Alimenty przy adopcji dziecka

Alimenty przy adopcji dziecka

Jeżeli skutki adopcji polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między adoptowanym a adoptującym (adopcja niepełna), obowiązek alimentacyjny względem adoptowanego obciąża adoptującego przed wstępnymi i rodzeństwem adoptowanego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża adoptowanego dopiero w ostatniej kolejności. Jeżeli jeden z małżonków adoptowali dziecko drugiego małżonka, przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny między adoptowanym a tym drugim małżonkiem i jego krewnymi.

Skutki adopcji niepełnej są ograniczone, gdyż polegają one na powstaniu więzi prawnorodzinnej wyłącznie pomiędzy przysposabiającym i przysposobionym, rozciągającej się następnie jedynie na zstępnych (dzieci, wnuki) przysposobionego. W odróżnieniu od innych rodzajów przysposobienia, przy przysposobieniu niepełnym zarówno przysposobiony, jak i jego zstępni, nie stają się członkami rodziny przysposabiającego. Przysposobiony podlega władzy rodzicielskiej przysposabiającego (ustaje bowiem władza rodzicielska jego rodziców), otrzymuje jego nazwisko i dziedziczy po nim. Dziedziczy jednak również – z wyłączeniem dziedziczenia po swych rodzicach, w których miejsce „wszedł" przysposabiający – po członkach swojej rodziny biologicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (108 votes)

Dodaj komentarz