyni ją potencjalnie niebezpieczną dla jego przetrwania. Każda manifestacja niewierności wzbudza niepokój i dezaprobatę. Jednak nie wszystkie formy zdrady mają równie duży wpływ na możliwość zakończenia obecnej relacji. Dlaczego zdrada psychiczna stanowi większe ryzyko dla trwałości związku niż zdrada fizyczna?

Początkowo, zazwyczaj niewinnie, partner zaczyna rozmawiać z koleżanką, dzieląc z nią wspólną pasję. Z czasem tematy rozmów stają się bardziej osobiste, a on zaczyna dzielić się z nią planami i marzeniami, które omija swoją partnerkę. Zanurza się w relacji z koleżanką, która staje się dla niego ważniejsza niż partnerka. Codziennie znajduje czas na długie rozmowy z nią, zaniedbując równocześnie komunikację ze swoją partnerką.

Zdrada psychiczna najczęściej rozpoczyna się subtelnie, trudno zauważyć moment, w którym zaczyna stanowić realne zagrożenie. Osoba dopuszczająca się tego rodzaju niewierności często przekonuje siebie, że jedynie rozmawia z koleżanką, nie dostrzegając w tym niczego złego. Nie zdaje sobie sprawy, że zaniedbuje swoją partnerkę, a znajomość z koleżanką kształtuje się kosztem obecnej relacji.

W wielu przypadkach mężczyzna w relacji z koleżanką otrzymuje to, czego nie doświadcza w związku z partnerką. Koleżanka ma czas, uwagę i zdolność docenienia go, co w związku może brakować. Mężczyzna zaczyna szukać potrzebnej mu uwagi i zrozumienia poza swoim stałym związkiem, a to z kolei stawia obecny związek pod znakiem zapytania.

W miarę upływu czasu mężczyzna zaczyna dostrzegać atrakcyjność fizyczną koleżanki, a pociąg fizyczny między nimi staje się bardziej intensywny. Wybiera spotkania sam na sam z nią, dążąc do coraz bardziej zbliżonych kontaktów. Ostatecznie zdrada fizyczna staje się nieunikniona, a nowa relacja wydaje się bardziej satysfakcjonująca od obecnego związku, który już dawno zaczął się psuć.

Jak pokazuje powyższy scenariusz, zdrada psychiczna często prowadzi do końca związku. Koleżanka, z którą zbudowano głęboką więź, staje się nową partnerką, mając większe szanse na trwałość relacji niż przypadkowa przygoda. Zarówno zdrada psychiczna, jak i fizyczna, są naganne, ale skupmy się na daleko idących konsekwencjach tej pierwszej.

Aby zapobiec zdradzie psychicznej, ważne jest pozostawanie uważnym na potrzeby partnera. Każdy pragnie poczuć się doceniony, pochwalony, zauważony i wysłuchany. Jeśli reagujesz często agresją wobec partnera, istnieje ryzyko, że zacznie on poszukiwać zrozumienia u innej osoby. Dbanie o otwarte i empatyczne komunikowanie się może być kluczowe w utrzymaniu zdrowego związku i uniknięciu zdrady emocjonalnej.

Zdrada psychiczna skutki

Zdrada psychiczna, chociaż często ogranicza się do sfery wirtualnej, ma zazwyczaj znaczący wpływ na codzienne życie i funkcjonowanie w związku.

Wielokrotnie dochodzi do subiektywnego porównywania przyjaciela lub przyjaciółki do partnera życiowego, co zazwyczaj skutkuje negatywną oceną tego drugiego. Powstaje frustracja, rozczarowanie, a nawet uczucia złości, czasem wrogości czy pogardy. Takie emocje rzutują negatywnie na jakość związku, pogłębiając rozczarowanie i stając się często źródłem konfliktów, nieporozumień, a nawet decyzji o rozwodzie. Zdrada psychiczna często pełni rolę katalizatora, który przyśpiesza proces zakończenia związku.

Kiedy pojawiają się fantazje erotyczne związane z przyjacielem czy przyjaciółką, skutkiem może być utrata atrakcji fizycznej do partnera życiowego. To zjawisko może stanowić preludium do zdrady fizycznej, gdy brakujące elementy w związku poszukuje się poza nim.

Ważne jest zatem zrozumienie, że zdrada psychiczna nie ogranicza się jedynie do wymiany treści wirtualnych, ale ma realny wpływ na emocjonalne aspekty związku.

Skutkiem zdrady psychicznej może być rozpoczęcie rozpadu więzi małżeńskiej, a co za tym idzie rozwód.

Czy zdrada psychiczna jest powodem do rozwodu

Rozstrzygnięcie kwestii zdrady psychicznej jest głęboko zakorzenione w złożoności ludzkiego charakteru oraz indywidualnych podejść do związków. Reakcja osoby zdradzanej na to bolesne odkrycie jest uwarunkowana nie tylko jej wytrzymałością emocjonalną, lecz także fundamentalnymi przekonaniami dotyczącymi trwałego związku.

W przypadku, gdy zraniona strona wykazuje gotowość do naprawy relacji, możliwe jest skorzystanie z mediacji, terapii partnerskiej lub indywidualnej jako skutecznych narzędzi wspierających proces pojednania. Otwarcie na tego typu interwencje może okazać się kluczowe dla odbudowy zaufania i naprawy związku.

Jednakże, gdy zdradzona osoba nie jest skłonna kontynuować związek i jednocześnie nie potrafi zaakceptować aktu zdrady, może podjąć decyzję o rozstaniu, kierując się nawet w stronę złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Odpowiadając na pytanie czy zdrada psychiczna jest powodem do rozwodu należy bowiem twierdząco. W takim przypadku, aspekt prawny może być nieunikniony, a zakończenie małżeństwa może wymagać formalnej separacji.

Należy zauważyć, że każda sytuacja jest wyjątkowa, a reakcje na zdradę są zróżnicowane. Otwarcie na różnorodne formy wsparcia oraz zrozumienie dla uczuć obu stron może sprzyjać bardziej kompleksowemu i długofalowemu procesowi radzenia sobie z konsekwencjami zdrady psychicznej.

Zadziwiająca zmienność podejść do zdrady psychicznej w kontekście rozwodowym stanowi niezwykle fascynującą sferę prawa małżeńskiego. W dzisiejszych czasach, akt zdrady psychicznej równoprawnie wchodzi w skład podstaw rozwodowych, podobnie jak zdrada fizyczna. Niemniej jednak, wytyczne dotyczące jej potwierdzenia pozostają równie wymagające.

Aby dowodzić zdrady psychicznej, konieczne jest zgromadzenie materiałów dowodowych, podobnie jak w przypadku zdrady fizycznej. Zastosowanie różnorodnych narzędzi, takich jak fotografie, nagrania rozmów, zrzuty ekranu, kopie wiadomości, bilingi, zeznania świadków czy też informacje dostarczone przez prywatnych detektywów, staje się kluczowym elementem w procesie potwierdzenia winy małżonka zdradzającego. Taki zbiór dowodów stanowi solidną podstawę dla prawnego uzasadnienia decyzji o udzieleniu rozwodu z orzeczeniem o winie.

Ostateczne rozstrzygnięcia w sprawach rozwodowych z powodu zdrady psychicznej są uzależnione od precyzyjnego i wyczerpującego udowodnienia tego rodzaju zachowań. To jednakże nie tylko proces prawniczy, lecz także emocjonalny dla wszystkich zaangażowanych stron, wymagający subtelności i zrozumienia ze strony prawników oraz sędziów. Współczesne spojrzenie na kwestie zdrady psychicznej w kontekście rozwodu wymaga zrównoważonego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty prawne, jak i ludzkie uczucia.

Zdrada psychiczna – test

Objawy zdrady psychicznej nierzadko nakładają się na symptomy związane z zdradą fizyczną, tworząc subtelne, ale zauważalne zmiany w zachowaniu partnera. Oto kilka sytuacji i kontekstów, które mogą wskazywać na możliwość wystąpienia zdrady emocjonalnej i stanowią dla niej swoisty test:

 1. Roztargnienie i nieobecność w relacji: partner staje się roztargniony, zapomina o wcześniej podjętych zobowiązaniach i przejawia niechęć do uczestnictwa w życiu domowym oraz rodzinnym.
 2. Dramatyczna zmiana zachowania: obserwuje się nietypowe zainteresowanie partnera, przejawiające się nadmiernym rozpieszczaniem, obdarowywaniem prezentami (często jako kompensacja za poczucie winy) lub odwrotnie – pojawia się obojętność, chłód emocjonalny.
 3. Dystansowanie się od wspólnych aktywności: partner oddala się od wspólnych zajęć, obowiązków domowych oraz unika kontaktu z innymi członkami rodziny, poza małżonkiem czy małżonką.
 4. Ukrywanie komunikacji: partner stara się ukrywać urządzenia elektroniczne, zabiera telefon do łazienki, reaguje nerwowo na pytania dotyczące przychodzących telefonów, wiadomości i SMS-ów.
 5. Zmiana haseł i ogólna tajemniczość: regularna zmiana haseł dostępowych do komunikatorów, aplikacji i urządzeń elektronicznych, a także ogólna tajemniczość w zachowaniu.
 6. Nerwowość i rozdrażnienie: partner wykazuje ogólną nerwowość i rozdrażnienie pomimo braku widocznych stresujących okoliczności.
 7. Odrzucenie zbliżeń intymnych: partner manifestuje niechęć do zbliżeń intymnych, a w niektórych przypadkach nawet do fizycznego kontaktu z małżonkiem czy małżonką.
 8. Finansowe zmiany: wzrost kwot rachunków za telefon, a czasem nawet za Internet, zwłaszcza przy przekraczaniu limitu transferu danych.

Rozpoznanie tych sygnałów wymaga wrażliwości na subtelne zmiany w relacji oraz gotowości do otwartej i szczerze prowadzonej rozmowy, by zrozumieć korzenie potencjalnych problemów i podjąć odpowiednie kroki w kontekście dalszej przyszłości związku.

Zdrada psychiczna przykłady

 1. Kiedy myśli i słowa wskazują, że „to jedynie na przyjaźń”:

Wypowiedzi sugerujące, że przedmiotowe uczucia są jedynie przyjacielskie, mogą budzić podejrzenia. Brzmią jak próba usprawiedliwienia sytuacji zarówno przed sobą, jak i otoczeniem.

 1. Kiedy mąż/żona dzieli się najgłębszymi intymnymi tajemnicami z przyjacielem/przyjaciółką:

Dzielenie się najbardziej intymnymi myślami, obawami czy historią życia z przyjacielem/przyjaciółką pogłębia emocjonalną więź. To może prowadzić do narastania intymności, stawiając partnera w roli osoby zdradzającej psychicznie.

 1. Kiedy mąż/żona omawia z przyjacielem/przyjaciółką problemy związane z własnym partnerem:

Szczególnie wtedy, gdy osoba mówi o swoim partnerze, staje się dostępna dla kogoś innego, kto może się tobą opiekować, wspierać i zaspokajać twoje emocjonalne potrzeby, co niesie ze sobą ryzyko zdrady psychicznej.

 1. Kiedy mąż/żona porównuje swojego przyjaciela do partnera/partnerki:

Porównywanie dwóch bliskich osób jest nadużyciem zaufania i traktowaniem ich jako przedmiotów. To sygnalizuje, że z żadnym z nich nie jest naprawdę blisko.

 1. Kiedy mąż/żona obsesyjnie myśli o przyjacielu/przyjaciółce:

Jeśli myśli o spotkaniach z przyjacielem/przyjaciółką są nieustanne, a kontakt z nim/nią stał się priorytetem, może to świadczyć o zaangażowaniu. To może być oznaka zakochania, co w przyjaźniach zwykle nie występuje, sygnalizując ewentualne przechodzenie tej relacji na inny poziom.

 1. Kiedy pojawiają się romantyczne gesty:

Pocałunki, dotyk czy przytulanie mogą wyzwalać oksytocynę, hormon bliskości. Kobieta zaczyna reagować emocjonalnie na tego rodzaju kontakty, co zazwyczaj nie jest obojętne wobec mężczyzny.

 1. Kiedy sprawy przyjaźni stają się priorytetem:

Gdy mąż/żona zaczyna wybierać spotkania z przyjacielem/przyjaciółką nad aktywnościami z partnerem/partnerką czy rodziną, może to sygnalizować zmiany w priorytetach. Skoncentrowanie się na związku przyjacielskim kosztem związku partnerskiego niesie ze sobą ryzyko naruszenia równowagi.

 1. Kiedy mąż/żona trzyma w tajemnicy spotkania z przyjacielem/przyjaciółką:

Ukrywanie informacji przed partnerem/partnerką powoduje powiększenie dystansu między małżonkami. Bliskość opiera się na zaufaniu, a utrzymywanie tajemnic może być sygnałem, że taka osoba zaczyna wpadać w pułapkę zdrady psychicznej.

 1. Kiedy mąż/żona szuka dla siebie usprawiedliwienia:

Jeśli mąż/żona znajduje się w sytuacji, w której musi usprawiedliwiać utrzymywanie kontaktu z przyjacielem/przyjaciółką, to znak, że pewna część męża/żony potrzebuje tych relacji, ale inna odczuwa wewnętrzny konflikt.

 1. Kiedy mąż/żona fantazjuje o romantycznym związku z przyjacielem:

Fantazje na temat relacji seksualnej z przyjacielem/przyjaciółką mogą wskazywać na rozwijające się uczucia. To jednoznaczny sygnał, że związek przekracza granice przyjaźni.

 1. Kiedy mąż/żona często obdarowuje przyjaciela/przyjaciółkę prezentami:

Wymiana prezentów jest wyrazem oddawania i przyjmowania energii, wzmacniającej więzi między ludźmi. To świadczy o zaangażowaniu emocjonalnym i niesie ze sobą ryzyko zdrady psychicznej względem bliskiej osoby.

 1. Kiedy mąż/żona preferuje spędzanie czasu z przyjacielem/przyjaciółką sam na sam:

Wybieranie spotkań sam na sam może wskazywać na dążenie do przekroczenia granicy zdrady psychicznej, co może skutkować zachowaniami seksualnymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu