Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Podział majątku – obrączki, pierścionka i biżuteria

W myśl art. 31 § 1 KRO, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 43 § 1 KRO oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W prawdzie z ważnych powodów, każdy z małżonków może żądać ustalenia innych udziałów w majątku wspólnym.

Sąd ustala skład i stan majątku wspólnego na dzień ustania wspólności ustawowej małżeńskiej (dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego), zaś według cen obowiązujących w chwili orzekania (tak np. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15.12.1969 r. III CZP 12/69). Dopuszczalne jest przy tym oparcie się na zgodnych oświadczeniach uczestników w zakresie wartości składników majątku, jeśli nie budzą one wątpliwości, co zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 roku, V CKN 482/00, opubl.).

Stosownie do art. 33 pkt 4 KRO do majątku osobistego jednego z małżonków należą, ze względu na ich przeznaczenie, rzeczy, które służą wyłącznie do zaspokajania potrzeb osobistych tego małżonka. Użyty w tym przepisie wyraz „wyłącznie” wskazuje na to, że chodzi o takie rzeczy, które ze swej istoty służą zaspokojeniu osobistych potrzeb tylko jednego z małżonków, a nie także potrzeb drugiego z małżonków lub pozostałych członków rodziny. Zaspokojeniu osobistych potrzeb wyłącznie jednego z małżonków służą przede wszystkim rzeczy, które zgodnie ze swoim przeznaczeniem zaspokajają normalnie potrzeby tylko jednej osoby, jak np. odzież, zegarek, przedmioty ortopedyczne czy okulary.

Nabycie prawa własności biżuterii ze względu na stosunki faktyczne charakteryzujące konkretną rodzinę może być uznane bądź to za przejaw „zaspokajania osobistych potrzeb” jednego z małżonków, co sprawi, iż prawo to wejdzie do majątku osobistego, bądź też za przejaw lokaty kapitału, rodzaj inwestycji – wówczas składnik ten wszedłby do majątku wspólnego. Obrączki ślubne nie stanowią najczęściej lokaty kapitału, ich nabycie nie ma charakteru inwestycyjnego. Obrączki stanowią świadectwo łączącej niegdyś małżonków więzi uczuciowej. Z uwagi na taki charakter obrączek ślubnych uznać należy, że wchodzą one zgodnie z art. 33 pkt 4 KRO w skład majątków osobistych każdego z małżonków, a jako takie nie podlegają podziałowi w ramach postępowania o podział majątku.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (30 votes)

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora