Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Kiedy dziecko może zostać same w domu bez opieki rodzica?

Art. 106 Kodeku wykroczeń stanowi –  kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Dziecko może samo zostać w domu, bez opieki osoby dorosłej, gdy skończy 7 lat. Wykroczenie z art. 106 kodeksu wykroczeń ma charakter formalny, bowiem elementem przesądzającym o jego zaistnieniu jest samo dopuszczenie do przebywania danej osoby w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Dla bytu tego wykroczenia bez znaczenia pozostaje to, czy skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu faktycznie zaistniał, jak również czy niebezpieczeństwo takiego skutku groziło bezpośrednio. Jest to klasyczne wykroczenie popełnione przez zaniechanie. Znamię „okoliczności niebezpieczne dla zdrowia człowieka” ma charakter ocenny i należy je rozumieć jako zaistnienie pewnej szczególnej sytuacji grożącej poważnym (wysokim) prawdopodobieństwem nastąpienia skutku określonego w tym przepisie. Niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka nie musi być bezpośrednie, bowiem tym sformułowaniem ustawodawca się nie posługuje, ale też nie chodzi o zagrożenie wyłącznie hipotetyczne, które być może zaistnieje w przyszłości.

Kiedy dziecko może zostać samo w domu bez opieki rodzica mamy taty Warszawa Poznań

Okoliczność niebezpieczna to taka, która oceniana według kryteriów obiektywnych stanowi realne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nie będą to każde okoliczności niebezpieczne, lecz takie, które mogą stanowić rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia wskazanych w przepisie osób. Okoliczności niebezpieczne dla zdrowia człowieka muszą być oceniane według kryteriów obiektywnych. Niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka nie musi być bezpośrednie, bowiem tym sformułowaniem ustawodawca się nie posługuje, ale też nie chodzi o zagrożenie wyłącznie hipotetyczne, które być może zaistnieje w przyszłości. Okoliczność niebezpieczna to taka, która oceniana według kryteriów obiektywnych stanowi realne zagrożenie dla zdrowia człowieka, np. dopuszczenie do kąpieli w rzece w porze zimowej, do przebywania osoby w pobliżu urwiska, do wejścia na kruchy lód. Przykładowo, przebywanie dziecka poniżej 7 lat pod opieką dorosłych będących pod wpływem alkoholu naraża go na realne niebezpieczeństwo dla zdrowia lub nawet życia.

Kiedy dziecko może zostać samo w domu bez opieki rodzica mamy taty Warszawa Poznań

Przez pojęcie innej osoby niezdolnej rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem należy rozumieć osobę inną niż małoletni do lat 7, która z jakiegokolwiek powodu (fizycznego lub psychicznego, wewnętrznego lub zewnętrznego) jest pozbawiona, w sposób trwały lub przejściowy, zdolności rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem. W grę mogą tu wchodzić np. osoby dotknięte różnego rodzaju zaburzeniami funkcjonowania procesów psychicznych (np. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe), osoby niepełnosprawne fizycznie, osoby odurzone alkoholem lub narkotykami, osoby obłożnie chore.

Wykroczenie z art. 106 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest alternatywnie karą grzywny albo karą nagany. Grzywnę orzeka się w granicach od 20 do 5000 zł.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu