Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Zezwolenie sądu na dokonanie czynności przez małżonka

Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Porozumienie z małżonkiem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, gdy:

– małżonek zerwał wspólne pożycie i uchyla się od wszelkich kontaktów z małżonkiem zamierzającym dokonać czynności

– choroba psychiczna, inna długotrwała choroba, otępienie umysłowe bądź podeszły wiek małżonka uniemożliwiają mu podjęcie decyzji co do wyrażenia bądź odmowy zgody na dokonanie czynności przez drugiego małżonka;

– miejsce pobytu małżonka jest nieznane;

– miejsce pobytu małżonka jest znane, ale nawiązanie z nim kontaktu jest utrudnione i w rozsądnym czasie nie rokuje widoków powodzenia.

Odmowa przez małżonka zgody wymaganej do dokonania czynności występuje nie tylko wtedy, gdy małżonek ten w ogóle odmawia zgody, ale i wtedy, gdy odmawia wyrażenia zgody we właściwej formie.

Oceniając, czy dobro rodziny wymaga dokonania danej czynności, sąd powinien brać pod uwagę podstawowe zasady prawa rodzinnego. Chodzi tu przede wszystkim o zasadę równych praw małżonków oraz zasadę obowiązku przyczyniania się przez oboje małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. O dobru rodziny przesądza jej usprawiedliwiony interes, w tym interes obojga małżonków, a nie tylko osobisty interes jednego z nich. Usprawiedliwiony interes rodziny może mieć charakter majątkowy bądź niemajątkowy. Dobro rodziny może wymagać odpłatnego zbycia nieruchomości lub innego cennego składnika majątku wspólnego lub jego darowanie.

Sąd może zezwolić na dokonanie określonej czynności, a nie ogółu czynności, do których dokonania wymagana jest zgoda drugiego małżonka , przy czym sąd powinien szerzej opisać czynność, na której dokonanie zezwala. W przypadku udzielenia zezwolenia na sprzedaż danego przedmiotu sąd powinien określić minimum ceny oraz warunki zapłaty.

Zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami powoduje konieczność oddalenia wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu lub o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym. Przykładowo, małżonek nie może skutecznie – po ustaniu wspólności ustawowej – domagać się udzielenia mu przez sąd zezwolenia na sprzedaż przedmiotu należącego do majątku wspólnego, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy, w szczególności ze względu na charakter przedmiotu zamierzonej sprzedaży, wskazane zezwolenie prowadziłoby w istocie do obejścia przepisów o podziale majątku wspólnego.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (99 votes)

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora