Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Ukrywanie i wyprzedaż majątku przez ojca dziecka zobowiązanego do płacenia alimentów

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Regulacja ta ma na celu ochronę usprawiedliwionego interesu osoby uprawnionej do otrzymania alimentów, ale nie w takim stopniu, który w ogóle nie liczy się z położeniem zobowiązanego. Ogólnie rzecz ujmując, zakres świadczeń alimentacyjnych zobowiązanego będzie ustalony zgodnie z art. 136 KRO, jeżeli ten dokonał określonych w tym przepisie czynności nie licząc się z potrzebami uprawnionego do otrzymania środków utrzymania. Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Możliwości te są wyznaczane przez takie zarobki i dochody, jakie zobowiązany uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu sił fizycznych, kwalifikacji i zdolności umysłowych, a zatem niekoniecznie przez zarobki i dochody w danym czasie uzyskiwane.

Zrzeczenie się lub utrata prawa majątkowego

Zrzeczenie się lub utrata prawa majątkowego oznaczają wszelkie nieuzasadnione w danych okolicznościach działania, zarówno prawne, jak i faktyczne, których następstwem jest uszczuplenie majątku zobowiązanego. W szczególności może być to odrzucenie spadku, dokonanie darowizny. „Ważne powody” dokonania takich czynności mogą być związane z trudną sytuacją materialną zobowiązanego, a także innych osób, którym obowiązany jest on dostarczać środków utrzymania.

Zmiana zatrudnienia

Przez zatrudnienie należy rozumieć każdą formę prowadzenia działalności zarobkowej (w tym gospodarczej), bez względu na jej podstawę prawną (m.in. umowa o pracę, zlecenia, o dzieło. W przypadku stosunku pracy przez zrzeczenie się zatrudnienia należy rozumieć zarówno wypowiedzenie przez zobowiązanego umowy o pracę, jak i danie podstaw do wypowiedzenia tej umowy przez pracodawcę z winy pracownika. Ważnym powodem zrzeczenia się zatrudnienia lub zmiany zatrudnienia na mniej zyskowne może być – w danych okolicznościach – pogorszenie się stanu zdrowia zobowiązanego, utrata kwalifikacji, konieczność zmiany miejsca zamieszkania, perspektywa upadłości przedsiębiorstwa itp.

Ważne powody

Ocena wystąpienia ważnego powodu zależy od tego, czy zmiana dotykająca możliwości zarobkowych lub majątkowych zobowiązanego jest usprawiedliwiona, a także czy nie pociągnie za sobą dotkliwego uszczerbku dla uprawnionego do alimentacji lub nadmiernego obciążenia innych zobowiązanych. Ważne powody zrzeczenia się lub utraty prawa majątkowego mogą być związane z trudną sytuacją materialną zobowiązanego, a także wykonywaniem przez niego obowiązków alimentacyjnych względem innych osób niż uprawniony.

Jeżeli bez ważnego powodu zajdą okoliczności opisane wyżej, zakres świadczeń alimentacyjnych po stronie zobowiązanego należy ustalać wychodząc z fikcyjnego założenia, że jego wyższe możliwości zarobkowe nadal istnieją, a utracone prawa majątkowe nadal znajdują się w jego majątku. Zastosowanie tej fikcji prawnej może mieć wpływ na zasądzenie od zobowiązanego wyższych świadczeń alimentacyjnych niż wynikałoby to z brania pod uwagę jego aktualnych możliwości zarobkowych lub majątkowych.

Należy pamiętać, że jeżeli zobowiązany w bliższej kolejności nie jest w stanie w całości lub w części uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niego na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, powstaje obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (104 votes)

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora