Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Podział majątku mebli i wyposażenia mieszkania po rozwodzie

Zgodnie z art. 34 kro przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Ustawodawca w art. 33 pkt 2 kro przesądził, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. W przepisie art. 33 pkt 2 kro wyrażona jest zasada, że jeżeli darczyńca inaczej nie postanowił, to przedmioty nabyte w drodze darowizny przez jedno z małżonków, wchodzą w skład jego majątku osobistego. Włączenie przedmiotu darowizny do majątku wspólnego małżonków nastąpić może zaś wyłącznie na wyraźne postanowienie darczyńcy. Tylko darczyńca może bowiem postanowić, że przedmiot dokonanej przez niego czynności prawnej, będzie objęty wspólnością ustawową. Przepis pozostaje w opozycji do normy art. 33 pkt 2 kro. Regułą bowiem jest przynależność przedmiotów majątkowych nabytych przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę – do majątku osobistego małżonków. Stanowi wyjątek od tej zasady, czyli lex specialis. Względy życia rodzinnego wskazują, aby przedmioty zwykłego urządzenia domowego służyły umacnianiu ogniska domowego obojga małżonków.

Zaliczenie danej rzeczy do przedmiotów urządzenia domowego spadkodawcy i jego małżonka powinno być dokonywane z uwzględnieniem okoliczności konkretnego stanu faktycznego, w szczególności poziomu życia danej rodziny. Do kategorii przedmiotów urządzenia domowego należy zaliczyć te rzeczy ruchome, które służyły do zaspokajania potrzeb ściśle domowych, a więc były przeznaczone do codziennego i ogólnego użytku domowników (np. aparat telefoniczny, telewizor, książki), czy też prowadzenia gospodarstwa domowego (np. pralka, odkurzacz, kuchenka mikrofalowa).

W związku z tym w literaturze podnosi się, że ocena, czy dana rzecz urządzenia domowego wchodzi do majątku wspólnego, powinna być dokonywana na podstawie kryteriów obiektywnych. Przedmiotami zwykłego urządzenia domowego są tylko rzeczy ruchome stanowiące standardowe wyposażenie przeciętnej rodziny, powszechnie dostępne i normalnie używane w typowym gospodarstwie domowym. Poza granicami ustawowego określenia znajdują się takie przedmioty, jak antyki, obrazy lub inne dzieła sztuki, a także pozostałe przedmioty niestanowiące przeciętnego wyposażenia. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służą do użytku obojga małżonków, jeżeli nie mają charakteru osobistego oraz jeżeli faktycznie małżonkowie wspólnie z nich korzystają lub przynajmniej mają taką możliwość. Zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków wchodzą, co do zasady, do majątku wspólnego, jeżeli zostały nabyte w czasie obowiązywania ustroju wspólności majątkowej.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu