Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Opłata za pobyt w DPS, a pieniądze ze sprzedaży mieszkania, domu czy nieruchomości

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W myśl ust. 3 tego przepisu do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Podstawę obliczenia dochodu stanowi każdy przychód, niezależnie od tytułu i źródła jego uzyskania. Co do zasady bierze się pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Zgodnie z art. 8 ust. 11 PomSpołU w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. Sytuacja ta niestety dotyczy sprzedaży mieszkania, domu czy nieruchomości przez osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej jak i zobowiązanego członka rodziny do płatności.

Jedynym kryterium zaliczenia dochodów jednorazowych do dochodu miesięcznego jest zatem przekroczenie pięciokrotności kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Dochód uzyskany w ten sposób podlegał będzie rozliczeniu zgodnie z regułą wyrażoną w art. 8 ust. 11 PomSpołU – niezależnie od tego, że owo jednorazowe świadczenie powstało w wyniku skumulowanej wypłaty świadczeń.

Orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że przepis ten stanowi samodzielną (niezależną od regulacji na gruncie prawodawstwa stricte podatkowego), definicję legalną pojęcia dochodu dla potrzeb realizacji celów pomocy społecznej (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 października 2019 r., III SA/Kr 235/19, CBOSA). Warunkiem uznania środków pieniężnych za dochód jest przychód, czyli określone przysporzenie finansowe. Ustawodawca nie definiuje przychodu, nie łączy go z działalnością zarobkową, wręcz przeciwnie – traktuje go bardzo szeroko niezależnie od źródła i tytułu jego otrzymania. Takie ujęcie pozwala zaliczyć do dochodu różne przysporzenia, które na podstawie odrębnych przepisów nie są kwalifikowane jako dochód np. sprzedaż mieszkania, domu, nieruchomości czy samochodu (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia stycznia 2019 r., II SA/Łd 773/19, CBOSA). Nie ma znaczenia tytuł i źródło uzyskiwania środków utrzymania, albowiem pożyczka, podobnie jak kredyt, czy zbycie udziałów jest przychodem mogącym stanowić źródło utrzymania w okresie dysponowania konkretnymi kwotami, zatem podlega doliczeniu do dochodu na zasadzie art. 8 ust. 11 PomSpołU (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 maja 2019 r., II SA/Gl 373/19 lub wyrok tego sądu z dnia 4 września 2019 r., II SA/Gl 703/19, CBOSA).

Zamknięty katalog świadczeń nie podlegających wliczeniu do dochodu zawiera art. 8 ust. 4 PomSpołU. Nie wymieniono w nim kwot uzyskanych z tytułu pożyczki lub kredytu. Również w żadnym innym przepisie PomSpołU nie postanowiono, że kwota pożyczki nie podlega zaliczeniu do dochodu bądź, że kwota ta podlega odliczeniu od dochodu (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r., III SA/Kr 44/19, CBOSA). Jednocześnie, ze względu na to, że art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. b PomSpołU uzależnia wysokość opłaty z pobyt w domu pomocy społecznej od dochodów, a nie od ponoszonych wydatków czy rzeczywistych możliwości finansowych.

Przykład sprawy sądowej

Organ I instancji podał, że otrzymał wywiad aktualizacyjny przeprowadzony przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D., z którego wynikało, iż skarżący pobiera emeryturę z ZUS w kwocie 1.225,98 zł. Ponadto jak wynikało z zalegającej w aktach sprawy dokumentacji skarżący w styczniu uzyskał dochód z tytułu sprzedaży  mieszkania wraz w wysokości 200.000 zł. Organ wskazał, że kwota ta przekracza pięciokrotność kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym stanowi art. 8 ust. 11 PomSpołU i rozlicza się ją w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony (200.000/12 miesięcy = 16.666,67 zł). W związku z powyższym łączna miesięczna wysokość dochodu skarżącego wynosi 17.892,65 zł (1.225,98 zł 16.666,67 zł).

Mając na uwadze całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego organ I instancji ustalił, że skarżący od dnia 19 lutego  do dnia 29 lutego poniesie odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 1.293,446 zł, natomiast od dnia 1 lutego. będzie ponosił odpłatność w pełnej kwocie 3.410,00 zł miesięcznie, co stanowi średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej zgodnie z Zarządzeniem Starosty.

Zaskarżona decyzja organu I instancji powinna jednak zostać zmieniona po upływie 12 miesięcy od daty jej wydania. Po upływie tego czasu organ I instancji powinien ponownie zbadać dochód skarżącego i wydać decyzję. Jeżeli dochodem skarżącego będzie wyłącznie jego emerytura to decyzja będzie wskazywać, że skarżący ma ponosić odpłatność w wysokości 70 % jego dochodu. Pozostałą kwotę ponosić będą zstępni, a jeżeli te osoby nie będą ponosiły odpłatności lub ustalona ich odpłatność nie wyczerpie w całości (łącznie z opłatą ponoszoną przez skarżącego) opłaty – gmina, z której skarżący został skierowany do DPS.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości w zakresie błędu medycznego lekarza albo szpitala, odszkodowania czy zadośćuczynienia pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu