Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom

Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Wina męża lub żony przy separacji

Orzekając separację, sąd może: zaniechać orzekania o winie na żądanie stron, ustalić, że jedno z małżonków jest winne powstania rozkładu pożycia, ustalić, że oboje małżonkowie są winni powstania rozkładu pożycia. Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Zgodne żądanie w tym przedmiocie może być zgłoszone do zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji.

Za zawinienie w rozkładzie pożycia trzeba uznać działanie czy zaniechanie, będące wyrazem woli jednego z małżonków, które – naruszając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego – prowadzi do zupełnego rozkładu pożycia. Do przypisania jednemu z małżonków winy nie jest konieczne, aby jego zamiarem było spowodowanie tego rozkładu. Wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków danego działania (zaniechania) naruszającego przepisy prawa albo zasady współżycia społecznego w doprowadzeniu do rozkładu pożycia.

Wina w rozkładzie pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które formułują przypisy prawa, jak i tych których źródłem są jedynie zasady współżycia społecznego. Chodzi przede wszystkim o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności czy współdziałania dla dobra rodziny. Wyłączność winy jednego z małżonków oznacza, że tylko po jego stronie występować będą zawinione przyczyny rozkładu, a po stronie drugiego przyczyny takie nie wystąpią. W procesie o separację sąd zobowiązany jest zbadać, który z małżonków ponosi winę za powstanie i utrwalenie się rozkładu pożycia małżeńskiego. Zawinione przyczyny rozkładu pożycia to przykładowo: groźba, nieetyczne postępowanie, nieróbstwo, odmowa współżycia płciowego, odmowa wzajemnej pomocy, opuszczenie współmałżonka, alkoholizm, agresja, zaniedbywanie rodziny, niewierność, negatywny stosunek do rodziny współmałżonka.

[spacer]

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Leave a Reply

Prawo rodzinne Poznań adwokat radca prawny prawnik kancelaria