Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom

Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Wypłata wynagrodzenia za pracę albo innych należności do rąk drugiego małżonka

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Nieprzyczynianie się ma miejsce wtedy, kiedy małżonek nie przekazuje rodzinie zarobionych pieniędzy bądź nie dokonuje koniecznych zakupów i nie ponosi koniecznych opłat związanych z funkcjonowaniem rodziny.

W odniesieniu do małżonka uzyskującego wynagrodzenie sąd wysyła orzeczenie do jego zakładu pracy, który odtąd wypłaca całość albo część zarobków pierwszego małżonka do rąk drugiego małżonka. Sąd może skierować taki nakaz także do innych dłużników, zobowiązanych do świadczeń na rzecz pierwszego małżonka. W wyniku wydania nakazu małżonek zobowiązany traci kompetencję do pobierania swojego wynagrodzenia lub innych należności, a ponadto jego zakład pracy lub jego dłużnicy związani są zakazem zapłaty tych świadczeń do rąk zarabiającego.

Nakaz zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. Zmiana nakazu polegać może na zwiększeniu albo zmniejszeniu ograniczeń i odpowiedniej zmianie zakresu uprawnień drugiego małżonka. W konsekwencji nakaz może ulec poszerzeniu albo ograniczeniu. Poszerzenie wynikać może ze zmniejszenia się wysokości wynagrodzenia i celowe może być poszerzenie nakazu i w miejsce wypłaty części wynagrodzenia sąd może nakazać wypłatę większej niż dotąd części tego wynagrodzenia albo wypłatę jego całości. Ograniczenie nakazu zaktualizuje się wtedy, gdy zmieni się sytuacja życiowo majątkowa zobowiązanego albo zmniejszą się potrzeby uprawnionych. Uchylenie nakazu następuje z kolei w związku ze zmianą sytuacji ekonomicznej stron.

Za zmianę stosunków uzasadniającą uchylenie zarządzenia o wypłacaniu części zarobków jednego małżonka do rąk drugiego nie należy uważać w przypadku zerwania bez ważnych powodów wspólności małżeńskiej przez małżonka, przeciwko któremu zarządzenie to zapadło, po jego wydaniu upływ paroletniego okresu w układzie stosunków nie wskazującym na prawdopodobieństwo powrotu tego małżonka do wspólnego pożycia z drugim małżonkiem, pozostającym we wspólności z dziećmi z małżeństwa uprawnionych do alimentacji.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Leave a Reply

Prawo rodzinne Poznań adwokat radca prawny prawnik kancelaria