Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Zniesienie, cofnięcie i rozwiązanie separacji

Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Żądanie małżonków może przybierać zarówno formę wspólnego wniosku o zniesienie separacji, jak również wniosek taki może być złożony przez jednego z małżonków, przy czym na rozprawie sąd odbierze zgodę od drugiego z małżonków. W sprawach o zniesienie separacji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe.

Miejscowo właściwym sądem jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu. W sytuacji gdy małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wówczas wniosek należy zgłosić w sądzie właściwym dla jednego z małżonków. Postanowienie o zniesieniu separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy, która odbywa się przy drzwiach zamkniętych.

Orzeczenie o zniesieniu separacji jest dopuszczalne jedynie na zgodne żądanie obojga małżonków. Z reguły zgodne żądanie zniesienia separacji powinno być wyrażone w piśmie będącym wnioskiem wszczynającym postępowanie w sprawie o zniesienie separacji  i podtrzymane przed zamknięciem rozprawy.

Zgodne żądanie zniesienia separacji nie jest przesłanką procesową, lecz materialnoprawną. To m.in. powoduje, że żądanie, o którym tu mowa, może być cofnięte – i to bez jakichkolwiek ograniczeń procesowych – przed prawomocnym orzeczeniem zniesienia separacji (nawet w określonym środku odwoławczym czy w toku spowodowanego nim postępowania odwoławczego).

Zniesienie, cofnięcie i rozwiązanie separacji

Skoro zgodne żądanie zniesienia separacji jest wyrażone w odpowiednim wniosku małżonków (zazwyczaj jest nim pismo będące wnioskiem wszczynającym postępowanie w sprawie o zniesienie separacji), wobec tego – z woli ustawodawcy – brak w chwili zamknięcia rozprawy wniosku zawierającego zgodne żądanie powoduje umorzenie postępowania. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji nawet wtedy, gdy okaże się, że między małżonkami nadal istnieje zupełny rozkład pożycia.

Z chwilą zniesienia separacji, tj. z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia znoszącego separację, ustają jej skutki. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. W tym względzie sąd rozstrzyga tak, jak przy orzekaniu separacji; sąd może orzec, iż pozostawia bez zmian stosowne rozstrzygnięcie zawarte w wyroku orzekającym separację. Znosząc separację na zgodny wniosek małżonków, sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej. Istnienie takiego wniosku obliguje sąd do rozstrzygnięcia o utrzymaniu rozdzielności majątkowej.

Zniesienie separacji to koszt 100 zł.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (113 votes)

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora